Αρχική Uncategorized Συναυτουργός το ΣτΕ στο περιβαλλοντικό έγκλημα στις Σκουριές

Συναυτουργός το ΣτΕ στο περιβαλλοντικό έγκλημα στις Σκουριές

2
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

dsc_0020-thumb-largeΕισηγήτρια Σύμβουλος στις τρεις προσφυγές που κατατέθηκαν ενώπιον του ΣτΕ για ακύρωση της ΚΥΑ 201745/2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρωντων μεταλλευτικών-μεταλλουργικών δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική,  ορίστηκε η κα Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. Η ίδια ήταν επίσης Εισηγήτρια στην προσφυγή για την ακύρωση της Απόφασης 7633/29.03.2012 του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που παραχωρούσε στην Ελληνικός Χρυσός δάσους έκτασης 3.339 στρεμμάτων στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ταυτόχρονα είχε υποβληθεί αίτημα προσωρινής διαταγής με στόχο τη διακοπή της υλοτόμησης που ήδη είχε ξεκινήσει.

Στην έκταση 3.339 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από την Αποκ. Διοίκηση πρέπει να προστεθούν και τα 925 στρέμματα δάσους της Ι.Μ. Ιβήρων που περιλαμβάνονται στο υποέργο Σκουριές. Επιπλέον, το Δασαρχείο Αρναίας “αδειοδότησε” την εταιρεία για την αποψίλωση επιπλέον 350 στρεμμάτων για έργα οδοποιίας. Και η συνολική προς αποψίλωση έκταση δάσους στις Σκουριές ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 4.614 στρέμματα.

Σύμφωνα με το χάρτη “ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ – ΠΡΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ” που εγκρίθηκε από το Δασαρχείο Αρναίας, η προς υλοτόμηση έκταση στο διάστημα 2012-2013 ανέρχεται σε 1.755 στρέμματα (πιν. ανάλυση επιφανειών).

  • Με την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  308/29.06.2012, ο Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Μενουδάκος “ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή της 7633/2013 Απόφασης Παραχώρησης καθ’ο μέρος συνεπάγεται οιαδήποτε επέμβαση σε δασική βλάστηση”.
  • Στις 26 Ιουλίου 2013 η θερινή σύνθεση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, συγκροτούμενη από την Αντιπρόεδρο του ΣτΕ κα Αικατερίνη Συγγούνα, την Εισηγήτρια Σύμβουλο κα Σακελλαροπούλου και την Σύμβουλο κα Παναγιώτα Καρλή (για να μη ξεχασθεί ποιες ήταν) με την απόφαση 398/2012 απορρίπτει το αίτημα αναστολής και ανατρέπει την Προσωρινή Διαταγή: “Σταθμίζοντας ότι η βλάβη που πρόκειται να επέλθει στο δασικό οικοσύστημα για το έτος 2012-2013 είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό εύρος των εκτάσεων που πρόκειται να αποψιλωθούν (μόνο στις Σκουριές 4.614 στρέμματα), με την ανάγκη υλοποίησης του ιδιαιτέρου συμφέροντος για την Εθνική Οικονομία Επενδυτικού Σχεδίου… κρινει ότι δεν συντρέχει λόγος αναστολής”.
    Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η προς αποψίλωση-εκχωμάτωση έκταση για το 2012-2013 είναι 1.755 στρέμματα δάσους – “μικρή” κατά τις τρεις κυρίες. Σε αυτήν περιλαμβάνονται 837 στρέμματα μέσα στο ρέμα του Καρατζά, για την κατασκευή του φράγματος και του χώρου απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων.
  • Στην απόφαση 1492/2013 του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (εισηγήτρια η ίδια κα Σακελλαροπούλου, να μην το ξεχνάμε), επισημαίνεται ότι: “Η οριοθέτηση των ρεμάτων Καρατζά και Λοτσάνικου πρέπει να γίνει με Προεδρικό Διάταγμα. […] Οι επεμβάσεις στις λεκάνες των ρεμάτων Καρατζά Λάκκο και Λοτσάνικο, υποκλάδων του ρέματος Καρόλακκα, για την εγκατάσταση των χώρων απόθεσης αδρανών αποβλήτων του υποέργου των Σκουριών, συνίστανται  σε μόνιμη κατάληψη τμήματος της λεκάνης απορροής και της κοίτης των δύο ρεμάτων έκτασης 1.269 στρεμμάτων. Εν όψει των ανωτέρω οι επίμαχες επεμβάσεις στηρίζονται στα δεδομένα των μελετών οριοθέτησης των ως άνω ρεμάτων, οι οποίες […] είχαν μεν υποβληθεί χωρίς να έχουν εισέτι εγκριθεί μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης (26.07.2013), […] Οίκοθεν νοείται ότι κατά το στάδιο οριστικοποιήσεως του σχετικού σχεδιασμού και πριν από τη διενέργεια οιασδήποτε επεμβάσεως στα ρέματα Καρατζάς Λάκκος και Λοτσάνικο, θα πρέπει να εγκριθεί ο καθορισμός των οριογραμμών τους από το αρμόδιο, κατά περίπτωση, όργανο […], σε περίπτωση δε που από την οριοθέτηση προκύψουν νέα δεδομένα που δεν αντιμετωπίστηκαν, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων”.

Σύμφωνα με “σχόλιο” στο ιστολόγιο της εταιρείας “οι μελέτες οριοθέτησης υποβλήθηκαν προς έγκριση το 2006!“. Όμως με το έγγραφο 4207/03.06.2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης: “διαβιβάστηκε στη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Περιφ. Ενότητας Χαλκιδικής το έγγραφο υπ’αριθ. 24836/16.04.2013 του ΥΠΕΚΑ προκειμένου να ανασυνταχθεί και να συμπληρωθεί η μελέτη οριοθέτησης“.

Δηλαδή, επτά (7) ολόκληρα χρόνια μετά την υποβολή της, η μελέτη οριοθέτησης δεν έχει ακόμα εγκριθεί και ζητείται η ανασύνταξη και συμπλήρωσή της διότι προφανώς είναι ελιππής και ανεπαρκής.

Οι τρεις κυρίες της Επιτροπής Αναστολών είχαν ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ του γεγονότος ότι μέχρι τις 26 Ιουλίου που εξέδωσαν την Απόφαση απόρριψης του αιτήματος αναστολής και συνέχισης των εργασιών στην περιοχή των ρεμάτων, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Π.Δ. έγκρισης οριοθέτησης των ρεμάτων και επομένως οιαδήποτε επέμβαση στα ρέματα ήταν παράνομη. Ωστόσο  ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ  το νόμιμο Αίτημα Αναστολής, γνωρίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο επέτρεπαν την ΠΑΡΑΝΟΜΗ αποψίλωση 837 στρεμμάτων μέσα στο ρέμα του Καρατζά, έκταση που οι ίδιες έκριναν “μικρή” και άνευ σημασίας. 

Το πριβαλλοντικό έγκλημα που συντελέσθηκε στις Σκουριές είναι προμελετημένο και έχει τη σφραγίδα του Συμβουλίου Επικρατείας.

Στις 28 Ιουνίου 2013, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Χαλκιδικής κα Ελένη Παρπούλα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην Ελληνικός Χρυσός τις εργασίες υλοτόμησης – εκχωμάτωσης – αποψίλωσης και καθαρισμού στην περιοχή του ρέματος “ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ” στις Σκουριές Χαλκιδικής, προκειμένου πριν από την εκτέλεση οιωνδήποτε τεχνικών εργασιών να επιτευχθεί ο καθορισμός της  οριογραμμής του ρέματος με Προεδρικό Διάταγμα”.

Μια τοπική Δικαστής κατάφερε ηχηρό ράπισμα στις τρεις Συμβούλους του Ανώτατου Ακυρωτικού δικαστηρίου και τίμησε τη δοκίμαζόμενη σκληρά στο επίπεδο του ΣτΕ συνταγματικά επιτασσόμενη προστασία του περιβάλλοντος.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Οι “άγιοι” πατέρες δεν μας είχαν διαβεβαιώσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσουν καμία έκταση πρός όφελος της εταιρείας ή δεν θυμάμαι καλά?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.