Μήνας: Ιούνιος 2021

  • Απόβλητα εμπλουτισμού Σκουριών: Αναμενόμενη ή όχι η παρουσία αμιάντου σ’ αυτά; #skouries

    Απόβλητα εμπλουτισμού Σκουριών: Αναμενόμενη ή όχι η παρουσία αμιάντου σ’ αυτά; #skouries

    Toυ Σαράντη Δημητριάδη, ομότιμου καθηγητή γεωλογίας ΑΠΘ. Τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των αποβλήτων εμπλουτισμού του μεταλλεύματος των Σκουριών η Ελληνικός Χρυσός είχε αναθέσει: «στα δυο μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, το ΕΜΠ και το ΑΠΘ» (ΜΠΕ 2010, σελ. 5.3-107). Η μελέτη «περιελάμβανε δειγματοληψία αντιπροσωπευτικών δειγμάτων από την προτεινόμενη παραγωγική διαδικασία και συστηματική και διεξοδική διερεύνηση των…