Αρχική Απόψεις & Σχόλια Μεθοδεύσεων και αδιεξόδων ακολουθίες και ανακολουθίες #skouries

Μεθοδεύσεων και αδιεξόδων ακολουθίες και ανακολουθίες #skouries

1
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Του Σαράντη Δημητριάδη, ομότιμου καθηγητή γεωλογίας ΑΠΘ.

Πληροφορηθήκαμε λοιπόν και επισήμως σήμερα (29-3-2018) από την Ελληνικός Χρυσός για κάτι που μήνες πριν είχε προαναγγελθεί από τη μητρική της, την Eldorado Gold. Ότι δηλαδή θα υπάρξει κατάθεση προς το ΥΠΕΝ τροποποίησης του Προσαρτήματος 3 της Τεχνικής Μελέτης για το έργο των Σκουριών που αφορά την απόθεση των τελμάτων του υποέργου αυτού:

http://www.hellas-gold.com/press-room/news/278-katathesi-tropopoiisis-prosartimatos-texnikis-meletis-gia-ton-xoro-apothesis-telmaton-stis-skouries

Κατά την Ελληνικός Χρυσός: «Η αναθεώρηση του τμήματος αυτού της Τεχνικής Μελέτης, αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών και είναι σύμφωνη με την δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός, για τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την απόθεση τελμάτων».

Θα υπάρξει βεβαίως σχολιασμός της συγκεκριμένης τροποποίησης, των περιβαλλοντικών και νομικών της παραμέτρων και συνεπειών, εδώ όμως θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο. Τη χρονική συγκυρία της κατάθεσης αυτής της τροποποίησης και την επικοινωνιακή της σκοπιμότητα.

Σήμερα, αύριο ή σε πολύ λίγες μέρες αναμένεται η έκδοση της απόφασης της διαιτητικής διαδικασίας που αφορά τη διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ελληνικός Χρυσός. Μια τέτοια λοιπόν, όπως η παραπάνω, τροποποίηση που προβάλλεται ως αποσκοπούσα «στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών» και που «είναι σύμφωνη με τη δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός για τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την απόθεση τελμάτων», αποσκοπεί κατά τη γνώμη μου σε μια υπέρ της Ελληνικός Χρυσός και των πεπραγμένων της προετοιμασία του επί του θέματος απληροφόρητου ή ατελώς πληροφορημένου κοινού της χώρας μας. Ώστε να εγκαθιδρυθεί σ’ αυτό η προδιάθεση αποδοχής μιας θετικής για την εταιρεία απόφασης της διαιτητικής διαδικασίας: Ιδού λοιπόν που η καλή εταιρεία σεβόμενη το περιβάλλον προβαίνει σε τροποποιήσεις επί τα βελτίω των τεχνικών με βάση τις οποίες ανέμενε αρχικά να αδειοδοτηθεί, για το έργο τουλάχιστον των Σκουριών. Ιδού λοιπόν οι καλές της προθέσεις και η περιβαλλοντική της υπερ-ευαισθησία. Θα ήταν άδικο ως εκ τούτου το Ελληνικό Δημόσιο να μην την επιβραβεύσει γι’ αυτά ανάβοντάς της το πράσινο φως για την πλήρη και απρόσκοπτη πλέον συνέχιση της επένδυσής της σε όλα τα εκκρεμή μέτωπα. Φοβούμαι μήπως κάτι τέτοιο θα επιχειρηθεί να “στοιχειοθετηθεί” με την διαιτητική απόφαση. Κάτι όμως που και νομικά και από την άποψη της επιχειρησιακής λογικής και από την άποψη του Δημοσίου Συμφέροντος είναι εντελώς έωλο.

Είχα, από την έναρξη της διαιτητικής διαδικασίας, μαζί με το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, και εξαιτίας του γεγονότος ότι η έναρξη αυτή συνέπεσε με την από μέρους του ΥΠΕΝ αδειοδότηση της έναρξης λειτουργίας και παραγωγής εμπλουτισμάτων στο εργοστάσιο της Ολυμπιάδας, υποστηρίξει ότι η διαφορά μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός, η κατά το Ελληνικό Δημόσιο μονομερής δηλαδή από μέρους της Ελληνικός Χρυσός παραβίαση της Σύμβασης μεταξύ των δύο, δεν αφορά θέματα που σχετίζονται τόσο πολύ με το υποέργο των Σκουριών, όσο θέματα που σχετίζονται με το υποέργο της Ολυμπιάδας. Που σχετίζονται δηλαδή με την διαπιστούμενη αδυναμία εγκατάστασης Μεταλλουργίας στο Στρατώνι λόγω κυρίως της ακαταλληλότητας της προταθείσας από την εταιρεία μεταλλουργικής μεθόδου, εξαιτίας της προβλεπόμενης τροφοδοσίας της κατ’ εξοχήν με τους απαγορευτικούς λόγω υψηλότατης περιεκτικότητας σε αρσενικό πυρίτες της Ολυμπιάδας. Τα προηγούμενα καταλήγουν στη σημαντικότατη απομείωση του όποιου προσδοκώμενου οικονομικού οφέλους για την εθνική οικονομία από την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός. Ενώ, να τονισθεί εδώ, τα ίδια αυτά συντείνουν τελικά σε σημαντική μείωση των επενδυτικών εξόδων της εταιρείας, αποφέροντας έτσι σημαντική αύξηση των αναμενόμενων από μέρους της κερδών. Ό,τι χάνει το Ελληνικό Δημόσιο δηλαδή, το ίδιο και επαυξημένο μάλιστα το κερδίζει η εταιρεία. Και εδώ γεννάται βέβαια και το ερώτημα κατά πόσο η εταιρεία επεδίωξε ίσως μια τέτοια υπέρ των δικών της αποκλειστικά συμφερόντων εξέλιξη των πραγμάτων.

Το περίεργο όμως είναι πως από μέρους του ΥΠΕΝ η τρέχουσα διαδικασία της διαιτησίας συνδυάστηκε με συνέχιση αδειοδοτήσεων για το υποέργο της Ολυμπιάδας και λεκτικό κυρίως συνδυασμό των διαφορών του με την εταιρεία σε θέματα που αφορούν το υποέργο των Σκουριών. Δημιουργήθηκε έτσι στην κοινή γνώμη η αίσθηση πως οι διαφορά μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας έχει να κάνει με θέματα περιβαλλοντικά που αφορούν το υποέργο Σκουριών. Επειδή επιπρόσθετα, στην ελλιπώς πληροφορημένη κοινή γνώμη, Ελληνικός Χρυσός ίσον Σκουριές και Σκουριές ίσον Ελληνικός Χρυσός, πράγμα βέβαια καθόλου ακριβές.

Είναι για τα παραπάνω που θεωρώ πως η χρονική στιγμή ανακοίνωσης της “επί τα βελτίω” τροποποίησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων που αφορούν την απόθεση αποβλήτων του υποέργου Σκουριών σκοπεύει στην παραπέρα σύγχυση της κοινής γνώμης που ταυτίζει (λανθασμένα) το υποέργο Σκουριών με το κυρίως επίδικο της Διαιτησίας. Ώστε τελούσα υπό αυτήν την σύγχυση να είναι έτοιμη να αποδεχτεί ευκολότερα μια, πιθανή θεωρώ, αλλά και έωλη υπέρ της εταιρείας απόφασή της, αύριο ή σε λίγες μέρες.

Όσο για το κατά πόσο αθώα και “επί τα βελτίω” είναι η ανακοινωθείσα τροποποίηση της συγκεκριμένης τεχνικής μελέτης, επί αυτού θα υπάρξει ειδικότερος σχολιασμός. Αρκεί προς το παρόν να επισημανθεί ότι από μια πρώτη ματιά στα περιεχόμενα της ΄΄βελτιωμένης΄΄ νέας τεχνικής μελέτης πιστοποιείται με τον πιο επίσημο τρόπο η από μέρους της Ελληνικός Χρυσός πλήρης εγκατάλειψη της συμβατικής της δέσμευσης να παράγει στη χώρα μας ως τελικά προϊόντα καθαρά μέταλλα. Προς δόξαν των αφελών που πίστεψαν τις αρχικές υποσχέσεις της εταιρείας. Και που φαντάστηκαν πως αυτή θα ήταν η “μεγάλη εμβληματική επένδυση” που θα μας έσωζε.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Δηλαδή, με απλά λόγια ωστε να το καταλάβει και ο τελευταίος Έλληνας, απροσχημάτιστα και χωρίς φερετζέ, μπροστά στα μάτια μας, εκτός από το ταψί θέλουν να μας φάνε και το τάπας οι αθεόφοβοι. Και μας ζητάνε και να τους πούμε και μπράβο!!!!!

    https://antigoldgr.org/blog/2016/07/30/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CF%88%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82-skouries/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.