Κρίσιμα ερωτήματα προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ θέτουν με κείμενό τους πολίτες της Ολυμπιάδας (από Χρυσές Αυτ-απάτες). Kαι ορισμένες απαντήσεις από εμάς.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 23 ΜΑΙΟY 2013

Στις αρχές Απριλίου και με αφορμή Πρωτοσέλιδο δημοσίευμα εφημερίδας που αναφερόταν σε ρύπανση ρέματος, από την δραστηριότητα του υπάρχοντος εργοστασίου Μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ολυμπιάδα, εμείς οι Πολίτες Ολυμπιάδος αναλάβαμε μια πρωτοβουλία – κάλεσμα όλων των κατοίκων,σε μια ανοιχτή συζήτηση, με κύριο σκοπό την καταγραφή όλων των προβλημάτων και ανησυχιών μας, αλλά και την ανταλλαγή σκέψεων ,απόψεων και προτάσεων, σχετικών με τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση της Μεταλλευτικής δραστηριότητας στην Ολυμπιάδας καθώς επίσης και με την μελλοντική προβλεπόμενη δραστηριότητα,σύμφωνα πάντα με το εγκεκριμένο Επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός.
Σήμερα, μετά την καταγραφή και ανάλυση όλων των παραπάνω θεμάτων που εκφράσθηκαν κατά την πρώτη αυτή ανοιχτή συζήτηση (σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες ) καθώς και μετά την επίσκεψη ομάδας των Πολιτών Ολυμπιάδας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα, θα θέλαμε να διατυπώσουμε εγγράφως μερικά από τα βασικότερα ερωτήματα που έχουν προκύψει και για τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να απαντηθούν από τη εταιρία Ελληνικός Χρυσός :

  • Γιατί ενώ η πώληση –απομάκρυνση του Αρσενοπυρίτη η οποία πραγματοποιήθηκε από το έτος 2008 έως και τις αρχές του 2011,ως και σήμερα δύο χρόνια μετά, η εταιρία Ελληνικός Χρυσός δεν προέβει σε καμιά απολύτως ενέργεια για την αποκατάσταση των λεκανών αυτών, δεδομένης μάλιστα και της υποχρέωσης -δέσμευσής της για αυτό, από την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου; ( Να υπογραμμίσουμε ότι αυτή η επί δύο χρόνια αδράνεια –αδιαφορία της εταιρίας ήταν ουσιαστικά και η αιτία μιας ανεπανόρθωτης δυσφήμισης του τόπου μας μέσω του σχετικού πρωτοσέλιδου εφημερίδας Πανελλήνιας κυκλοφορίας )
  • Γιατί η εταιρία, στην επίσημη ανακοίνωσή της επικαλείται ότι την ευθύνη σχετικά με το παραπάνω συμβάν την έχουν οι προηγούμενες Μεταλλευτικές εταιρίες, την στιγμή που είναι εντελώς ξεκάθαρο και αποδεδειγμένο ότι η εταιρία Ελληνικός Χρυσός παρέλαβε (ως προίκα) τον Χρυσοφόρο Αρσενοπυρίτη σε μια κατάσταση που δεν εγκυμονούσε κινδύνους , δηλαδή σκεπασμένο και προφυλαγμένο (σχεδόν συσκευασμένο) , και κατόπιν αυτή προχώρησε όπως προαναφέρθηκε στην πώληση αυτού (κατά τα έτη 2008-2011) στη Κίνα, χωρίς βέβαια να προχωρήσει ταυτόχρονα στη πλήρη αποκατάσταση των χωμάτινων λεκανών Αρσενοπυρίτη, γνωρίζοντας βέβαια ότι οι σχεδόν άδειες αυτές λεκάνες πλέον εντελώς ξεσκέπαστες και εκτεθειμένες στο νερό της βροχής θα δημιουργούν συνεχώς όξινες απορροές;
  • Γιατί ενώ η εταιρία υποχρεούται βάσει της Μελέτης αλλά και της Α.Ε.Π.Ο να παίρνει όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της ,ως σήμερα δεν είδαμε ακόμη τέτοια δείγματα;
    Για παράδειγμα τα βαρέα τροχοφόρα φορτηγά μεταφοράς αρσενοπυρίτη ή άλλων προϊόντων μεταλλευτικής επεξεργασίας, ουδέποτε τα είδαμε κινούμενα στο επαρχιακό και εθνικό δίκτυο να έχουν καθαρισθεί και πλυθεί ώστε να μην επιβαρύνουν αδικαιολόγητα το όλο περιβάλλουν του οδικού δικτύου με χημικούς επιμολυντές.
    Επίσης δεν είδαμε πουθενά κάποια προληπτικά μέτρα που να αποτρέπουν την διαφυγή στην ατμόσφαιρα με τη μορφή σκόνης (κυρίως σε συνδυασμό με δυνατό αέρα) υλικών επικίνδυνων και τα οποία είναι εντελώς εκτεθειμένα σε διάφορους χώρους.
  • Η συνεχής μεταφορά και εναπόθεση στο Φιρέ (περιοχή εντός Natura 2000), του Λεπτόκοκκου υλικού που προκύπτει μετά την επεξεργασία του υλικού από τη Λίμνη Τελμάτων στο Εργοστάσιο Εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας, είναι εγκεκριμένη βάσει των σχετικών Αδειών;

_____________________________________________

Κάποιες απαντήσεις/εξηγήσεις μπορούμε να δώσουμε εμείς:

Ο άσπρος λόφος μέσα στο δάσος που φαίνεται στο βίντεο,όπου εναποθέτει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ τα νέα απόβλητα εμπλουτισμού, είναι το λεγόμενο «Φιρέ». Δημιουργήθηκε την εποχή της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. από τα στείρα του μεταλλείου Ολυμπιάδας και, όπως όλα στην περιοχή, δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Ποσότητες από αυτά τα «στείρα» (=χαμηλής περιεκτικότητας μετάλλευμα που την εποχή εκείνη δεν θεωρήθηκε εκμεταλλεύσιμο) πουλήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ κατά τα προηγούμενα χρόνια ως αδρανή υλικά για επίστρωση δρόμων. Όμως η χημική τους ανάλυση από το ειξειδικευμένο εργαστήριο του Α.Π.Θ. έδειξε ότι περιέχουν απαράδεκτα υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων κατά συνέπεια μόνο «αδρανή» δεν είναι. Τα αποτελέσματα εκείνων των αναλύσεων εδώ.

OlympiasSteira

Τώρα επάνω στα στείρα έχει προστεθεί άλλο ένα υλικό, τα απόβλητα από την επεξεργασία των παλαιών τελμάτων για την αφαίρεση του περιεχόμενου χρυσού και αργύρου. Από τη σύγκριση του βίντεο με μια παλαιότερη φωτογραφία προκύπτει ότι στο Φιρέ έχει προστεθεί ένας ολόκληρος «όροφος» αποβλήτων.

φιρε

Είναι αδειοδοτημένη αυτή η απόθεση;

Στην ερώτηση των πολιτών της Ολυμπιάδας η απάντηση είναι σαφέστατα ΟΧΙ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (δ.2.65, δ.2.66):

«Το αδρομερές (κλάσμα αποβλήτων επίπλευσης) να επιστρέφει στο μεταλλείο ως συστατικό του μίγματος λιθογόμωσης, ενώ το λεπτομερές, αν δεν αξιοποιηθεί, να μεταφέρεται για απόθεση… Η απόθεση των στερεών αποβλήτων που δεν θα αξιοποιηθούν να γίνει στη νέα εγκατάσταση απόθεσης Κοκκινόλακκα».
Για το λεπτομερές κλάσμα, η Η ΜΠΕ (κεφάλαιο 6.2.3.2) λέει ότι ενδέχεται να «αξιοποιηθεί» ως πρόσθετο στην τσιμεντοβιομηχανία, μέχρι δε την πώλησή του «θα αποτίθεται προσωρινά στην υπαίθρια πλατεία που βρίσκεται ΒΔ του κτιρίου της επίπλευσης».

Ο χώρος απόθεσης Κοκκινόλακκα δεν υπάρχει ακόμα και εξ’οσων γνωρίζουμε το υλικό αυτό δεν έχει βρει ακόμα αγοραστή. Επίσης, λιθογόμωση δεν γνωρίζουμε να γίνεται στην Ολυμπιάδα. Σε κάθε περίπτωση, η απόθεση οποιουδήποτε κλάσματος του αποβλήτου στο «Φιρέ», προσωρινή ή μη, δεν επιτρέπεται από καμία αδειοδοτική πράξη.

Για μια ακόμα φορά, όπως και στις Σκουριές, η  εταιρεία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις άδειες και τους νόμους και κάνει ότι την βολεύει, χωρίς να υπολογίζει τις επιπτώσεις και χωρίς να υπάρχει κανένας κρατικός φορέας  που  να ελέγχει. Το αναβαθμισμένο εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας λειτουργεί υπερεντατικά σε δυο βάρδιες (όπως μαθαίνουμε από τα ξένα δημοσιεύματα, θα μπει και τρίτη) για να επεξεργαστεί τους 2.410.000 τόνους των παλαιών αποβλήτων  που περιέχουν 270.000 ουγγιές χρυσού και 1.500.000 ουγγιές αργύρου. Το καθαρό κέρδος που θα αποκομίσει αφορολόγητο η Eldorado Gold/ΑΚΤΩΡ είναι 145 εκατ. ευρώ. Το σχετικό κείμενο βρίσκεται εδώ.

Είναι «αθώα» αυτή η απόθεση;

Ξανά ΟΧΙ. Σύμφωνα με τον «περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό δειγμάτων» που έκανε το ΕΜΠ για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, αυτά τα «νέα» απόβλητα (τα κατεργασμένα) χαρακτηρίζονται ως «μη αδρανή, μη επικίνδυνα». Αρσενικό, αντιμόνιο και θειϊκά υπερβαίνουν τα όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών (Τεχνική Έκθεση ΕΜΠ/2005, πιν. 17 σελ.23). Το υλικό αυτό είναι εξαιρετικά λεπτόκοκκο (λεπτομερές) και σηκώνεται εύκολα με το πρώτο αεράκι.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Μαΐου, ο γαρμπής είχε στην περιοχή Ολυμπιάδας-Σταυρού-Στρυμονικού κόλπου ένταση 7-8 Β. Η περιοχή τυλίχτηκε σε ένα ασπροκίτρινο σύννεφο προερχόμενο από το φιρέ και τη χαβούζα των παλαιών αποβλήτων. Στο βίντεο φαίνονται οι εργαζόμενοι της εταιρείας, χωρίς μάσκες και προστατευτικό εξοπλισμό, να πιτσιλίζουν μανιωδώς  το σωρό των αποβλήτων. Με το λάστιχο! Μάταια βέβαια…

Από τον Ιούλιο 2012 που ξεκίνησε η επαναλειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού, με την εκσκαφή και μεταφορά των παλαιών αποβλήτων με φορτηγά στο εργοστάσιο, τη μεταφορά των συμπυκνωμάτων με φορτηγά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τη μεταφορά με φορτηγά και εναπόθεση των νέων αποβλήτων πάνω στο φιρέ, η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ έχει μετατρέψει την περιοχή των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας σε εργοστάσιο παραγωγής τοξικής σκόνης. H «σκόνη» που προέρχεται από τη χαβούζα, τα παλαιά τέλματα δηλαδή, δεν είναι απλώς «μη αδρανή», είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ αφού περιέχουν 1,82% αρσενικό. Yγρά απόβλητα του εργοστασίου εμπλουτισμού πέφτουν στο ρέμα, το Μαυρόλακκα, το οποίο όπως καταγγέλουν οι κάτοικοι της Ολυμπιάδας «εδώ και έξι  μήνες μυρίζει θειάφι και αφρίζει». Ο αφρός προέρχεται από τα αφριστικά που χρησιμοποιούνται στον εμπλουτισμό.

Τίποτα νόμιμο υπάρχει σε όλη αυτή την ιστορία; Αυτή είναι η Καναδική Eldorado Gold, η μεγάλη εταιρεία, ο σοβαρός «επενδυτής» με την «περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία»… Αυτό είναι το «κράτος» που όχι μόνο δεν εγγυάται την τήρηση του νόμου, αλλά αντίθετα συγκαλύπτει και υποθάλπει την παρανομία, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία εργαζομένων και κατοίκων.  Η παραγωγή σκόνης και η ρύπανση του ρέματος προστατεύονται από την Ελληνική Αστυνομία με δαπάνες των πολιτών. Όσοι κάνουν ερωτήσεις, όσοι αντιδρούν, όσοι  προσπαθούν να προστατεύσουν τον τόπο τους από την ασύδοτη εταιρεία, βρίσκουν απέναντί τους το κράτος-συνεργό, το κράτος-προστάτη, όχι δικό τους προστάτη, αλλά της εταιρείας, πάντα πρόθυμο να συντρίψει τους «εχθρούς της ανάπτυξης».

Υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες για το τι θα ακολουθήσει αν προχωρήσει αυτό το τερατώδες «Επενδυτικό Σχέδιο»; Η εταιρεία μας το έχει δείξει καθαρά, πριν ακόμα ξεκινήσουν οι μεγάλης κλίμακας εξορύξεις.  Το σημερινό όργιο παρανομίας σε Σκουριές και Ολυμπιάδα είναι μόνο μια μικρή πρόγευση.

Eνημέρωση από τον Καναδά (1): Μόντρεαλ
Ιερισσός: Μια συναυλία για έναν αγώνα που θα νικήσει