Ημέρα: 16 Οκτωβρίου 2016

  • Δεν είναι στραβός ο γιαλός… στραβά αρμενίζουν #skouries

    Δεν είναι στραβός ο γιαλός… στραβά αρμενίζουν #skouries

    Της Δήμητρας Μυριλλα από τον Ημερόδρομο Δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες ανώτατα γνωμοδοτικά όργανα του κράτους για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ανεξάρτητα (θεσμικά και καταστατικά τουλάχιστον) κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη διάσωση αρχαίων καταλοίπων και κτηρίων εν’ όψει των λεγόμενων μεγάλων επενδύσεων. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) σε μια υπόθεση που σέρνεται…