Aνοικτή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος σχετικά με την απαγόρευση του κυανίου

  3
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Προς: Janez Potočnik, Επίτροπο Ε.Ε. για το Περιβάλλον

  Κοινοποίηση: Laszlo Tokes, Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  Κοινοποίηση: Jo Leinen, Πρόεδρο της Επιτροπής του ΕΚ για το Περιβάλλον, τη Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων

  Κοινοποίηση: János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros, Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi, Renate Weber, Michail Tremopoulos, Edvard Kožunšnik, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka and Nikolaos Chountis, Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  8 Σεπτεμβρίου 2010

  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

  Aγαπητέ Επίτροπε κ. Potočnik,

  Σας γράφουμε σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) της 5ης Μαΐου (P7_TA (2010)0145) που καλούσε σε μια γενική απαγόρευση της χρήσης τεχνολογιών μεταλλευτικής/μεταλλουργίας που βασίζονται στο κυάνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2011. Σας υπενθυμίζουμε ότι το ψήφισμα του ΕΚ έγινε δεκτό με μια συντριπτική πλειοψηφία 488 ψήφων. Το ξεκάθαρο αίτημα του Κοινοβουλίου για απαγόρευση του κυανίου στη μεταλλευτική/μεταλλουργία οφείλεται στο ενδιαφέρον των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας να προστατεύσουν τους κοινούς υδατικούς πόρους της Ευρώπης, την βιοποικιλότητά της και την υγεία και διαβίωση των κατοίκων της.

  Η ελπίδα μας είναι ότι ως Επίτροπος για το Περιβάλλον θα συμμερίζεστε αυτό το ενδιαφέρον. Ωστόσο όσα γνωστοποιήσατε στις επικοινωνίες σας με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1) και με περιβαλλοντικές ομάδες (2), δεν δικαιολογούν την άρνησή σας να αναλάβετε δράση σύμφωνα με το ψήφισμα του ΕΚ και να εκτιμήσετε τα κενά στην εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας.

  Ανησυχούμε επίσης σοβαρά για τη μη- διαφανή διαδικασία διαβούλευσης που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντιπροσώπους της μεταλλευτικής βιομηχανίας (3), ενώ τα αιτήματα για συμμετοχή από περιβαλλοντικές οργανώσεις και τοπικές κοινότητες αγνοήθηκαν.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομική και ηθική υποχρέωση να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον και να προάγει τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων.

  Γι’αυτούς τους λόγους οι κάτωθι οργανώσεις πολιτών και τοπικών κοινοτήτων σας ζητούμε:

  α) να κάνετε διαθέσιμη μια ανάλυση κόστους/οφέλους που θα περιλαμβάνει μια πλήρη εκτίμηση των περιβαλλοντικών και των σχετικών με την υγεία επιπτώσεων καθώς και κόστους/οφέλους στην περίπτωση που εφαρμοστεί η απαγόρευση σε σύγκριση με την σημερινή κατάσταση

  β) να διεξάγετε και να κοινοποιήσετε μια εκτίμηση της εφαρμογής στην πράξη της υπάρχουσας νομοθεσίας (4) αναφορικά με τις υφιστάμενες και τις προτεινόμενες μεταλλευτικές/μεταλλουργικές δραστηριότητες με βάση το κυάνιο.

  Τον Δεκέμβριο του 2000 η προκάτοχός σας Margot Wallström καλοσώρισε την ανακοίνωση της τελικής έκθεσης της ανεξάρτητης Διεθνούς Ομάδας Εργασίας για την Αποτίμηση του Ατυχήματος της Baia Mare με τα ακόλουθα λόγια:

  “Υπάρχει ανάγκη να ασπασθούμε μια κουλτούρα με ανοίγματος προς τους πολίτες, διαφάνειας και συμμετοχής. Αν οι πολίτες ένιωθαν ότι λάμβαναν αντικειμενικές πληροφορίες στο διάστημα που ακολούθησε το ατύχημα, τότε η απελπισία, η σύγχυση και οι οικονομικές δυσχέρειες θα μπορούσαν κατά μεγάλο μέρος να έχουν μειωθεί” (5).

  Δέκα χρόνια μετά, αυτά τα λόγια είναι ακόμα πολύ επίκαιρα και επιτακτικά. Τα αιτήματά μας για περισσότερη ευρύτητα, διαφάνεια και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον κίνδυνο ρύπανσης με κυάνιο αντηχούν με αυτά τα λόγια.

  Το επιχείρημα ότι η υπάρχουσα νομόθεσία της Ε.Ε. θα έπρεπε να εγγυάται την ασφάλεια των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών δραστηριοτήτων με κυάνιο δεν ευσταθεί διότι η νομοθεσία της Ε.Ε. εφαρμόζεται τόσο χαλαρά. Όπως γνωρίζετε, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει στην κατοχή της λεπτομερείς καταγγελίες που υπεβλήθησαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες της Ε.Ε. οι οποίες αναδεικνύουν την αποτυχία στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής εκτίμησης για μεγάλης κλίμακας προτεινόμενα μεταλλεία με βάση το κυάνιο (6).

  Αντί να απορρίψει το αίτημα του δημοκρατικά εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα έπρεπε να επιδείξει κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη και πρωτοβουλία καλοσωρίζοντας αυτήν την ευκαιρία να υποστηρίξει μη τοξικές εναλλακτικές λύσεις στη μεταλλεία/μεταλλουργία με βάση το κυάνιο. Ευθυγραμμιζόμενοι με το κάλεσμα του Προέδρου της Επιτροπής κ. Barroso για την δημιουργία “πράσινων θέσεων εργασίας”, ζητούμε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος να προωθήσει την ανακύκλωση των πολύτιμων μετάλλων από τα διογκούμενα βουνά ηλεκτρονικών αποβλήτων της Ευρώπης (7).

  Kαταλήγοντας, απαιτούμε την έναρξη μιας διαφανούς και ισορροπημένης διαδικασίας διαβούλευσης που θα αφορά τις ενέργειες που θα κάνει η Γενική Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για να εφαρμόσει το ψήφισμα του ΕΚ (P7_TA (2010)0145) για μια γενική απαγόρευση της χρήσης μεταλλευτικών/μεταλλουργικών τεχνολογιών που βασίζονται στο κυάνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2011. Αναμένουμε από την Γενική σας Διεύθυνση να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα και τις δυνατότητες συμμετοχής για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές κοινότητες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο έργο της Επιτροπής σχετικά με το ψήφισμα P7_TA (2010)0145.

  Ειλικρινά δικοί σας,

  1. Aggeliki Kosti, GREGOS Environmental NGO, Greece
  2. Alexander Georgopoulos, Εcological Movement of Thessaloniki, Greece
  3. Alexander Kodjabashev, Demetra Association, Bulgaria
  4. Albert Recknagel, Terre des hommes, Germany
  5. Alla Yaroshinskaya, Right Livelihood Award Laureate, 1992 , Russia
  6. Ana Colovic Lesoska, Eco-svest, Macedonia
  7. Andras Biro, Right Livelihood Award Laureate, 1995 , Hungary
  8. Andreas Vasiliou, MEDITERRANEAN SOS Network, Greece
  9. Andrey Kovatchev, Balkani Wildlife Association, Bulgaria
  10. Anisa Xhitoni, EDEN Center, Albania
  11. Angie Zelter, Trident Ploughshares, Right Livelihood Award Laureate, 2001 , UK
  12. Angelo Caserta, BirdLife International | European Division
  13. Antonis Skouras- North Evia Newspaper, Greece
  14. Borislav Sandov, Foundation for Environment and Agriculture, Bulgaria
  15. Birsel Lemke, Right Livelihood Award Laureate, 2000 , Turkey
  16. Dr. Budayné, Szerkı Környezeti Nevelési Egyesület, Hungary
  17. Cesar Padila, Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina OCMAL
  18. Czeller Gábor, Magyar Biokultúra Szövetség, Hungary
  19. Cseho Gábor, Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Hungary
  20. Cselószki Tamás, Bors Alapítvány, Hungary
  21. Daniel Popov, Center for Environmental Information and Education, Bulgaria
  22. Daphne Mavrogiorgos, Hellenic Society for the Protection of the Environment and the Cultural Heritage, Greece
  23. Demeter Zoltán, Zöld Akció Egyesület, Hungary
  24. Despina Spanoudi, Boeotian Coalition for the Environment, Greece
  25. Dimitar Vassilev, Ecoclub 2000, Bulgaria
  26. Dimos Aggelopoulos, ALKYON- Korinthiakos Environmental NGOs Federation, Greece
  27. Doru Mitrana, Greener Association, Romania
  28. Edvin Pacara, Institute for Environmental Policy, Albania
  29. Eleonora Zotou, Ecology-Solidarity, Thessaloniki, Greece
  30. Emily Panousi, HELESSION- Environmental NGO, Greece
  31. Eugen David, Alburnus Maior/Rosia Montana, Romania
  32. Farkas István, Magyar Természetvédık Szövetsége, Hungary
  33. Fodor Mark, CEE Bankwatch Network, Czech Republic
  34. Földesi Dóra, Hulladék Munkaszövetség, Hungary
  35. Gárdonyi Zsolt, Evezz Velem Egyesület, Hungary
  36. Gellért Miklós, SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület, Hungary
  37. George Cosmopoulos, STOPCARTEL Antitrust Organisation, Greece
  38. George Demeridis, Ecological Society of Evros, Greece
  39. George Tsekos, Ecology Initiative of Hania, Greece
  40. Giorgakis Kostis, Hellenic Consumers’ Association BIOZO- Bio-Consumers for Qualitative Life, Greece
  41. Grammatiki Karavasilikou, Cultural Society of Megalopanagiotes in Thessaloniki, Greece
  42. Gyöngyössy Péter, Kerekerdı Alapítvány, Hungary
  43. Hajósy Adrienne, Zöld Nık Csoportja, Hungary
  44. Hans Hedrich, Sighisoara Durabila, Romania
  45. Huub Schelle, Both ENDS, Netherlands
  46. Dr. Ibrahim Abouleish, Right Livelihood Award Laureate, 2003, Egypt
  47. Ida Kuklina, Union of Soldiers Mothers Committees of Russia, Right Livelihood Award Laureate, 1996 , Russia
  48. Ilosvay György, CSEMETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület, Hungary
  49. John F Charlewood Turner, Right Livelihood Award Laureate, 1988 , UK
  50. Jorgo Riss, GREENPEACE, European Unit
  51. Dr. József Hamar, Tisza Klub, Hungary
  52. Katerina Ventusova, GREENPEACE, Slovakia
  53. Kelemen Zoltán, Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány, Hungary
  54. Kocsis Anikó, Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlıdésért, Hungary
  55. Kırösi-Báti Edit, Zagyva-mente Környezet- és Természetvédı Egyesület, Hungary
  56. Konstantia Trabazali, Immediate Intervention for the Protection of Nature, Greece
  57. Konstantinos Foteinakis, Eco-cultural so/ciety of Chaidari, Athens, Greece
  58. Konstantinos Tsekeris, New Consumers Institute (NEW INKA), Greece
  59. Laszlo Potozky, Romanian Environmental Partnership Foundation, Romania
  60. Lavinia Andrei, Foundation TERRA Millennium II, Romania
  61. Luiza Boldizsar, Eco Ruralis, Romania
  62. Lukács András, Levegı Munkacsoport, Hungary
  63. Magda Stoczkiewicz, Friends of the Earth, Europe
  64. Maria Kadoglou, Hellenic Mining Watch, Greece
  65. Dr. Martin Almada, Right Livelihood Award Laureate, 2002, Paraguay
  66. Martina Schaub, SÜDWIND e.V. – Institut für Ökonomie und Ökumene, Germany
  67. Marianne Andersson, Right Livelihood Award Foundation, Sweden
  68. Michael Davis, Pedestrian Passage of Serres, Greece
  69. Michael Decleris, Chamber for Environment and Sustainability, Greece
  70. Michael Reckordt, philippinenbüro e.V. im Asienhaus, Germany
  71. Prof. Mike Cooley, Right Livelihood Award Laureate, 1981 , UK
  72. Molnár Ibolya, Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Közhasznú Egyesület, Hungary
  73. Monika Griefahn, Ministerin a.D., Denmark
  74. F. Nagy Zsuzsanna, Levegı Munkacsoport, Hungary
  75. Neli Arabadzhieva, Green Balkans NGO, Bulgaria
  76. Nick Aslanoglou, Ecological Group of Veria, Greece
  77. Nick Petrou, Hellenic Society for the Protection of Nature, Greece
  78. Nilton Deza Arroyo, Universidad Nacional de Cajamarca, Peru
  79. Ole von Uexkull, Right Livelihood Award Foundation, Stockholm, Sweden
  80. Patrick van Rensburg, Right Livelihood Award Laureate, 1981, South Africa
  81. Payal Sampat, EARTHWORKS, USA
  82. Peter Fuchs, PowerShift, Germany
  83. Petko Kovachev, Green Policy Institute, Bulgaria
  84. Petru Botnaru, Terra-1530, Romania
  85. Polixeni Ragou, Friends of the Forest Club, Lamia, Greece
  86. Prof. Radi Radev, Ecoforum Association, Bulgaria
  87. Prof. Dr. Raul A. Montenegro, Right Livelihood Award Laureate, 2004 , Argentina
  88. Ramona Duminiciou, InfOMG, Romania
  89. Raluca Dan, Re.Generation, Romania
  90. Regine Richter, Urgewald, Germany
  91. René Ngongo, GREENPEACE, Africa
  92. Richard Solly, London Mining Network, UK
  93. Rosalie Bertell, Ph.D., Right Livelihood Award Laureate, 1986 , Canada
  94. Dr. Roszík Péter, Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., Hungary
  95. Sára Endréné, Beretzk Péter Természetvédelmi Klub, Hungary
  96. Sascha Gabizon, WERF – Women in Europe for a Common Future
  97. Sebastian Rötters, “FIAN Germany (FoodFirst Information and Action Network)”
  98. Simonyi Gyula, BOCS Alapítvány, Hungary
  99. Sissy Nikissiani, Coordinating Committee against the Installation of Liquid Fuel Tanks in the Vassova Lagoon, Greece
  100. Spyros Psaroudas, CALLISTO- Environmental Organisation for Wildlife and Nature, Greece
  101. Stephen Gaskin, Right Livelihood Award Laureate, 1980, USA
  102. Stefania Simion, Independent Centre for the Development of Environmental Resources, Romania
  103. Stelios Skias, PAKETHRA – Cultural Development Center of Thrace, Greece
  104. Dr.H.Sudarshan, Right Livelihood Award Laureate, 1994 , India
  105. Szalay Tímea, Csalán Egyesület, Hungary
  106. Szegfalvi Zsolt, GREENPEACE, Hungary
  107. Tasos Afentis, Movement to to Save Mount Giona, Greece
  108. Tasos Nikoladakis, Patras Consumer Association, Greece
  109. Theo van Boven, Right Livelihood Award Laureate, 1985 , Netherlands
  110. Τheodosia Dragoumani, Ecology Group of Rodopi, Greece
  111. Theoni Leivaditi, Society for the Protection of Lake Trichonida, Greece
  112. Todor Slavov, Environmental Association “For the Earth”, Bulgaria
  113. Toldi Miklós, Dráva Szövetség, Hungary
  114. Tömöri László, E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Hungary
  115. Vágvölgyi Gusztáv, Inspi-ráció Egyesület, Hungary
  116. Vandana Shiva, Right Livelihood Award Laureate, 2003, India
  117. Vasil Kadrinov, Ecological Association GEO, Bulgaria
  118. Vasilis Gravanis, Citizens’ Ecological Movement of Larisa “I gi mas”, Greece
  119. Dr. Veres Nándor, Szövetség az Élı Tiszáért Egyesület, Hungary
  120. Viktor Vida, Védegylet/Protect the Future!, Hungary
  121. Vojetch Kotecky, Hnuti Duha-Friends of the Earth, Czech Republic
  122. Xenofon Kappas, Hellenic Ornithological Society, Greece
  123. Yiannis Schizas, OIKOLOGEIN magazine, Greece
  124. Zalatnay László, Energia és Környezet Alapívány, Hungary
  125. Zubor Kata, Válaszúton Hagyományırzı és Környezetvédı Alapítvány, Hungary

  ———————————-

  (1) Απάντηση σε γραπτή ερώτηση του Μέλους του ΕΚ Csaba Sandor Tabajdi που δόθηκε από τον κ. Potočnik εκ μέρους της Επιτροπής στις 23 Ιουνίου: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-3589&language=EN

  (2) Επιστολή στον Επίτροπο Περιβάλλοντος Janez Potocnik από τον Daniel Popov του Κέντρου για την Περιβαλλοντική Πληροφορία και Εκπαίδευση με βάση τη Σόφια και τον Eugen David από την Alburnus Maior/ Rosia Montana, Ρουμανία http://www.ngo.ro/date/17ef04f0530a65b2f4e73d9a4b5d99ea/participation_AM_CEIE_cyanide_20May2010.pdf

  Απάντηση του Επιτρόπου κ. Potocnik:
  http://www.ngo.ro/date/17ef04f0530a65b2f4e73d9a4b5d99ea/letter_Potonik_7june.TIF

  (3) http://www.mining-journal.com/production-and-markets/ec-rejects-proposed-cyanide-ban ΚΑΙ
  http://proactiveinvestors.com/companies/news/6816/emed-mining-permitting-boosted-as-eu-knocks-back-proposed- cyanide-ban-6816.html

  (4) Ειδικά της Οδηγίας για τα Απόβλητα της Εξορυκτικής Βιομηχανίας, της Οδηγίας για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της Οδηγίας για την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης, της Οδηγίας Πλαίσιο για το Νερό, τις Οδηγίες για τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας και της Συνθήκης Espoo.

  (5) Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή καλοσωρίζει την αναφορά της Ομάδας Εργασίας για τη Baia Mare, 15 Δεκεμβρίου 2000:
  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/00/1471&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage= en

  (6) Δείτε το επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα Μπορεί η υπάρχουσα νομοθεσία της Ε.Ε. να αποτρέψει μια μελλοντική διαρροή κυανίου; που βρίσκεται και στο:
  http://www.ngo.ro/date/17ef04f0530a65b2f4e73d9a4b5d99ea/Can_existing_EU_legislation_prevent_a_future_cyanide_spill_2.pdf

  (7) Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να εφαρμόσει την Οδηγία για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα και πιστεύεται ότι μόνο το ένα τρίτο από τα ηλεκτρονικά απόβλητα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Αυτή η αποτυχία προκαλεί όχι μόνο απορρίψεις από τις βιομηχανίες και περιβαλλοντική ζημία, αλλά υπονομεύει τις φιλοδοξίες της Ευρώπης να επιτύχει αποτελεσματική χρήση των πόρων. Δείτε το άρθρο:
  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10846395

  3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Πρέπει να φτάσει παντού αυτό το κείμενο, γιατί μέσα από ένα κορυφαίο περιβαλλοντικό πρόβλημα αναδεικνύεται το καπέλωμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και της θέλησης των λαών της Ευρώπης από τους γραφειοκράτες της commission και τις εταιρείες αφεντικά τους. Δεν υπολογίζουν ούτε το δικό τους ‘‘κοινοβούλιο’’!!! ΑΙΣΧΟΣ!!

   Γιάννης Μπακόπουλος
   [email protected]
   http://cag.dat.demokritos.gr

  2. […] καιρό και το επισημάναμε και στον Επίτροπο Potocnik με την πρόσφατη επιστολή μας, δυστυχώς αποδεικνύεται σήμερα με άλλη μια […]

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.