Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2011

  • Μεταλλεία Κίρκης, το αιώνιο πρόβλημα

    Μεταλλεία Κίρκης, το αιώνιο πρόβλημα

    Σημείωση: η μελέτη του κ. Αρίκα για το μεταλλείο της Κίρκης που αναφέρεται στο σημείο (7) βρίσκεται ολόληρη εδώ.  Ανοιχτή επιστολή Κυριάκου Αρίκα Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κίρκης Διάβασα με προσοχή το από 24.10.2011 μήνυμα του Συλλόγου σας με τίτλο: «Αξιοποίηση των μεταλλείων Κίρκης» (εδώ), το οποίο δημοσιεύσατε σε ορισμένα…