«Η δική μας μελέτη έχει την έγκριση της Outokumpu».
“Έχουμε την έγγραφη διαβεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Outokumpu ότι πράγματι αυτό (σ.σ. η μεταλλουργία flash smelting) μπορεί να κατασκευαστεί”.

Αυτά δηλώνει σε ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος.

Η κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας που θα παράγει χρυσό, άργυρο και χαλκό σε καθαρή μεταλλική μορφή από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών της Χαλκιδικής, αποδίδοντας ουσιαστικά φορολογικά έσοδα στα δημόσια ταμεία είναι ο στόχος της σύμβασης της Ελληνικός Χρυσός με το Ελληνικό Δημόσιο και του Επενδυτικού Σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός που κατατέθηκε σε εφαρμογή της σύμβασης αυτής. Όπως όμως καταγγέλλει εδώ και δύο χρόνια το «Παρατηρητήριο», η μέθοδος μεταλλουργίας που αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ 201745/2011 είναι μια ΑΠΑΤΗ η οποία καθιστά αδύνατη την υλοποίηση του στόχου της σύμβασης και οδηγεί το επενδυτικό σχέδιο σε αδιέξοδο [1].

Αποκαλύπτουμε εδώ τι λέει για τα σχέδια της Ελληνικός Χρυσός η ίδια η κάτοχος της τεχνολογίας flash smelting, η Φινλανδική εταιρεία Outotec (και όχι Outokumpu: η Outotec αποσπάστηκε από την παλιά Outokumpu το 2007 και είναι πλέον μία ανεξάρτητη εταιρεία υπηρεσιών παροχής τεχνολογίας στην εξορυκτική και μεταλλουργική βιομηχανία).

Διαβάστε πώς η φημισμένη διεθνώς εταιρεία “αδειάζει” τον κ Θεοδωρακόπουλο και την εταιρεία του αποκαλύπτοντας ότι όλη η «επένδυση» είναι μια απάτη. Η Ελληνικός Χρυσός δεν είχε ποτέ την πρόθεση να τηρήσει τη σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο. Δεν είχε ποτέ την πρόθεση να κατασκευάσει και να λειτουργήσει εργοστάσιο μεταλλουργίας χρυσού, όπως απαιτεί η σύμβαση. Δεν είχε ποτέ την πρόθεση να αποδώσει τους νόμιμους  φόρους για τα κέρδη των τουλάχιστον 13 δις ευρώ,  που θα αποκομίσει ξεκοιλιάζοντας τη Χαλκιδική.

Την απάτη αποκάλυψε στο εξωτερικό, μία μόλις εβδομάδα μετά την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της «επένδυσης» από τον Υπουργό ΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου, η ίδια η European Goldfields, μητρική εταιρεία τότε της Ελληνικός Χρυσός.

Και μετά από αυτό, εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Η εξαφάνιση της μεταλλουργίας

Ζητούμε συγγνώμη από τους αναγνώστες για την τεχνική ορολογία αλλά δεν γίνεται διαφορετικά… Έχουμε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια απλοποίησης.

OlympiasReport43-10114_07_11_final (2) (dragged)Στις 14.7.2011, μία εβδομάδα μετά την ΑΕΠΟ (7.7.2011), αναρτήθηκε στο site της European Goldfields η Τεχνική Έκθεση Έργου Ολυμπιάδας (Technical Report on the Olympias Project). Η Τεχνική Έκθεση βρίσκεται ακόμα αναρτημένη στο site  της Eldorado Gold [2]. Kαι είναι πολύ αποκαλυπτική.

Εκεί η κάτοχος της τεχνολογίας (know how) του flash smelting, Outotec, δηλώνει καθαρά ότι η μεταλλουργική μέθοδος που ενέκρινε η Ελληνική Διοίκηση για το μεγαλύτερο πρόγραμμα αξιοποίησης ορυκτού πλούτου στη χώρα απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

Στη σελ. 69 περιγράφεται η συνεργασία που είχε η Οutotec με την Ελληνικός Χρυσός για το θέμα της μεταλλουργίας. Στις αρχές του 2006 η Outotec παρέδωσε στην Ελληνικός Χρυσός μια προμελέτη σκοπιμότητας για τη χρήση της μεθόδου flash smelting στην επεξεργασία ΜΟΝΟ των χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας. Σε αυτή την προμελέτη  βασίστηκε το Επενδυτικό Σχέδιο που υπέβαλε η Ελληνικός Χρυσός τον Ιανουάριο 2006. Η Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών / Τμήμα Α’ του τότε Υπουργείου Ανάπτυξης που εξέτασε το Επενδυτικό Σχέδιο δεν το ενέκρινε ΟΡΙΣΤΙΚΑ, επισημαίνοντας ΉΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ότι «η τεκμηρίωση της πυρομεταλλουργικής μεθόδου κατεργασίας των συμπυκνωμάτων δεν είναι επαρκής» [3].

Και συνεχίζει η Τεχνική Έκθεση:

«Μετά από επιπλέον δοκιμές και συζητήσεις με την Ελληνικός Χρυσός, η διαδικασία εξελίχθηκε περαιτέρω από την αρχική ιδέα, με τις βασικές αλλαγές να είναι:
– Η ταυτόχρονη επεξεργασία του συμπυκνώματος των χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας μαζί με το συμπύκνωμα χαλκού ώστε να αυξηθεί η ανάκτηση χαλκού στη φάση της μάτας […]
Η αφαίρεση του εργοστασίου πολυτίμων μετάλλων έτσι ώστε το ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ να είναι ένα χρυσοφόρο συμπύκνωμα που θα προκύψει από την μάτα της καμίνου ακαριαίας τήξης«.

EG flash

Αμέσως μετά παρατίθενται οι κύριες μονάδες της επεξεργασίας που ανέπτυξε η Outotec σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικός Χρυσός. Η επεξεργασία σταματά στην «εκχύλιση της μάτας και την παραγωγή συμπυκνώματος χρυσού». Εργοστάσιο για την παραγωγή καθαρών μετάλλων που είναι ο εκ της σύμβασης στόχος της «επένδυσης» δεν υπάρχει! (στο εξωτερικό, γιατί εντός Ελλάδος ακόμα υπάρχει και «όποιος έχει τα κότσια» ας το αμφισβητήσει, όπως λέει και ο κ. Θεοδωρακόπουλος [4]).

OlympiasReport2

Είναι ξεκάθαρη πια μετά από αυτό το δημοσιευμένο στοιχείο η εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την Ελληνικός Χρυσός. Η εταιρεία υπέβαλε το 2010 προς έγκριση μια ΜΠΕ που περιλάμβανε μεταλλουργική επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Ολυμπιάδας και Σκουριών με τελικά προϊόντα καθαρά μέταλλα. Όμως την ίδια στιγμή η ίδια η Ελληνικός Χρυσός δεν είχε δώσει καμία εντολή στην δικαιούχο της τεχνολογίας εταιρεία Outotec να σχεδιάσει εργοστάσιο πολυτίμων μετάλλων, αλλά να αναπτύξει τη διαδικασία μόνο μέχρι την παραγωγή ενός ενδιάμεσου προϊόντος (συμπυκνώματος) και όχι χρυσού και χαλκού.

Αποδεικνύεται ότι η εταιρεία άλλα έλεγε στους ιθαγενείς στο εσωτερικό και άλλα στα χρηματιστήρια στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα έλεγαν ψέμματα στους πάντες: στους κατοίκους, στις υπηρεσίες αλλά και και στο Συμβούλιο Επικρατείας το οποίο οδήγησαν συνειδητά και εσκεμμένα σε μια λανθασμένη απόφαση που πλήττει σοβαρά το κύρος του. Στην πραγματικότητα, πριν από τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η Eλληνικός Χρυσός είχε ήδη λάβει την επενδυτική απόφαση να παραβεί τη σύμβαση και το νόμο 3220/2014 και να μην κατασκευάσει εργοστάσιο μεταλλουργίας.

Εν τέλει, η ΚΥΑ 201745/2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων βασίστηκε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις διαβεβαιώσεις της Ελληνικός Χρυσός ότι το μεταλλουργικό κομμάτι της μελέτης είχε την έγκριση και τη σφραγίδα της Φινλανδικής Outotec. Όμως η παράγραφος της ΜΠΕ που αφορά στη “Μονάδα Ανάκτησης Μετάλλων” (σελ. 5.5-19) ΔΕΝ έχει την έγκριση της Outotec, της οποίας oι δοκιμές έφτασαν μόνο μέχρι την εκχύλιση της μάτας και αυτό το βεβαιώνει, ένα ολόκληρο χρόνο μετά την ΚΥΑ, η ίδια η Outotec!

Η European Goldfields, σχολιάζοντας στην Τεχνική Έκθεση του Ιουλίου 2011 τη δουλειά της Outotec, διαψεύδει επίσης τον ισχυρισμό της θυγατρικής της Ελληνικός Χρυσός ότι η μέθοδος flash smelting είχε δοκιμαστεί «σε βιομηχανική κλίμακα και μάλιστα με τους πυρίτες της Ολυμπιάδας» [5]. Σύμφωνα με :

“H Outotec έχει εκτελέσει μίνι πιλοτικής κλίμακας πυρομεταλλουργικές δοκιμές και εργαστηριακής κλίμακας υδρομεταλλουργικές δοκιμές […]. Το flash smelting όπως (πρόκειται να) εφαρμοστεί για την επεξεργασία συμπυκνωμάτων αρσενοπυρίτη/πυρίτη είναι μια νέα εφαρμογή της τεχνολογίας και είναι ακόμα βασικά στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης. Η Outotec έχει δηλώσει ότι απαιτούνται περισσότερες συνεχείς δοκιμές πιλοτικής κλίμακας. Εφ’όσον οι δοκιμές αποδείξουν ότι η μέθοδος είναι τεχνικά βιώσιμη και παρέχει τα απαραίτητα κριτήρια σχεδιασμού της διαδικασίας, τότε μπορούν να γίνουν βασικές μελέτες λεπτομερούς σχεδιασμού και ακριβής κοστολόγηση, ώστε να παραχθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη. Έτσι θα γίνει δυνατή η λήψη μιας επενδυτικής απόφασης και εφ’όσον αυτή είναι θετική, θα ολοκληρωθεί ο λεπτομερής σχεδιασμός και η εφαρμογή του έργου.”

Όποιος έχει ξαναδιαβάσει τέτοιου είδους εκθέσεις καταλαβαίνει αμέσως ότι, με όλα τα «εαν» και τα «εφ’όσον», αυτό που λέει ουσιαστικά η Οutotec είναι: «αυτό το πράγμα δεν θα γνωρίζουμε αν γίνεται αν δεν το δοκιμάσουμε σε μεγάλη κλίμακα»… Η εφαρμογή της τεχνολογίας flash smelting που περιγράφεται παραπάνω είναι σε τόσο πρώιμο στάδιο (η μίνι πιλοτική δοκιμή γίνεται εντός του εργαστηρίου και ασφαλώς δεν είναι ημιβιομηχανική), ώστε δεν είναι δυνατόν με τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα να ληφθεί συγκεκριμένη επενδυτική απόφαση, πόσο μάλλον να γίνει πλήρης μελέτη εφαρμογής και κοστολόγηση. Και στην Ελλάδα είχε ήδη εγκριθεί, παρά την αντίδραση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας!

Μονομερής και παράνομη τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου

Η οικονομική ανάλυση της «επένδυσης» που βρίσκεται στη σελ. 76 της ίδιας Τεχνικής Έκθεσης είναι επίσης πολύ ενδιαφέρουσα. Η ανάλυση γίνεται στη βάση της πώλησης χρυσοφόρων συμπυκνωμάτων (που η Outotec, κατ’εντολή της Ελληνικός Χρυσός, σχεδίασε να είναι το τελικό προϊόν) και όχι καθαρών μετάλλων (όπως απαιτεί η σύμβαση, ο κυρωτικός της νόμος, και η ΚΥΑ):

“Πρέπει να σημειωθεί οτι η οικονομική ανάλυση που περιλαμβάνεται σε αυτήν την έκθεση έχει γίνει στη βάση της πώλησης χρυσοφόρων συμπυκνωμάτων […].
“Η European Goldfields έχει υποβάλει μια ΜΠΕ η οποία περιλαμβάνει ένα εργοστάσιο χρυσού που θα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης για την επεξεργασία των χρυσούχων συμπυκνωμάτων πυρίτη/αρσενοπυρίτη, όταν το μεταλλείο θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Είναι πρόθεση της εταιρείας να διερευνήσει τη βιωσιμότητα αυτής της παραγωγικής διαδικασίας με μελλοντικές δοκιμές και μελέτες εφαρμογής… Το σημερινό επίπεδο δοκιμών και μελετών της ακαριαίας τήξης για αυτή την εφαρμογή δεν παρέχει το κεφαλαιακό και λειτουργικό κόστος με αρκετή ακρίβεια ώστε να μπορεί να περιληφθεί σε αυτή την εκτίμηση…”

Είναι ολοφάνερο για ποιο λόγο η Εuropean Goldfields περίμενε να δημοσιοποιήσει την Τεχνική Έκθεση ΜΕΤΑ την ΑΕΠΟ. Το «έργο Ολυμπιάδας» που περιγράφεται σε αυτήν είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είχε εγκριθεί μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, αφού δεν περιλαμβάνει το βασικότερο κομμάτι του που είναι η μεταλλουργία. Με άλλα λόγια, η Ελληνικός Χρυσός έχει μονομερώς, παράνομα, σιωπηρά και χωρίς τη δέουσα γνωστοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο, τροποποιήσει το Επενδυτικό της Σχέδιο, αφαιρώντας εντελώς τη μονάδα μεταλλουργίας.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας εξαρχής ήταν να πουλάει τα χρυσοφόρα συμπυκνώματα ως πρώτη ύλη λιπασμάτων στην Κίνα, γνωρίζοντας και την αδυναμία του κράτους να φορολογήσει τον περιεχόμενο χρυσό που φυγαδεύεται μέσα σε αυτά, αποφεύγοντας την επένδυση κεφαλαίου που απαιτεί η μεταλλουργία (διπλάσια από την σήμερα υλοποιούμενη) αλλά και την πληρωμή οποιωνδήποτε φόρων ή δικαιωμάτων στο Ελληνικό Δημόσιο.

To Yπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, που πλέον είναι ενήμερο για όλα αυτά, τι έχει σκοπό να κάνει για να προασπίσει το δημόσιο συμφέρον αλλά και τη Χαλκιδική όπου πλέον η εταιρεία έχει προκαλέσει τρομακτική καταστροφή, μερικώς μη αναστρέψιμη, χωρίς όφελος για την οικονομία μας;

Θα το συζητήσουμε σε άλλη ανάρτηση…

_________

Αναφορές:

[1] Η Απάτη της Μεταλλουργίας Flash Smelting Αντί δημοσίου οφέλους, καταλήστευση δημόσιου πλούτου και φυγάδευση αφορολόγητων κερδών € 13,68 δις.

[2] http://www.eldoradogold.com/assets/europe/projects/olympias/ στο κάτω μέρος της σελίδας.

[3] ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΚΑ, Επιστολή προς την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ., 27.3.2006.

[4] Συνέντευξη Μ. Θεοδωρακόπουλου, διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός, στον ALPHA96.5, 13.2.2015.

[5] Ελληνικός Χρυσός, «ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ» 11.03.2011

Οικολόγοι-Πράσινοι: Πρέπει άμεσα να αποτραπεί η καταστροφή του δασικού πλούτου της Χαλκιδικής
Πρεσβείες, Σκουριές και επισκέψεις …