Ανίκανο το κράτος να επιβάλλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και σε ένα μικρό λατομείο!


elviorΗ αίτηση που ακολουθεί κατατέθηκε στην προηγούμενη Υπουργό ΠΕΚΑ και αφορά λατομείο χαλαζία κοντά στη Μ. Παναγία, όπου δεν έχει τηρηθεί κανένας από τους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Αφιερώνεται σε όσους παραμυθιάζονται ότι οι “αυστηροί Περιβαλλοντικοί Όροι”, που εγκρίθηκαν πρόσφατα για το πρότζεκτ-μαμούθ της Χαλκιδικής, θα τηρηθούν ευλαβικώς και απαρεκκλίτως!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tXbeDkuA-wc]

Ιερισσός, 3 Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ: Αίτηση για παροχή πληροφοριών και προσκόμιση εγγράφων που αφορούν την εταιρεία ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. και τον λατομικό χώρο «Δένδρο Κοσμά» στο Δ.Δ. (του Δήμου Αριστοτέλη) Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής.

Εντιμοτάτη κα Υπουργέ,

Επικαλούμενοι την Σύμβαση Aarhus 2005/370/EK, την Οδηγία 90/313/ΕΟΚ, Οδηγία της 7ης Ιουνίου 1990 –Ε.Ε. 1990 L.158/56 επ. Αρθ.3 παρ.1 και Άρθρο 7 και Ε.Ε. 1987 C-328/1, παρακαλούμε επειδή κάτοικοι της Μεγ. Παναγίας διαμαρτύρονται στο Παρατηρητήριό μας, να μας πληροφορήσετε για τα κάτωθι και να χορηγήσετε τα αιτούμενα έγγραφα.

Το 1999 με την οικ.69937/6-8-99 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ.ΑΝ., είχαν εγκριθεί οι Π.Ο. για την εκμετάλλευση υπό της ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. του λατομικού χώρου χαλαζία στην θέση «Δένδρο Κοσμά» του Δ.Δ. Μεγάλης Παναγίας έκτασης 75.914 τ.μ. Η άδεια ίσχυε μέχρι 31-12-2006. Οι Π.Ο. έπαψαν να βρίσκονται σε ισχύ από τις 31-12-2006. Η ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. υπέβαλε εκ νέου αίτηση για ανανέωση της άδειας εκμετάλλευσης, υποβάλλοντας την αίτηση (υπ. Α.Π. αίτηση 8069/18.12.2006) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο εξέδωσε την υπ’αριθ. 27/26.2.2007 θετική γνωμοδότηση.

Στην συνέχεια ο Αρχιμ. π. Χριστόδουλος Αγγελόγλου, κάτοικος Μεγάλης Παναγίας, ενεργός πολίτης του Δήμου, που χαρακτηρίζεται για την ευαισθησία του για το περιβάλλον, κατήγγειλε ότι η ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. από το 1999 μέχρι και 31-12-2006 δεν τήρησε σχεδόν κανέναν από τους 18 περιβαλλοντικούς όρους που είχαν τεθεί με την οικ. 69937/6.8.99 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠ.ΑΝ. και ότι η Κ.Υ.Α. ρητώς έλεγε ότι βασική προϋπόθεση για να ανανεωθεί η άδεια συνέχισης της εκμετάλλευσης του λατομικού χώρου ήταν το ότι θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί απαραιτήτως οι Π.Ο. Την καταγγελία του την κατέθεσε:

1)Στην Ε.Υ.Ε.Π. Αθήνας στον Γεν. Επιθεωρητή κ. Ι. Δερμιτζάκη, Γενική Επιθεώρηση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (βλ. σχ.2422/8.10.2007).

2) Στην Ε.Υ.Ε.Π., Τομέα Βορείου Ελλάδος, Τμήμα Β΄.

3) Στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος.

4) Στην Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας στην Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων.

5) Στην Δ/νση Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος Ν.Α.Χ. στον Πολύγυρο.

6) Στην Νομαρχία Χαλκιδικής.

7) Στον Δήμο Παναγίας.

Η ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία και απουσία των ελεγκτικών μηχανισμών και υπηρεσιών, εκτελούσε χωρίς άδεια εργασίες το 2007 και επενέβησαν οι κάτοικοι της περιοχής και πήγε η Αστυνομία επιτόπου, η οποία σταμάτησε τις εργασίες, σχημάτισε δικογραφία και την έστειλε στην Εισαγγελία, και έλαβε το θέμα διαστάσεις, διότι προβλήθηκε και από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κατόπιν τούτου, στις 16 Ιουλίου 2007 ήρθαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος της Ε.Υ.Ε.Π. και έκαναν αυτοψία στον λατομικό χώρο και προέβησαν μόνο σε ΜΕΡΙΚΟ!!! έλεγχο των καταγγελλομένων και επιβεβαίωσαν τα καταγγελλόμενα με την σύνταξη σχετικής έκθεσης με Α.Π. 2422/8.10.2007.

Από το 2007 (που η ΕΥΕΠ) επιβεβαίωσε τα καταγγελλόμενα, πέρασαν (έως το 2011) τέσσερα χρόνια. Η κατάσταση στον λατομικό χώρο «Δένδρο Κοσμά» είναι ακριβώς όπως τον Φεβρουάριο του 2007 που έγινε η καταγγελία, όπως αποδεικνύεται και από τα δύο σχετικά συνημμένα στην παρούσα. Δεν έχει γίνει καμία απολύτως αποκατάσταση και οι υπεύθυνοι δεν έχουν προβεί στην τήρηση των Π.Ο. Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε για τα κάτωθι:

α) Τελικώς μετά την επιβεβαίωση των καταγγελομένων, ανανεώθηκε η άδεια εκμετάλλευσης χαλαζία στην ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. για τον λατομικό χώρο στην θέση «Δένδρο Κοσμά»;

β) Εάν ναι, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε ένα αντίγραφο της άδειας.

Μετά την επιβεβαίωση των καταγγελομένων και την μη τήρηση των Π.Ο. εκ της ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε., σε ποιες ενέργειες προβήκατε; Προσκομίστε μας τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα αποτελέσματα των ενεργειών σας.

Επιβλήθηκαν κάποιες κυρώσεις στην ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε.; Επιβλήθηκε κάποιο πρόστιμο για την μη τήρηση των Π.Ο. και για τις παράνομες εργασίες που εκτελούσε; Χορηγείστε μας τις σχετικές αποφάσεις –αν υπάρχουν- για τυχόν κυρώσεις και πρόστιμα που της επιβλήθηκαν.

Τέσσερα χρόνια μετά την επιβεβαίωση των καταγγελομένων εκ των Επιθεωρητών της Ε.Υ.Ε.Π., ο χώρος δείχνει εγκαταλελειμένος και χορταριασμένος. Τι θα γίνει; Θα αποκατασταθεί ο χώρος ή ως συνήθως θα μείνει η περιβαλλοντική ζημία κληρονομιά στον Δήμο μας;

Εφ’όσον η καταγγελία ήταν λεπτομερέστατη, υπήρχε και πλήθος φωτογραφιών, γιατί οι επιθεωρητές αφού μετέβησαν στον χώρο και διενήργησαν την αυτοψία δεν έκαναν κανονικά τον έλεγχο αλλά αναγράφουν ότι έκαναν ΜΕΡΙΚΟ μόνον έλεγχο; Θα κουραζόντουσαν αν καθόντουσαν 10 λεπτά περισσότερο; Ή με τον ΜΕΡΙΚΟ έλεγχο έχει βρεθεί τρόπος ώστε να συγκαλύπτονται τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και να μην εμποδίζετε τις εταιρείες να ασυδοτούν κατά του περιβάλλοντος;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στην ίδια περιοχή, στην Μεγάλη Παναγία στις Σκουριές, ετοιμάζεσθε να αδειοδοτήσετε ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία χρυσού επιφανειακής εξόρυξης. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθείτε να πείσετε την τοπική κοινωνία και όχι μόνο που δεν θέλει αυτό το έργο, ότι όλα θα γίνουν τέλεια, ότι όλα θα αποκατασταθούν, θα είναι παρών ο ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους για να ελέγχει την τήρηση των Π.Ο.· όλα αυτά στα λόγια. Την ίδια στιγμή, στην πράξη όμως δείχνετε στην τοπική κοινωνία ότι αδυνατείτε ακόμα και σε ένα πολύ μικρό λατομείο χαλαζία να επιβάλλετε στην εταιρεία την τήρηση των Π.Ο. και την αποκατάσταση του χώρου. Δεν νομίζετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των μεγάλαυχων διαβεβαιώσεων και λόγων σας και των πάγιων πράξεών σας που βιώνουμε και βλέπουμε στην περιοχή μας;

Συνημμένα:

1) Τέσσερις φωτογραφίες που δείχνουν την κατάσταση του λατομικού χώρου όπως είναι σήμερα.

2) CD με βίντεο που δείχνει τον λατομικό χώρο της ΕΛΒΙΟΡ Α.Ε. στην θέση «Δένδρο Κοσμά», όπως είναι σήμερα.


Μία απάντηση στο “Ανίκανο το κράτος να επιβάλλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ακόμα και σε ένα μικρό λατομείο!”

  1. Αγαπητοι φιλοι, Ας μου επιτραπει η παρατηρηση:
    Ανυπαρκτοι Ελεγκτικοι μηχανισμοι;;; Φυσικα Οχι.
    Ανικανοι;; Φυσικοτατα Οχι!!!!
    Πολιτικα Παρεμποδιζομενοι!!! Απολυτα Ναι!! Αχρηστευομενοι στον ελεγκτικο τους ρολο!! σαφεστατα.
    Στοχος των μεσολαβουντων πολιτικο-κομματικων τοπικων μηχανισμων: Το να μην τους αφησουν να ενοχλουν “της αρπαχτες” των δικων τους παιδιων!! που παιζουν τους επενδυτες!! Μιας και τους αφηνουν και αυτους να γλυφουν ολιγον τι, απο τα περιρεοντα γλυκοζουμα!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.