Αρχική Uncategorized Ανοικτή επιστολή / Πρόκληση προς τους “Μηχανικούς της Ελληνικός Χρυσός”: ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ!

Ανοικτή επιστολή / Πρόκληση προς τους “Μηχανικούς της Ελληνικός Χρυσός”: ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ!

10
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 28-1-2013 σας κοινοποιήσαμε μια επιστολή (εδώ) και ένα ΥΠΟΜΝΗΜΑ με θέμα “Μεταλλουργία flash smelting στη Χαλκιδική” (εδώ), τα οποία απευθύναμε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση της ΜΠΕ του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρείας της οποίας είστε επιστημονικά στελέχη. Το ίδιο Υπόμνημα κατατέθηκε και στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 23-1-2013. Με την επιστολή μας ζητούσαμε από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ άμεσες απαντήσεις σε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας σας, ώστε το ΣτΕ που σύντομα θα κρίνει το μέλλον της Χαλκιδικής να έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία.

Για την περίπτωση που έχετε αδύναμη μνήμη, στην επιστολή μας και το ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ κατηγορούμε ευθέως εσάς, τους “μηχανικούς της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ” και ειδικά τους μεταλλουργούς, ότι:

 • Παραπλανήσατε, όχι μόνο τους κατοίκους της Χαλκιδικής αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες, με ψευδείς δηλώσεις και ψευδή στοιχεία σχετικά με τη μεταλλουργία flash smelting για να πετύχετε την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
 • Αποκρύψατε τις σαφείς δηλώσεις της Outotec, της κατασκευάστριας εταιρείας της μεθόδου flash smelting, ότι: “Το flash smelting όπως εφαρμόζεται στην επεξεργασία των συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη/σιδηροπυρίτη είναι μια νέα εφαρμογή της τεχνολογίας και βασικά είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης” και την παρουσιάσατε ως απόλυτα ασφαλή, εξαντλητικά ελεγμένη και πιστοποιημένη από την Outotec  για βιομηχανική χρήση.
 • Προσπαθήσατε να παραπλανήσετε την Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ υποδεικνύοντας ότι η μεταλλουργία flash smelting στο Pirdop της Βουλγαρίας χρησιμοποιεί παρόμοια τροφοδοσία με το σχεδιαζόμενο εργοστάσιο στο Μαντέμ Λάκκο. Αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμμα.
 • Αποκρύψατε τους κινδύνους για τους εργαζομένους, τους κατοίκους και το περιβάλλον της Χαλκιδικής, από την εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα της τροφοδοσίας του σχεδιαζόμενου εργοστασίου flash smelting σε αρσενικό, η οποία είναι απαγορευτική για οποιοδήποτε άλλο εργοστάσιο πυρομεταλλουργίας παγκοσμίως.
 • Αποκρύψατε ότι ούτε καν η Κίνα δεν δέχεται για πυρομεταλλουργική επεξεργασία συμπυκνώματα χαλκού με περιεκτικότητα άνω του 0,5% σε αρσενικό, ενώ τα συμπυκνώματα των Μεταλλείων Κασσάνδρας έχουν 11% αρσενικό.
 • Αποκρύψατε ότι τα ελάχιστα στον κόσμο εργοστάσια που δέχονται συμπυκνώματα με αρσενικό άνω του 0,5% τα επεξεργάζονται με διαφορετικές μεθόδους και με βαρύτατες συνέπειες στην υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων.
 • Χωρίς να το γνωστοποιήσετε στις αρμόδιες υπηρεσίες, τροποποιήσατε το Επενδυτικό σας Σχέδιο ώστε να περιλαμβάνει την απλή πώληση των συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού στο εξωτερικό και όχι την μεταλλουργική τους επεξεργασία. Αυτό συνιστά παράβαση όχι μόνο της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αλλά και της ίδιας της Σύμβασης Μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρεία σας και στερεί το Ελληνικό Δημόσιο από τα έσοδα που προσδοκά από την φορολόγηση των προϊόντων της μεταλλουργίας.

Σας κατηγορούμε ευθέως, εσάς, τους  “μηχανικούς της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”, ότι το εργοστάσιο που σχεδιάσατε για τη Χαλκιδική και εγκρίθηκε από τη Διοίκηση είναι ένας ΦΟΝΙΑΣ. Και σας προκαλούμε να μας διαψεύσετε.

Η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ απάντησε εγγράφως στην επιστολή μας στις 7-2-2013, σε χρόνο εκπληκτικό για δημόσια υπηρεσία, για να μας γνωστοποιήσει ότι: “για όσα αναφέρονται στην επιστολή σας και ειδικά στα τρία ερωτήματα που θέτετε δεν είναι αρμόδια η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ να σας απαντήσει”! Για τα κρίσιμα  για τη δημόσια υγεία ζητήματα που προαναφέρθηκαν, αλλά και για το πολυδιαφημισμένο – αλλά ανύπαρκτο τελικά – “δημόσιο όφελος”, η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ που συνέταξε την ΑΕΠΟ δεν γνωρίζει τίποτα! Βεβαίως η ΕΥΠΕ και ο Προϊστάμενός της, ο κ. Τολέρης έχουν τεράστιες ευθύνες επειδή αγνόησαν τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών- Τμήμα Α’, της μοναδικής υπηρεσίας που δεν εξαπατήθηκε από τα ωραία λόγια της ΜΠΕ και ζητούσε τροποποίησή της. Εσείς ούτε στην υπηρεσία απαντήσατε, ούτε τη ΜΠΕ τροποποιήσατε.

Όμως και άλλα στοιχεία που  προστέθηκαν τεκμηριώνουν την αλήθεια των λεγομένων μας. Εκτός από το δικό μας ΥΠΟΜΝΗΜΑ, τον Ιανουάριο κατατέθηκε επίσης στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ μελέτη με τίτλο: “Παρατηρήσεις επί της Σχεδιαζόμενης Εφαρμογής της Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης στην Επεξεργασία του Συμπυκνώματος Σιδηροπυριτών Ολυμπιάδας – Πρόταση Απομάκρυνσης του Αρσενικού από το Συμπύκνωμα πριν από την Επεξεργασία του με τη Μέθοδο Ακαριαίας Τήξης” του Μηχανικού Μεταλλείων Γ. Ψυχογιόπουλου. Τα συμπεράσματα της μελέτης ως προς την εφαρμογή της ακαριαίας τήξης, όπως εγκρίθηκε για τη Χαλκιδική, ταυτίζονται απόλυτα με τα δικά μας: “Μονάδες ακαριαίας τήξης ή άλλης τεχνολογίας smelting, που να διαχειρίζονται τόσο μεγάλες ποσότητες τοξικών απαερίων δεν φαίνεται να λειτουργούν… Καμία από τις μεταλλουργίες χαλκού, που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, δεν φαίνεται να τροφοδοτούν τις καμίνους τους με περιεκτικότητες σε αρσενικό πάνω από τα όρια που αναφέρθηκαν” (0,5%). Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, η υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό  θα δημιουργήσει, πέραν των περιβαλλοντικών προβλημάτων και μια σειρά δυσεπίλυτων τεχνικών προβλημάτων στη διαδικασία επεξεργασίας. Η μέθοδος flash smelting δεν φαίνεται να “δουλεύει” για τη συγκεκριμένη σύνθεση του συμπυκνώματος. Ούτε στον συνάδελφό σας, τον κ. Ψυχογιόπουλο, απαντήσατε.

Έχετε όμως το θράσος οι “μηχανικοί της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ”, να εγκαλείτε το  ΤΕΕ/ΤΚΜ επειδή δεν σας έδωσε επίσημη απάντηση στο “Απαντητικό Υπόμνημα επί του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ του ΤΕΕ/ΤΚΜ” για τη ΜΠΕ του “Επενδυτικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας”. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ είναι δια νόμου ο Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους και δεν είχε κανένα λόγο και καμμία θεσμική υποχρέωση να απαντήσει στο “Απαντητικό” σας, το ύφος του οποίου προσιδίαζε σε ιταμό λιβελλογράφημα. Και ορθώς δεν το έπραξε.

Σας προκαλούμε λοιπόν να απαντήσετε. Να αποδείξετε, αν μπορείτε, ότι όλα όσα γράφονται εδώ, στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ μας προς την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και στη μελέτη του κ. Ψυχογιόπουλου είναι ψεύδη. Να υπερασπιστείτε τη μεγάλη σας “επένδυση” και την αξιοπιστία της εταιρείας σας. Και για να μην κουράζεστε, επαναλαμβάνουμε εδώ τα τρία ερωτήματα που απευθύναμε στην  ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και δεν μας απάντησε ως “αναρμόδια”. Απαντήστε σε αυτά:

“Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή θεωρούμε ότι από την επικείμενη κατασκευή/λειτουργία της μονάδας “ακαριαίας τήξης”, όπως εγκρίθηκε, απειλείται σοβαρά και τεκμηριωμένα η δημόσια υγεία και το δημόσιο όφελος, έχοντας έννομο συμφέρον, ζητούμε από την υπηρεσία σας να μας βεβαιώσει τα κάτωθι, προσκομίζοντας και τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία:

 1. Η μέθοδος της ακαριαίας τήξης για τροφοδοσία με 92% συμπύκνωμα αρσενοπυρίτη της Ολυμπιάδας και 8% συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού Σκουριών, έχει πιστοποιηθεί για βιομηχανική χρήση από την κατασκευάστρια εταιρεία Οutotec.

 2. Έχει κατασκευασθεί από την Ελληνικός Χρυσός ή την Outotec μονάδα ακαριαίας τήξης με τη συγκεκριμένη τροφοδοσία “σε βιομηχανική κλίμακα και μάλιστα με τον πυρίτη της Ολυμπιάδας” και αποδεικνύεται ότι: “Η εφαρμοσιμότητα της μεθόδου είναι επαρκώς τεκμηριωμένη”, όπως βεβαιώνει η εταιρεία στο “ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ” στις 11.3.2011.

 3. Η οικονομική ανάλυση με βάση την πώληση των συμπυκνωμάτων αντί της μεταλλουργικής τους επεξεργασίας, όπως περιλαμβάνεται στην “Τεχνική Έκθεση Έργου Ολυμπιάδας” της 14ης Ιουλίου 2011, είναι σύμφωνη με το Επενδυτικό Σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός και με την ΑΕΠΟ.”

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ!

10 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Πιθανότατα το έχετε, είναι άρθρο της Σαββατιάτικης “Ε” σχετικά με τις οικ. συναλλαγές

  “Η πώληση έγινε απευθείας, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εξι μήνες αργότερα, η αξία των στοιχείων ενεργητικού των Μεταλλείων εκτιμούνταν σε 408 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία μεταβίβασης απάλλασσε την «Ελληνικός Χρυσός» από υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης και εξασφάλιζε μειωμένες δαπάνες δικηγόρων και συμβολαιογράφων. Από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης είχε βάλει την υπογραφή του ο υφυπουργός Οικονομίας Χρήστος Πάχτας, νυν δήμαρχος Αριστοτέλη Χαλκιδικής. “

 2. “Με την επιστολή μας ζητούσαμε από την ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ άμεσες απαντήσεις σε τρία συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο της εταιρείας σας, ώστε το ΣτΕ που σύντομα θα κρίνει το μέλλον της Χαλκιδικής να έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία”.
  Tι να τα κάνει τα στοιχεία το ΣτΕ; Εδώ δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εταιρείας TVX Gold, όταν κήρυξε παράνομη την εξόρυξη!
  “Το Δεκέμβριο του 2002, το ορυχείο της Στρατονίκης κηρύχθηκε παράνομο από το ΣτΕ και η εξόρυξη σταμάτησε. Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην TVX Ελλάς, την ελληνική θυγατρική της TVX, η οποία, πέντε μήνες αργότερα, κήρυξε χρεοκοπία….” Και πώς έγινε αυτό;
  “Οι δικαστές δεν προχώρησαν σε λεπτομέρειες της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διότι αυτό θα απαιτούσε τεχνικές ικανότητες και γνώση των πραγματικών συνθηκών”
  (Από το “Ο αγώνας ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην Ελλάδα” του
  Παρατηρητήριου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων)

  • Αγαπητέ Σπίθα, το ΣτΕ δεν διαβάζει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν προβαίνει σε τεχνικές κρίσεις. Αυτό είναι πάγια τακτική, γιατί είναι δικαστές και δεν οφείλουν να καταλαβαίνουν περίπλοκα τεχνικά θέματα.
   Το ΣτΕ κάνει νομικές κρίσεις και ένα από τα πράγματα που εξετάζει είναι αν η διοίκηση είχε στη διάθεσή της όλα τα στοιχεία για να πάρει τη σωστή απόφαση, έγκρισης ή απόρριψης του έργου. Εμείς αυτό λέμε: Η διοίκηση, οι κρατικές υπηρεσίες, δεν είχαν όλα τα στοιχεία γιατί η καλή μας εταιρεία ΤΑ ΑΠΕΚΡΥΨΕ!
   Δε νομίζεις ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζει το ΣτΕ;

 3. Για να πάρετε επιστημονική απάντηση στα ερωτήματα που θέτετε πρέπει πρώτα να αναφέρετε συγκεκριμένα τις επιστημονικές πηγές των όσω αναφέρετε. (τεχνικά άρθρα, δημοσιεύσεις σε συνέδρια κλπ). Επιστημονικοφανή δημοσιεύματα του τύπου αμφιβόλου εγκυρότητος και φωτογραφίες αγνώστου προελεύσεως δεν μπορούν να αντικρουσθούν επιστημονικά και δεν θεωρούνται επιστημονικά τεκμηριωμένες.
  Παρακαλώ να απαρθμήσετε της πηγές των όσων ισχυρίζεστε και θα πάρετε την απάντηση που ζητάτε.
  Ευχαριστώ.

  • Η πρώτη και κύρια πηγή είναι η ίδια η Eldorado Gold (ή μάλλον η European Goldfields) και η Technical Report on the Olympias Project, 14 Ιουλίου 2011.
   Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ http://antigoldgreece.files.wordpress.com/2013/02/olympiasreport43-10114_07_11_final-2.pdf ή από το site της Εldorado.
   Στην έκθεση αυτή η ίδια η Outotec δηλώνει ρητά ότι η συγκέκριμένη εφαρμογή της μεθόδου flashsmelting είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης και απέχει πολύ από τη βιομηχανική εφαρμογή.
   Σημειώνω ότι από τον κ. Τολέρη της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ δεν ζητήσαμε επιστημονική απάντηση αλλά υπηρεσιακή. Θέλουμε να μας πει με βάση ποια στοιχεία ενέκρινε αυτό που ενέκρινε. Απλό δεν είναι;
   Θα έχετε τη λίστα που ζητάτε, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε το όνομά σας, εδώ ή στο [email protected].

  • Επειδή αυτό δεν είναι θέμα για συζήτηση στα σχόλια, σας παρακαλώ να μου στείλετε ένα e-mail στη διεύθυνση που σας έδωσα και θα την έχετε τη λίστα με τις πηγές. Ευχαριστώ!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.