«Ανθρακες» για την ανάπτυξη ο χρυσός της Eldorado


ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Η ευθύνη για το φορολογικό κενό ανήκει όχι μόνο στο ελληνικό κράτος, αλλά και στην Ολλανδία και την Ε.Ε., καθώς τα φορολογικά τους καθεστώτα διευκολύνουν τη μείωση της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα

Του ΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ [email protected]

Η «Ελληνικός Χρυσός» δεν χρηματοδοτήθηκε απλώς από τα Μπαρμπέιντος μέσω εταιρείας-ταχυδρομικής θυρίδας στο Αμστερνταμ, αλλά ανήκει κατά 95% στη συγκεκριμένη εταιρεία-ταχυδρομική θυρίδα.

a56dc__2cee8dae3cb099be191f568fdf3627dd_MΕίναι κατά 95% ιδιοκτησία της ολλανδικής «Eldorado Gold» (Greece) BV, η οποία χρηματοδοτεί την ελληνική θυγατρική μέσω ομολόγων. Και προφανώς, η ίδια εταιρεία-ταχυδρομική θυρίδα είναι ιδιοκτήτρια και των άλλων δύο θυγατρικών της «Eldorado Gold» στην Ελλάδα, των «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε.» και «Μεταλλευτική Θράκης». Παρά το ότι οι τρεις θυγατρικές διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους υπέρ της καναδικής πολυεθνικής μεταλλευτικής εταιρείας, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας της ολλανδικής ΜΚΟ, «SOMO», που ανακοινώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τις διαψεύδουν.

Η έρευνα δείχνει ότι οι σχετικές πληρωμές τόκων από την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» προς την Ολλανδία παραμένουν πρακτικά αφορολόγητες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ολλανδία, οδηγώντας σε πιθανές απώλειες φορολογικών εσόδων περίπου 1 εκ. ευρώ σε παρακρατούμενους φόρους για τα έτη 2009-2013. Επίσης, ότι η καταβολή αυξημένων τόκων (σχεδόν 13 εκατ. ευρώ μεταξύ 2009 και 2013) σε σχετιζόμενα ολλανδικά νομικά πρόσωπα, υποδεικνύει μείωση φορολογικής βάσης στην Ελλάδα, που έχει οδηγήσει σε πιθανή απώλεια φόρων εταιρικού εισοδήματος ύψους 1,8 εκατ. ευρώ μόνο για το 2012 και το 2013. Η Ολλανδία, διευκολύνοντας τη φοροαποφυγή για την «Eldorado Gold», εμποδίζει την Ελλάδα, στην οποία γίνεται η φοροαποφυγή, να χρησιμοποιήσει τους μέγιστους δυνατούς πόρους για την υλοποίηση κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, σχολιάζει η ΜΚΟ στα προκαταρκτικά συμπεράσματά της.

Δώδεκα θυγατρικές

Οπως διαπίστωσε η SOMO, η λογιστική διάρθρωση της «Eldorado Gold» εμπλέκει 12 ολλανδικές θυγατρικές που είναι συνδεδεμένες με φορολογικούς παραδείσους, υποδεικνύοντας πιθανή μείωση της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα. Μαζί με άλλες ευκαιρίες φοροαποφυγής που έχει η εταιρεία και δεν εξετάστηκαν σ’ αυτήν την έκθεση, μπορεί κάλλιστα αυτό το σχέδιο να αποτελεί μια οικονομική ζημία για την Ελλάδα, ακόμα και χωρίς να υπολογίζονται εξωτερικές επιπτώσεις όπως η περιβαλλοντική καταστροφή. Η SOMO υπογραμμίζει ότι η «Eldorado Gold» θα πρέπει να παράσχει πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία από φορολογικούς παραδείσους στους οποίους δραστηριοποιείται και, συγκεκριμένα, τα Μπαρμπέιντος, τις Νήσους Κέιμαν και τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Ομως δεν είναι μόνο η φορολογική πολιτική της Ολλανδίας και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ευνοούν την «Eldorado Gold» να προχωρήσει σε φοροαπαλαγή στην Ελλάδα μέσω της Ολλανδίας και να φορολογηθεί τελικά στα νησιά Μπαρμπέιντος. Η καναδική εταιρεία λαμβάνει ενίσχυση και από την ίδια την ελληνική κυβέρνηση, διαπιστώνει η έρευνα της ολλανδικής ΜΚΟ. Η έρευνα για την παρούσα έκθεση εντόπισε μια σειρά τρόπων με τους οποίους η «Eldorado Gold» -ανεξάρτητα από τα κέρδη που προκύπτουν από τη λειτουργία της- ωφελείται οικονομικά από τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Αυτοί οι τρόποι πρέπει να ελεγχθούν ώστε να γίνει εφικτή μια γενική αξιολόγηση του αν η εταιρεία θα προσφέρει συνολικά κάποιο οικονομικό όφελος στην Ελλάδα, αναφέρεται στα συμπεράσματα της έρευνας της SOMO. «Η εταιρεία έχει λάβει κρατική στήριξη με ποικίλες μορφές, από εξαγωγική πίστωση μέχρι γενναιόδωρα συμβόλαια και πιθανές μελλοντικές φοροελαφρύνσεις. Παρ’ όλ’ αυτά, το καναδικό και το ελληνικό κράτος που παρέχουν αυτή τη δημόσια στήριξη, παρά τους διεθνείς κανόνες για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κρατική ευθύνη προστασίας των δικαιωμάτων, δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες των επηρεαζόμενων κοινοτήτων και τα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν σοβαρή περιβαλλοντική ζημία από τις δραστηριότητες. Ούτε έχουν διεξάγει κάποια σε βάθος αξιολόγηση οικονομικών επιπτώσεων. Μια αξιολόγηση επιπτώσεων θα έπρεπε, για παράδειγμα, να συμπεριλάβει την τυπική λογιστική διάρθρωση των εταιρειών της εξορυκτικής βιομηχανίας», επισημαίνεται. Διαπιστώνεται ακόμη ότι απουσιάζει κάθε ουσιαστικός δημοκρατικός έλεγχος από τους εμπλεκόμενους ανθρώπους πάνω στη λήψη αποφάσεων για τα σχέδια της «Eldorado Gold».

Οπως επισημαίνει η SOMO, η εμπειρία από τις αναπτυσσόμενες χώρες, που παρουσιάζει εξαιρετικές ομοιότητες με τις τρέχουσες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες στην Ελλάδα, δείχνει ότι οι ξένες επενδύσεις με τη μορφή των σχεδίων εξορυκτικής βιομηχανίας απέχουν πολύ από το να προσφέρουν με βεβαιότητα οφέλη είτε στις τοπικές κοινωνίες είτε στα κρατικά έσοδα. Αυτό εγείρει το ερώτημα για το αν τα εξορυκτικά σχέδια της «Eldorado Gold», που παρουσιάζονται ως το πιο σημαντικό σχέδιο που επιβεβαιώνει στους ξένους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στις επενδύσεις, θα προσφέρουν πράγματι τα υποσχόμενα οφέλη.

Οπως οι αναπτυσσόμενες

Οπως επισημαίνεται στα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας της ολλανδικής ΜΚΟ, SOMO, η περίπτωση της «Eldorado Gold» στην Ελλάδα αναδεικνύει πως η αποτυχία φορολόγησης των επιχειρήσεων -στο πλαίσιο μεγάλων περικοπών σε βασικές κοινωνικές παροχές που οδηγούν σε σοβαρές παραβιάσεις κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων- είναι μια υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ευθύνη γι’ αυτό το φορολογικό κενό ανήκει όχι μόνο στο ελληνικό κράτος, αλλά και στην Ολλανδία και την Ε.Ε., καθώς τα φορολογικά τους καθεστώτα διευκολύνουν τη μείωση της φορολογικής βάσης στην Ελλάδα. Με τη σειρά του, αυτό αρνείται στη χώρα και τους πολίτες της απαραίτητους εγχώριους πόρους για τη χρηματοδότηση βασικών κοινωνικών παροχών.

Η φοροαποφυγή δεν είναι το μόνο ζήτημα εν προκειμένω. Οι δραστηριότητες της εταιρείας εγείρουν επίσης σοβαρές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, από την αστυνομική βία και την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας μέχρι σοβαρή μελλοντική περιβαλλοντική καταστροφή. «Με βεβαιότητα, η περιβαλλοντική καταστροφή που αναφέρεται δεν είναι ένας πιθανός κίνδυνος σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι διαδικασίες, αλλά είναι ουσιώδες μέρος του επενδυτικού σχεδίου. Ιδίως με την έλευση του Πλαισίου “Προστασία, Σεβασμός και Αποκατάσταση” των Ηνωμένων Εθνών και τη σχετική εφαρμογή κανόνων συμμόρφωσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η περίπτωση αυτή περιγράφει πως, όχι μόνον η Ελλάδα, αλλά επίσης η Ολλανδία και ο Καναδάς, κινδυνεύουν να αποτύχουν στα καθήκοντά τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επισημαίνεται στην έκθεση της SOMO.

Η πλήρης έκθεση της ολλανδικής ΜΚΟ, SOMO, για την φοροαποφυγή της «Eldorado Gold» στην Ελλάδα προς το φορολογικό παράδεισο των νησιών Μπαρμπέιντος, μέσω εταιρειών-ταχυδρομικών θυρίδων στο Αμστερνταμ, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παρουσιαστεί το Δεκέμβριο, και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι αρκετά ογκώδης, καθώς θα φτάνει τις 500 σελίδες.


5 απαντήσεις στο “«Ανθρακες» για την ανάπτυξη ο χρυσός της Eldorado”

  1. Σιγή ασυρμάτου από Ε.Χ. μεριά. Το θέμα ξεπερνάει τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες των εδώ αντιπροσώπων. Είναι θέμα του μεγάλου αρχηγού στον Καναδά. Θα περιμένουμε λίγες μέρες.

  2. […] της SOMO ότι η Eldorado Gold έχει στήσει ένα μηχανισμό  αποφυγής φόρων στην Ελλάδα μέσω Ολλανδίας και Μπαρμπέ…. Η Ολλανδία μπορεί να μην είναι Μεγάλο Δουκάτο, είναι […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.