Πρόγραμμα «PROMINE»: Χαριστική βολή στο Ελληνικό περιβάλλον


14th May 2009 - Kick-off Meeting at Espoo

Στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 9 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η πρώτη συνάντηση εργασίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROMINE (http://promine.gtk.fi/index.html). Προηγήθηκε στις 7 Οκτωβρίου μια επίσκεψη στο μεταλλείο Στρατωνίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, όπου προκειται να υλοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος.

Το PROMINE έρχεται σε συνέχεια της περίφημης «Πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες» του Επιτρόπου Βιομηχανίας Gunter Verheugen και διέπεται από την ίδια φιλοσοφία: εξασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης της εξορυκτικής βιομηχανίας στους ορυκτούς πόρους, ακόμα και μέσα σε δάση, περιοχές Natura 2000, εθνικούς δρυμούς και ακτές, προστασία της από ανταγωνιστικές χρήσεις, απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων δραστηριοτήτων. Όλα αυτά, που αποτελούσαν πάγια αιτήματα επί πολλά χρόνια και της εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας, συμπεριλήφθηκαν στις διατάξεις των νέων Χωροταξικών Σχεδίων (Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία) και αποτελούν πλέον νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Στόχος του PROMINE είναι να δώσει ώθηση στην εξορυκτική βιομηχανία ώστε να παραδώσει νέα προϊόντα στον μεταποιητικό τομέα. Στο πρόγραμμα, που ξεκίνησε το Μάιο 2009 και θα είναι τετραετούς διάρκειας, συμμετέχουν 27 εταίροι από τις χώρες της Ε.Ε., γεωλογικά ινστιτούτα, τεχνικά πανεπιστήμια και μεταλλευτικές εταιρείες. Είναι προϋπολογισμού 17,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται μερικώς από το έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε., δηλαδή από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Οι βιομηχανικοί εταίροι του προγράμματος παράγουν σήμερα το 70% των μετάλλων στην Ε.Ε. και θα είναι και οι κύρια ωφελημένοι ως άμεσοι αποδέκτες των αποτελεσμάτων του. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) και η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναπτυχθεί μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων GIS (geographic information systems) που θα περιέχει όλα τα γνωστά και τα προβλεπόμενα κοιτάσματα μεταλλικών και μη-μεταλλικών ορυκτών πόρων. Θα υπολογιστούν οι ποσότητες των πιθανά στρατηγικών μετάλλων (π.χ. γάλλιο, γερμάνιο, ίνδιο, λίθιο, τιτάνιο, ταντάλιο, κοβάλτιο, νιόβιο, βανάδιο, αντιμόνιο, στοιχεία της ομάδας της πλατίνας και σπάνιες γαίες) και ορυκτών που δεν εξορύσσονται σήμερα στην Ευρώπη. Η καταγραφή αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των δυνητικά κερδοφόρων στόχων και αυτό για την Ε.Ε. είναι το επιθυμητό.

Για τέσσερις συγκεκριμένες μεταλλοφόρες περιοχές της Ευρώπης, η έρευνα θα προχωρήσει βαθύτερα, στην κυριολεξία. θα δημιουργηθούν λεπτομερή τετραδιάστατα μοντέλα υπολογισμού και πρόβλεψης των ορυκτών πόρων, για τα πρώτα 5 χιλιόμετρα του φλοιού της Γης. Οι περιοχές αυτές είναι μία στη Σκανδιναβία, μία μεταξύ Πολωνίας και Γερμανίας, ολόκληρη η Ιβηρική χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία) και φυσικά η περιοχή των Μεταλλείων Κασσάνδρας στη βόρεια Ελλάδα.

Θα αναπτυχθούν πέντε νέα προϊόντα νανο-τεχνολογίας βασισμένα σε ορυκτά, από το στάδιο της βασικής εργαστηριακής έρευνας μέχρι την τελική παράδοσή τους στη βιομηχανία για οικονομική αξιολόγηση. Όλα αυτά υποτίθεται ότι θα γίνουν με εντελώς νέες και εντελώς «οικολογικές» τεχνολογίες, οι οποίες, εφ’όσον αποδειχθούν επιτυχημένες, θα αυξήσουν τον αριθμό και τον όγκο των παραγόμενων ορυκτών προϊόντων και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Θα εκτιμηθούν τέλος οι πιθανές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και παραγωγή αυτών των προϊόντων οι οποίες, κατά την πάγια τακτική, θα παρουσιαστούν ως ανύπαρκτες, αν όχι θετικές.

Η περιγραφή του προγράμματος PROMINE χρησιμοποιεί την τυποποιημένη φρασεολογία και όλα τα γνωστα εργαλεία της προπαγάνδας της εξορυκτικής βιομηχανίας. Η εξόρυξη και μεταλλουργία μετάλλων ντύνεται με ροδαλά χρώματα και φτιασιδώνεται με τετραδιάστατα μοντέλα, «οικολογικές τεχνικές», «βιωσιμότητα» και «υψηλή τεχνολογία». «Πράσινα υλικά» και πράσινα άλογα. Αποκρύπτονται συστηματικά οι βαρύτατες περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις, οι ανοιχτές πληγές, τα επικίνδυνα απόβλητα και η καταστροφή του υδατικού πλούτου, τις οποίες βιώνουν καθημερινά και οδυνηρά οι κάτοικοι των μεταλλευτικών περιοχων και είναι και σε μας πολύ γνωστές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της «Πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες» και προγράμματων όπως το PROMINE και άλλων που θα ακολουθήσουν, στοχεύει στην αύξηση των κερδών της βιομηχανίας και την περαιτέρω γιγάντωσή της. Προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί απόλυτη πρόσβαση στις περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος για την εξορυκτική βιομηχανια (μεταξύ των οποίων και η δική μας), να περιοριστούν τα δικαιώματα των πολιτών και να αφαιρεθούν όλα τα πιθανά εμπόδια. Στόχος είναι η εξόρυξη και του τελευταίου γραμμαρίου μετάλλου, ακόμα και από το απίστευτο βάθος των 5 χιλιομέτρων, ακόμα και από τον πυθμένα των θαλασσών.

Μένουν μετέωρες και κενές περιεχομένου οι διακηρύξεις της Επιτροπής για «μετάβαση σε οικονομία με πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη». Στην πράξη αυτό που προωθείται (και επιδοτείται) είναι η άγρια ανάπτυξη και η ανελέητη σπατάλη των φυσικών πόρων, στο όνομα της διαρκούς αύξησης της κατανάλωσης που έχει καταστεί πλέον αυτοσκοπός.

Για την Ελλάδα το μέλλον διαγράφεται ιδιαίτερα δυσοίωνο. Αρκεί να κοιτάξει κανείς τον χάρτη του Υπουργείου Ανάπτυξης στο www.latomet.gr και θα δει τη χώρα μας καλυμμένη κυριολεκτικά από μπλε κουκίδες, κάθε μια από τις οποίες είναι μια μεταλλευτική παραχώρηση. Η μικρή Ελλάδα, πλούσια σε μεταλλικά και μη-μεταλλικά ορυκτά, είναι από τους πρώτους στόχους και προορίζεται να μετατραπεί ολόκληρη, ηπειρωτική και νησιωτική, σε απέραντο εξορυκτικό πεδίο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα το κάνουν αυτό εφικτό έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο, με μέριμνα του απελθόντος Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Δεν είναι τυχαία η επιλογή της βόρειας Χαλκιδικής ως μία από τις τέσσερις πλέον «υποσχόμενες» της Ευρώπης, από την οποία μάλιστα ξεκινά η υλοποίηση του προγράμματος. Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Αρβανιτίδη του ΙΓΜΕ, γνωστό υπέρμαχο της «εξόρυξης των πάντων» και συμμετέχοντα (φυσικά) στο PROMINE, η βόρεια Χαλκιδική «διαθέτει το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα πολυμεταλλικού κοιτάσματος σε όλη τη βαλκανική χερσόνησο -πλούσιο σε μόλυβδο, ψευδάργυρο, χρυσό και άργυρο», η βεβαιωμένη μεταλλευτική αξία του οποίου (περίπου 11 δις ευρώ σήμερα) «θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέσω της αύξησης των αποθεμάτων και του εντοπισμού νέων κοιτασμάτων».

Χαράς Ευαγγέλια για την εκμεταλλεύτρια εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που πήρε τα μεταλλεία με μηδενικό τίμημα και ληστρικές διαδικασίες οι οποίες διερευνώνται αυτή τη στιγμή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Υπάρχουν καλές δυνατότητες για επέκταση της βάσης των βεβαιωμένων και πιθανών αποθεμάτων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της εταιρείας, μεταλλειολόγος κ. Έμυ Γαζέα. Πίσω από τις «τεχνολογίες αιχμής», τα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες, ο ομολογημένος στόχος του PROMINE στη Χαλκιδική δεν είναι παρά η επέκταση των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων και δυο Ελληνικές συμμετοχές στο πρόγραμμα δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία γι’αυτό.

Η κ. Γαζέα ως στέλεχος και των προηγούμενων εταιρειών που εκμεταλλεύτηκαν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. και της TVX, είχε ενεργό ρόλο στην περιβαλλοντική καταστροφή που άφησαν πίσω τους διαδοχικά οι δύο εταιρείες, μετά την πτώχευσή τους. Όταν καταγγείλαμε τα περιβαλλοντικά εγκλήματα της TVX, η κ. Γαζέα μας χαρακτήριζε «άσχετους», «συκοφάντες» και «καταστροφολόγους». Όταν το Ελληνικό Δημόσιο αναγνώρισε τις ζημίες του περιβάλλοντος και κατήγγειλε την TVX για τις «διαπιστωθείσες ή μη» παραβιάσεις ΟΛΗΣ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ΟΛΩΝ των αδειών και εγκρίσεων, η κ. Γαζέα σφύριζε αδιάφορα. Σήμερα συνεχίζει ως διευθύντρια του «Τμήματος Περιβάλλοντος» στην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που σκοπεύει να ολοκληρώσει την καταστροφή της Β. Χαλκιδικής, με επιδότηση από το PROMINE και την Ευρωπαϊκή Ένωση!

Το ΙΓΜΕ που έχει το ρόλο του «οικοδεσπότη» στην πρώτη συνάντηση της Θεσσαλονίκης, από της συστάσεώς του το 1976 δεν «είδε τίποτε» από τα περιβαλλοντικά εγκλήματα των μεταλλευτικών εταιρειών, ελληνικών και ξένων, που ρημάζουν τα δάση και τα νερά μας. Στο έγκλημα του μεταλλείου της Κίρκης στον Έβρο, το ΙΓΜΕ δεν ήταν μόνο αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και συναυτουργός. Κι όταν το έγκλημα αποκαλύφθηκε, το ΙΓΜΕ πήρε 800.000 ευρώ από την Ε.Ε. για την εκπόνηση «προγράμματος αποκατάστασης». Έγκλημα και αμοιβή!

Το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΙΓΜΕ Δρ Νίκος Αρβανιτίδης αρθρογραφεί και κάνει συχνές δηλώσεις στον τύπο υπερ της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων της Χαλκιδικής και όχι μόνο, χωρίς να λέει λέξη για τις ΥΠΑΡΚΤΕΣ δραματικές τους επιπτώσεις. Ο Δρ Αρβανιτίδης είναι επίσης μέλος της Επιτροπής που «επιβλέπει» την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο μεταλλείο Στρατονίκης, κάτω από σπίτια και αρχαία μνημεία. Η Επιτροπή πληρώνεται από την ίδια την εταιρεία που υποτίθεται ότι ελέγχει και χειροκροτεί την παραβίαση των θεμελιωδών περιβαλλοντικών όρων της αδειοδότησης!

Από την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο PROMINE με τον Δρ. Αρβανιτίδη του ΙΓΜΕ και την κυρία Γαζέα της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, οι στοχεύσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος για τη χώρα μας είναι a priori γνωστά και δεδομένα. Θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι.


21 απαντήσεις στο “Πρόγραμμα «PROMINE»: Χαριστική βολή στο Ελληνικό περιβάλλον”

 1. Να πούμε ένα-δυό πράγματα παραπάνω για την “Πρωτοβουλία Verheugen”, όπως επικράτησε να λέγεται. Διότι με την παρουσίαση που έγινε με την γνωστή “αντικειμενικότητα” του antigoldgreece, το συμπέρασμα είναι ότι σύντομα επίκειται ολοσχερής καταστροφή της Ευρωπαικής ηπείρου από την αδηφάγο μεταλλεία, βάσει πανευρωπαικής συνομωσίας και διαπλοκής…
  Οποιος ενδιαφέρεται μπορεί να διαβάσει (μεταφρασμένη στα ελληνικά) την ΒΑΡΥΝΟΥΣΑΣ σημασίας “Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Υλες-Κάλυψη των Ουσιωδών Αναγκών μας για Ανάπτυξη και Απασχόληση στην Ευρώπη” (Νοέμβριος 2008), στο
  http://66.165.120.21/upload/Verheugen.pdf

  Η Πρωτοβουλία ξεκινά από τη διαπίστωση ότι “Η σημασία των πρώτων υλών για τη βιώσιμη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών είναι ουσιαστική”. Και πως “…ενώ το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και η μεγάλη εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας είναι ήδη θέμα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας, δεν έχει δοθεί ακόμη η δέουσα προσοχή σε παρόμοιες προκλήσεις όσον αφορά ορισμένες μη ενεργειακές πρώτες ύλες…Ωστόσο, η εξερεύνηση και η εξόρυξή τους αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό για διάφορες χρήσεις γης και αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και τεχνολογικούς περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στα κοιτάσματα ορυκτών. Αφετέρου, η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας οι οποίες επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις στρεβλώσεις της αγοράς.Συνεπώς “…η διασφάλιση πρόσβασης αξιόπιστης και χωρίς στρεβλώσεις στις πρώτες ύλες, αποτελεί παράγοντα αυξανόμενης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και επομένως, καίριας σημασίας για την επιτυχία της εταιρικής σχέσης της Λισαβόνας για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Η σημαντική εξάρτηση της ΕΕ από ορισμένες πρώτες ύλες δείχνει ότι είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη για μετάβαση σε οικονομία με πιο αποδοτική αξιοποίηση των πόρων και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.”

  Στη συνέχεια αναλύεται πιο διεξοδικά:
  – O εφοδιασμός και η ζήτηση των πρώτων υλών. Η Ευρώπη κινείται μεταξύ αυτάρκειας και υψηλής εξάρτησης από εισαγωγές, ιδιαίτερα σε μεταλλεύματα, αλλά και δευτερογενείς πρώτες ύλες. Η παγκόσμια εικόνα διαφοροποείται συνεχώς, με τις αναπτυσσόμενες χώρες να διεκδικούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο εφοδιασμού, ενώ άλλες εφαρμόζουν τακτικές προστατευτισμού και στρεύλωσης της αγοράς.
  – Η “πολιτική απάντηση” της ΕΕ, δηλ. μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτή περιλαμβάνει πρόσβαση στις πρώτες ύλες στις παγκόσμιες αγορές, χωρίς στρέβλωση των όρων, προώθηση βιώσιμου εφοδιασμού με πρώτες ύλες από ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ πηγές και μείωση της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών, με αποδοτική χρήση των πόρων, ανακύκλωση, υποκατάσταση και αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών.

  Η Πρωτοβουλία δεν αναφέρεται σε ενεργειακές πρώτες ύλες. Πού να πάμε κι εκεί, όπου τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για την ΕΕ ! Αρκεί να αναλογισθούμε ότι καταντήσαμε να εξαρτώμαστε γιά την ενεργειακή μας επάρκεια από το ψυχροπολεμικό μπιλιάρδο Ρώσων-Ουκρανών…

  Το PROMINE είναι ένα απλώς ένα project με εταίρους, ενταγμένο στα ανωτέρω. Δεδομένου ότι η ΕΕ…σοβαρολογεί, όλα αυτά υποστηρίζονται και θα υποστηριχθούν περαιτέρω με μέτρα, δράσεις και διάθεση των απαιτούμενων πόρων. Το μείζον όμως είναι η στρατηγική και το πλαίσιο που χάραξε η ΕΕ για τα ορυκτά. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να καταλαβαίνει ή να λέει ό,τι θέλει. Μεταξύ αυτών είναι και τα παραμύθια περί “αειφορίας” για πρακτικώς μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους όπως είναι τα ορυκτά, λέγοντας “όχι” στη βιώσιμη ανάπτυξη, που θεωρείται απορριπτέα και “καταστροφική”.

  Το γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά η ΕΕ συνειδητοποιεί επιτέλους την στρατηγική κρισιμότητα των πρώτων υλών-ορυκτών πόρων και διαπιστώνει ότι το μέλλον της είναι σκοτεινό, αν εξακολουθήσει η τάση της αυξανόμενης εξάρτησής της από τρίτους. Μεταξύ των μέτρων είναι και το προφανές, δηλ. η αξιοποίηση των τοπικών της ορυκτών πόρων.

  Τα παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν και ως μια επιπλέον απάντηση, από άλλη σκοπιά, σε όσους “διερωτώνται” γιατί η μεταλλεία είναι δραστηριότητα εθνικής σημασίας και εθνικού συμφέροντος. Η απάντηση είναι ότι πλέον δεν είναι απλώς “εθνική” υπόθεση, αλλά ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ.

  • “Και είναι τόσο αφελείς οι άνθρωποι και υποκύπτουν τόσο εύκολα στις υπάρχουσες ανάγκες, ώστε εκείνος που εξαπατάει θα βρίσκει πάντοτε κάποιους που θα αφήνονται να εξαπατώνται ”

   PERLOMIN— δε νομίζεις ότι ο Μακιαβέλι έδωσε την καλύτερη απάντηση σε Verheugen, Stinger και ΣΙΑ;;;

 2. Re StRinger den eida oute mia leksh oson afora thn ANAKYKLWSH!!!Alla oute ena sxolio gia tis xoreutikes figoures tou souv(f)lia-xatzhgakh me ton koutra!!!alla oute kai egrapses mia leksh gia thn adeiodothsh express tou Souv(f)lia katw apo to trapezi twra pou feugoume kai paretoumaste vevews vevews!!!me thimizei opadikh antilhpsh opws enas paragontas podosfairou eipe: o olumpiakos kai to aigaleo na kerdizoun kai oloi oi alloi na pane na gam…..!!!mono pou paizoume kai emeis mpala kai ephdh den mas polulogariazete kala einai na exete to nou sas giati thn epomenh fora pou tha apofasizete xwris emas gia emas den tha meinoume sta logia alla tha sas ta spasoume ola mazi me ta skatokefala sas!!!
  y.g TO SYNEDRIAKH SAS XTHES SAS TO XALASAME???? PROFANOS DEN EIDATE TIPOTA AKOMA AN NOMIZETE PWS EXETE NA KANETE ME XAMHLOU EPIPEDOU ANTHROPOUS OPWS TA LETE STA EPENDYTHKA SAS SXEDIA KAI KATA TA ALLA TA NTYNETE ME TIS PLEON PAROXYMENES LEKSEIS ANAPTHKSH VIOSIMH ANAPTYKSH APASXOLHSH!KAI TWRA MAS MOSTRARHS KAI PWS PLEON DEN EINAI KAN ETHNIKOU SYMFERONTOS ALLA EYROPAIKOU SYMFERONTOS!!!ELATE STIS SKOURIES NA DOUME PIANOU TA SYMFERONTA THA ISXYSOUN!!!

 3. Δηλ. μέχρι τώρα είχαμε «εθνικά Ορυκτά» π.χ. λιγνίτη αλλά και παράγωγα του …….ραδιενεργή τέφρα (τσιμέντο το λένε στο Ελλαδισταν) …. μην γίνεσαι αγαπητέ Stringer γελοίος

 4. To κειμενάκι του Μακιαβέλι το είχα στείλει ακριβώς για τον Stinger.
  Εξασκεί με τον καλύτερο τρόπο την τέχνη της προπαγάνδας.
  Απόκρυψη στοιχείων , παραχάραξη , χρήση επιχειρημάτων των αντιπάλων με εμφανή στρέβλωση.
  Αυτη είναι η δουλειά του εδώ στην S&B.
  Γιαυτό πληρώνεται.
  Αυτό κάνει.
  Άξιος ο μισθός του.
  Όμως δεν τελειώσαμε.
  ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ.

 5. Εγώ πάλι έχω την αίσθηση διαβάζοντας το blog σας ότι όλα αυτά που λέει ο perlomin ισχύουν για εσάς και όχι για τον stinger. Ο stinger είναι ο μόνος σοβαρός σχολιαστής και πιστεύω ότι είναι μεγάλη τιμή για εσάς που γράφει στο blog σας. Αν δεν υπήρχε αυτός δεν θα άξιζε να επισκεφτεί κανείς το blog σας, για αυτό προσέξτε να μην τον χάσετε.

  • Λέτε να μας φύγει επειδή είπαμε ότι είναι από την S&B?
   Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά πολλά να πούμε σχετικά με την “πρωτοβουλία Verheugen”. To ετοιμάζουμε.

 6. Η πρωτοβουλία Verheugen θα γίνει ευρωπαϊκή πολιτική και όσο και να χτυπιέστε εσείς η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν πρόκειται να σταματήσει να παράγει χρήσιμα προϊόντα επειδή δεν το θέλουν κάποιοι πυροβολημένοι οικολόγοι από την Χαλκιδική. Ευτυχώς!

 7. Προς midas: Σιγά ρε φίλε, τώρα φοβηθήκαμε. Ένα θέλω να σου πω! Έτσι και τολμήσετε να μας εμποδίσετε όταν πιάσουμε δουλειά στις Σκουριές θα μαζεύετε τα κομμάτια σας. Εννοώ εσάς, τους άπλυτους χασικλήδες, γιατί έτσι σας αποκαλεί όλη η Μεγάλη Παναγία, που πήγατε και κατασκηνώσατε πάνω στο βουνό. Απειλές ξέρουμε να εκτοξεύουμε και εμείς! Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα γιατί δεν έχει ξεχειλίσει ακόμη το ποτήρι, αλλά προσέξτε μην το παρατραβήξετε.

 8. Τι έκανε λέει; θα πιάσετε δουλειά στις Σκουριές; Στο όνειρό σου φίλε!
  Μήπως έμαθες τις αποφάσεις που πήρε χτες το βράδυ το δημοτικο συμβούλιο; Πάρτο χαμπάρι, οι μόνοι που θέλετε τις σκουριες είστε εσείς που δουλεύετε και δεν αξίζει να καταστρέψουμε το βουνό για πάρτη σας. Σεβαστός ο μισθος σας αλλά δεν αξίζει. Βρέστε άλλες δουλειές, κάντε κάτι άλλο, αγωνιστείτε για αποχαρακτηρισμό της περιοχής για να υπάρχουν περισσότερες δουλειές.
  Ο Κάκαβος θα μείνει εκεί που είναι και όπως είναι.
  Κι αν όλους όσους δεν θέλουν τις Σκουριές τους λέτε “άπλυτους”, τότε ζήτω οι άπλυτοι!

 9. megalopanagiwth pou den eisai megalopanagiwths,giati an hsoun megalopanagiwths tha eprepe na gnwrizeis polu kala to poioi ektokseuoun apeiles kai propulakizoun dhmosia se dhmotika sumvoulia kai se genikes suneleuseis petontas mikrofona sthn mapa dhmotikwn sumvoulwn kai anapodogyrizontas trapezia, zhtwntas sygnwmh mesa se ena lepto me thn oura sta skelia! Oso gia to an exete milhsh kai fysika exete milhsh gou ga ga gou gi ga se eleu8erh metafrash mias kai katexw thn glwssa twn gagadwn mas leei pws parades an exw sthn tseph oloi kai ola na pane na kaoune auto exete sto kefali sas!!!allwste ayta einai kai ta kritiria ektos twn politikwn proslhpsh sas!!!kai fysika exete milhsh, xasiklhdes,aplytoi,xasiklhdes,aplytoi,xasiklhdes
  aplytoi,xasiklhdes…..kati allo?exete na peite?Giati apo oso gnwrizw mias kai paraurethika se oles ths dhmosies syzhthseis den akousa TIPOTA!mhpws koufathika?
  Twra oson afora tis dikes sou apeiles ki egw ena exw na sou pw gia pollous apo emas to pothrh exei ksexeilhsh hdh kai opws tha kataleves den ta balame pote me tous ergazomenous alla ta vazoume me thn etairia, twra osoi apo esas thelete na pate me tous kanadous kai pashs fusews lamogia gia na ksekoiliasete to vouno kai thn M Panagia tha sas synistousa na krathsete oudeterh stash toulaxiston na eistai antaksioi ths istorias kai twn suxwrianwn sas alliws tha eistai aksioi ths moiras sas me oti sunepagete!!!gkegke?Alla dusthxws den erxese na mas ta peis sta moutra na doume posa apidia pianei o sakos emas ksereis pou tha mas vreis!

 10. Mida εσύ και οι δικοί σου δεν θα μας επιβάλετε εσείς το δικό σας μοντελάκι ανάπτυξης. Είστε μια μειοψηφία που χρησιμοποιεί φασιστικές μεθόδους. Όλος ο τόπος έχει βουίξει με τους τραμπουκισμούς σας χθες. Και να έχετε κάπου δίκιο, έτσι σίγουρα το χάνετε. Αν δεν κάνω λάθος, ζούμε σε μια δημοκρατία και ως γνωστόν στις δημοκρατίες επικρατεί η γνώμη της πλειοψηφίας. Δεν πιστεύω να βρεθούν πολλοί που θα ακολουθήσουν το δικό σας παράδειγμα της επιστροφής στον μεσαίωνα και δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτοί που σας στηρίζουν σήμερα, συμφωνούν με αυτά που κάνετε. Απλά σας εκμεταλλεύονται! Με άλλα λόγια είστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι για κάποιους. Ωραίο αγώνα κάνετε!

 11. άτακτε “μεγαλοπαναγιώτη”……,
  Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί Χαλκιδικιώτες. Είμαστε όλοι απο την ίδια πλευρά. Αν κάποιοι λόγω ανάγκης δουλεύουν και δεν είναι αντίθετοι στην εταιρεία , αυτό δεν τους κάνει “εχθρούς”.
  “και υποκύπτουν τόσο εύκολα στις υπάρχουσες ανάγκες”
  μάλλον είσαι το “αντικείμενο πόθου” του Μακιαβέλι.
  Δεν μπορείς να απειλείς ότι θα κάνεις κομμάτια συγχωριανούς σου.
  Δύο περιπτώσεις.
  1. δεν είσαι Χαλκιδικιώτης και γράφεις απειλές για να εξυπηρετήσεις την εταιρεία .
  2. χρειάζεσαι ψυχίατρο.
  Στο χωριό 50-60 άτομα είναι με την εταιρεία και το ξέρεις καλά. Ακόμα και ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να πάρει θέση βλέποντας την καθολική αντίδραση tων κατοίκων.
  Οι υποψήφιοι άλλα λέγανε στον Μάντεμ Λάκο και άλλα στην Μ.Παναγία ακριβώς γιατί είδανε ότι μπορούν να κάνουν αλλιώς.
  Όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά μην το ξεχνάει κανείς. Αντίθεση ή συμπαράταξη(δυστυχώς) στους ρουμανοκαναδούς και τα τσιράκια του Μπόμπολα υπάρχει.
  Σε αυτούς θα κλείσουμε την πόρτα και αυτό είναι για το συμφέρον όλων μας.
  “Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν”. Ανοίξτε τα αυτιά σας και να δούμε όλοι μαζί έναν σχεδιασμό ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής. Αυτοί σε κανα δύο χρόνια θα φύγουν. Εμείς τι θα κάνουμε για αναπτυχθεί η περιοχή . Πολυμορφικά , ισόρροπα , με σχεδιασμό.
  Να υπάρξουν περισσότερες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονη προστασία περιβάλλοντος.
  Και χωρίς απειλές ότι θα κομματιάσουμε ο ένας τον άλλον.

 12. mademoxoriti,an thes na peis kati pesto opws prepei!kai as me apanthseis sta parakatrw:
  1.poios epevale kai pote medelakia anptukshs?
  2.na akousw poios,pote kai pws xrhsimopoihse fasistikes methodous?
  3.apo pote exoume dhmokratia kai den to kseroume?
  4.poioi exoun kanei kati gia na einai paradeigma,pou mas paei kai ston mesaiwna?
  5.apo pote h diamartyria-activismos (etsi to lene ston kosmo)legete trampoukismos?

  Sto post tou kolompoyki mporeis na deis pws skeftete o kosmos.to mellon ston topo mas h tha to diamorfosoume oloi mazi pros to kalutero h tha to kapsoume ston vomo kapoiwn tyxarpastwn-gnwstwn arpaxtikwn, koinws ksepoulima!
  dysthxws omws file mou yparxoun pragmata pou den ksepouliounte kai ayto einai to kako gia olous autous pou otan pane na kanoun mia douleia tetoiwn katastrofwn sta 3 prwta pragmata pou uposthrizoun einai konta sthn topikh koinwnia giati ta ska.. tous ta exoune faei apo kairo.
  fovou tous danaous kai dwra ferontes
  kai tha h8ela polu na apanthseis stis apories mou gia na pareis kai thn apanthsh gia auta ola pou les sto post sou.

 13. H πρωτοβουλία Verheugen είναι ένα κείμενο πολιτικής, και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι δεσμευτικό. Δεν επιβάλλει τίποτα. Υπάρχουν δεκάδες παρόμοια κείμενα πολιτικής που δείχνουν στην αντίθετη κατεύθυνση: για να παρουσιαστούν, θέλουμε πολλές ιστοσελίδες και βιβλιοθήκες ολόκληρες. (Όσο για τον Verheugen, είναι μία λίγο αστεία φιγούρα στην χώρα του.) Νομίζω πρέπει να ειπωθεί αυτό, γιατί η μεταλλευτική βιομηχανία δεν πρέπει να θεωρεί (;) ότι η πρωτοβουλία αποτελεί την οριστική της δικαίωση…

  • Η1, ο Verheugen μπορεί να είναι αστείος, όμως η κινητήριος δύναμη πίσω από αυτόν και από τον κάθε Verheugen είναι τα συμφέροντα της βιομηχανίας που είναι οργανωμένα και σαφώς πιο ισχυρά από τις αόριστες δεσμεύσεις για προστασία του περιβάλλοντος.

   Την πρωτοβουλία Verheugen ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΟΥΜΕ. Προς το παρόν είναι απλά ένα κείμενο πολιτικής όμως φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση από την ΕΕ να το εφαρμόσει στην πράξη , πιθανόν ακόμα και με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα μαθαίνω τα εξής (που κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω και να τα γράψω κανονικά):

   • Επειδή τα “ακατάλληλα χωροταξικά σχέδια” περιορίζουν την προσβαση της μεταλλευτικής βιομηχανίας στο έδαφος, η σουηδική Προεδρία ετοιμάζει μια διάσκεψη με θέμα τα “κατάλληλα χωροταξικά σχέδια”!!! Όλοι καταλαβαίνουμε βέβαια σε τι έγκειται η “καταλληλότητα”. Εμείς έχουμε ήδη “κατάλληλο” χωροταξικό σχέδιο για τη χώρα που μας το έφτιαξε ο κ. Σουφλιάς πριν αποχωρήσει και οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται ήδη και στα τοπικά χωροταξικά σχέδια (βλέπε Χαλκιδική).
   • Στη Φινλανδία θα γίνει άλλη διάσκεψη σχετικά με την έρευνα και την εξόρυξη.
   • Κι άλλη μια διάσκεψη θα γίνει με θέμα την έρευνα και την εξόρυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια ειδικά.

   Τα Βαλκάνια είναι terra nova για την ΕΕ και (ω, τι χαρά!) είναι και πλούσια σε μέταλλα! Από εδώ σκοπεύουν να βγάλουν τα περισσότερα μέταλλα που θα στηρίξουν την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, για να τη βγάλουν από την κρίση της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.