Αρχική Απόψεις & Σχόλια Πόσο “αναγκαστική” ήταν η έκδοση της άδειας δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις...

Πόσο “αναγκαστική” ήταν η έκδοση της άδειας δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές;

5
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

erg1

Στην ανακοίνωσή του “με αφορμή την έκδοση της άδειας δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές Χαλκιδικής”, το Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αριστοτέλη σημειώνει ότι:

Η αναγκαστική έκδοση της άδειας δόμησης του εργοστασίου εμπλουτισμού από την Πολεοδομία του Δήμου, είναι αποτέλεσμα της τραγικής ασυνέπειας λόγων και έργων μιας κυβέρνησης η οποία αρνήθηκε να αποκαταστήσει τη νομιμότητα καταργώντας ή τροποποιώντας τους νόμους και τις διατάξεις εκείνες που είχαν κατασκευάσει τα προηγούμενα χρόνια μια σκανδαλώδη, φωτογραφική και καταστροφική για το περιβάλλον «νομιμότητα», εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των «επενδυτών»

Συμφωνούμε απόλυτα  ως προς την ασυνέπεια και τις ευθύνες της κυβέρνησης που δεν κατάργησε εγκαίρως τη φωτογραφική διάταξη του νόμου 4280/2014 που είχε αποκλειστικό στόχο να νομιμοποιήσει  το αυθαίρετο εργοστάσιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές. ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ όμως απόλυτα ότι η έκδοση της άδειας δόμησης ήταν “αναγκαστική”. Τους λόγους τους εκθέτουμε σε έγγραφο που αποστείλαμε στην Πολεοδομία του Δήμου και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 23 Φεβρουαρίου 2016 – μία μέρα πριν την υπογραφή της άδειας δόμησης (σε μορφή pdf εδώ). Το περιεχόμενο του εγγράφου περιληπτικά είναι το εξής:

Η Απόφαση 219/2016 ΣτΕ (Ε’ Τμήμα) και η νομιμότητα των δομικών κατασκευών στο Υποέργο Σκουριών

Mε την απόφαση 219/2016, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ε’ Τμήμα) έθεσε το πλαίσιο βάσει του οποίου πρέπει να εκδίδονται οι άδειες δόμησης μεταλλευτικών εγκαταστάσεων εντός μεταλλευτικού χώρου. Το πλαίσιο αυτό ορίζεται από:

1. Τη φωτογραφική διάταξη του ν. 4280/2014 (άρθρο 54 παρ. 8), σύμφωνα με την οποία η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 ΚΜΛΕ ή και η άδεια εγκατάστασης,  αποτελεί και έγκριση δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Με την απόφαση 219/2016 το ΣτΕ “ερμήνευσε” την παραπάνω διάταξη προσθέτοντας και τα εξής στοιχεία:

Προκειμένου η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή η άδεια εγκατάστασης να υπέχει θέση έγκρισης δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή και ο έλεγχος κανενός από τα δικαιολογητικά που προβλέπει η πολεοδομική νομοθεσία (αρ. 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011) διότι:

“Η υποβολή και ο έλεγχος των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4030/2011 δικαιολογητικών (κυρίως τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικό και διάγραμμα δόμησης), θεωρήθηκαν από τον νομοθέτη είτε ότι καλύπτονται από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης της τεχνικής μελέτη και της άδειας εγκατάστασης, είτε ότι δεν είναι κρίσιμα για την αδειοδότηση δόμησης των εν λόγω εγκαταστάσεων λόγω της μη ισχύος των διατάξεων περί γηπέδων αι αρτιότητας και οικοδομησιμότητας στην περίπτωση δόμησης εντός μεταλλευτικού χώρου, όπου προβλέπεται αφ’ενός η παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα πολεοδομική διάταξη και αφ’ετέρου η αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε εκτάσεως απαραίτητητης για την ανέγερση των εγκαταστάσεων αυτών”.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο λόγος που δεν απαιτείται ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και των διαγραμμάτων δόμησης είναι  διότι όλα αυτά θα πρέπει  να έχουν ΗΔΗ υποβληθεί και ελεγχθεί, από την υπηρεσία του Υπουργείου που εξέδωσε την έγκριση τεχνικής μελέτης και την άδεια εγκατάστασης (Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών, ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ). Όπως θα καταδείξουμε σε επόμενη ανάρτηση, η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε ΨΕΥΔΕΙΣ τίλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι δεν ελέγχθηκαν ΠΟΤΕ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εκδόθηκε άδεια δόμησης πάνω σε έκταση που δεν ανήκει στην εταιρεία αλλά περιλαμβάνει ξένες ιδιοκτησίες αλλά και δημόσιο δάσος!

2. Την απόφαση 1449/2015 ΣτΕ (Ε’ Τμήμα), κατά την οποία εδαφικά τμήματα ιδιοκτησίας τρίτων εντός του χώρου που προορίζεται για τη δόμηση των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορούν να δομηθούν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Κατά συνέπεια, η Ελληνικός Χρυσός δεν μπορεί να δομήσει το σύνολο του γηπέδου των 126 στρεμμάτων που της παραχωρήθηκε κατά κυριότητα για το εργοστάσιο καθώς αυτό περιλαμβάνει και ξένες ιδιοκτησίες.

3. Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ΚΜΛΕ η οποία προβλέπει ότι στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους πρέπει να υπάρχουν αποδυτήρια, γραφεία, εστιατόρια κλπ και ότι “σε μικρά ή μικρής διάρκειας έργα και στα εργοτάξια ερευνών, αντί για τα παραπάνω κτίσματα μπορεί να υπάρχουν πρόχειρα ή κινητά καταλύματα”. Δεν έχει εφαρμογή στις Σκουριές το εδάφιο 1.γ της παρ. 8 του άρθρου 54 του Ν. 4280/2014 που ορίζει ότι για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύματα εντός μεταλλευτικού χώρου δεν απαιτείται ούτε έγκριση δόμησης ούτε άδεια δόμησης παρά μόνο μια υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.

Δεν έγινε έλεγχος των παρανομιών που καταγγέλθηκαν

1. Παραμένει η πραγματικότητα ότι μέχρι τις 24-2-2016 δεν είχε εκδοθεί άδεια δόμησης, ενώ στο εργοστάσιο εμπλουτισμού είχαν πραγματοποιηθεί και συνέχιζαν να πραγματοποιούνται αυθαίρετες εργασίες δόμησης οι οποίες φαίνονται στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται  στο τέλος του κειμένου. Το αρμόδιο Σώμα Επιθεωρητών Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα έπρεπε να ελέγξει τις καταγγελίες και να αποφανθεί για τη νομιμότητα  των δομικών κατασκευών στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Άδεια δόμησης δεν μπορεί να εκδοθεί πριν από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών ως ο νόμος ορίζει και δεν υπάρχει καμία απόφαση του ΣτΕ που να λέει το αντίθετο.

2. Κατά τις δυο ανωτέρω αποφάσεις του ΣτΕ (219/2016 και 1449/2015) προϋπόθεση οποιασδήποτε κατασκευής στο Υποέργο Σκουριών είναι η εφαρμογή της ΜΠΕ και του διαγράμματος 17-4 “Γενική Διάταξη Έργων Σκουριών” και 20-1 “Kάτοψη Εργοστασίου Εμπλουτισμού Σκουριών” όπως επίσης της Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης του Υποέργου Σκουριών και του προσαρτημένου διαγράμματος ε.α-2 επί του οποίου χωροθετούνται όλα τα επιτρεπόμενα έργα.

3. Όπως καταγγείλαμε με την ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του Δεκεμβρίου 2014, η Ελληνικός Χρυσός έχει κατασκευάσει 27 παράνομα κτίρια συνολικού εμβαδού 3.309 τ.μ., εκτός της έκτασης των 126 στρεμμάτων που της έχει παραχωρηθεί κατά κυριότητα, πάνω στην έκταση δημόσιου δάσους που έχει παραχωρηθεί μόνο κατά χρήση. Τα κτίρια αυτά δεν προβλέπονται από καμία εγκριτική πράξη (ΜΠΕ, έγκριση τεχνικής μελέτης) και δεν απεικονίζονται στα σχετικά διαγράμματα, απαιτούν δε άδεια δόμησης από το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας. Και αυτές οι καταγγελίες έπρεπε να ελεγχθούν από τους Επιθεωρητές Δόμησης του Υπουργείου.

Άδεια δόμησης πάνω σε ξένες ιδιοκτησίες και σε δημόσιο δάσος!

4. Το χαρτί που εμφανίζεται ως “Έγκριση Δόμησης” και φέρει ημερομηνία 8/10/2014 δεν έχει καμία σχέση ούτε με την έγκριση τεχνικής μελέτης και τα διαγράμματα αυτής, ούτε με την απόφαση παραχώρησης 7633/2012 της ΑΔΜΘ. Είναι ένα ψευδές έγγραφο συντεταγμένο από τη ΔΙΜΕΒΟ και από την εταιρεία.

Η Πολεοδομία του Δήμου όφειλε να επισημάνει ότι το έγγραφο αυτό δεν είναι σύμφωνο με το ν. 4280/2014 και με την απόφαση 219/2016 του ΣτΕ που ορίζουν ότι η έγκριση τεχνικής μελέτης είναι και έγκριση δόμησης, αλλά ούτε και με την απόφαση παραχώρησης και να το επιστρέψει, ζητώντας την ΟΡΘΗ του επανάληψη. Επειδή δεν το έκανε, φτάσαμε  να έχει εκδοθεί άδεια δομησης πάνω σε δημόσιο δάσος και σε ξένες ιδιοκτησίες που δεν έχουν απαλλοτριωθεί.

Την τραγελαφική αυτή κατάσταση επιχειρεί τώρα να “διορθώσει” η εταιρεία με μια τροποποιητική τεχνική μελέτη που θα αφήνει αδόμητες τις ξένες ιδιοκτησίες. Σε εσωτερικό σημείωμα (non paper) προς τους εργαζόμενους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος γράφει:

“Υπολείπεται η έγκριση της τροποποιητικής τεχνικής μελέτης, η ανάγκη της οποίας προέκυψε λόγω μη έγκαιρης απαλλοτρίωσης μικροεκτάσεων εντός του αδειοδοτημένου χώρου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας”. (σ.σ. του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου χώρου)

Μπορεί λοιπόν το ΣτΕ με τη 219/2016 απόφασή του να έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να ελεγχθεί η καταγγελία μας περί υποβολής ψευδών στοιχείων από την εταιρεία, όμως το βάσιμο της καταγγελίας επιβεβαιώνεται περίτρανα από την ίδια την εταιρεία.

Η Ελληνικός Χρυσός ήλπιζε ότι με την απόφαση 219/2016 του ΣτΕ η Πολεοδομία του Δήμου θα υποχρεωνόταν να αποδεχτεί χωρίς δεύτερη κουβέντα ως έγκριση δόμησης το έγγραφο που της απεστειλε η ΔΙΜΕΒΟ. Και το κατάφερε. Η έκδοση της άδειας δόμησης ήταν αναπόφευκτη συνέπεια της αποδοχής αυτού του εγγράφου. Γνωρίζουμε ότι στον Προϊστάμενο της Πολεοδομίας που τελικά υπέγραψε την άδεια ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις και εκβιασμοί χωρίς αυτό να ακυρώνει τις ευθύνες, κυρίως της Δημοτικής Αρχής.

Θα επανέλθουμε με αναλυτικότερο σχετικό άρθρο.

_DSC2367

_DSC2428

_DSC2426

_DSC2431

5 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Η εταιρεία θα φύγει μόνο αν το αποφασίσει η ίδια και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά πλέον. Το κίνημα μπορεί να συμβάλλει ως έναν βαθμό (σημαντικό) αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει απο μόνο του. Εδώ απαιτείται να πίστεψει πραγματικά κάποιος-α σε όλο αυτό, να ειναι άφθαρτος-η, να εχει πολιτική δύναμη και να μη “μασάει” – ούτε τα λόγια του-ης αλλά ούτε και τις πράξεις του-ης (Πιασ’ τ’ αυγό και κούρευ’ το δηλαδή). Ερώτηση: πώς μπορεί η διαδικασία που αναφέρετε για την ΟΡΘΗ επανάληψη του εγγράφου να μην ζητήθηκε απο την υπηρεσία του Δήμου? Δεν είχε, εννοείτε, την απαραίτητη συμβουλευτική ή δεν γνώριζε τη διαδικασία? Γιατί, όπως το αναφέρετε, εδώ υπάρχει “ζουμί”.

  • Η “διαδικασία” είναι ολοκαίρνουρια και εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που η έγκριση δόμησης δεν εκδίδεται από την ίδια την πολεοδομία, η οποία μέχρι τώρα είχε την ευθύνη του ελέγχου όλων των δικαιολογητικών, άλλά έρχεται το έγγραφο έτοιμο από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα μεταλλεία (η οποία υποτίθεται ότι τα έχει ελέγξει όλα). Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι αυτό το έγγραφο είναι αλλα αντί άλλων και ότι δεν επρεπε με βάση αυτό να υπογραφει άδεια δόμησης. Θα το αναλύσουμε περισσότερο σύντομα.

   • Ευχαριστώ και αναμένω την περαιτέρω ανάλυση σας! Ελπίζω, αν ακαι όσο περνάει ο καιρός αρχίζω πλέον να δυσκολεύομαι να το πιστέψω, ότι θα ξεκουμπιστούν!

 2. Ποιός πέρασε τη φωτογραφική διάταξη του ν. 4280/2014 (άρθρο 54 παρ. 8), σύμφωνα με την οποία η έγκριση της τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 ΚΜΛΕ ή και η άδεια εγκατάστασης, αποτελεί και έγκριση δόμησης των κτιριακών εγκαταστάσεων? Και μάλιστα χωρίς καμία διαβούλευση δηλ. από την πίσω πόρτα? Η Διεύθυνση μεταλλείων του Υπουργείου.
  Ποιός εξέδωσε την έγκριση τεχνικής μελέτης και την άδεια εγκατάστασης? Η ίδια διεύθυνση.
  Ποιός δεν έκανε έλεγχο για τους ΨΕΥΔΕΙΣ τίτλους ιδιοκτησίας, που υπέλαβε ο ΅Ελληνικός Χρυσός??
  Η Διεύθυνση μεταλλείων, κάποιος κύριος Τζίμας, υπάλληλος προφανώς της εταιρείας. Που βρίσκεται αυτός ο κύριος σήμερα? Μήπως απολύθηκε και τον προσέλαβε η εταιρεία?? Μάλλον πρέπει να το τσεκάρει το αντιγκόλντ.

  • Σιγά να μην απολύθηκε! Αλλαξε θέση μέσα στην ίδια διεύθυνση, αλλά ακόμα εκεί είναι και υποθέτω ότι ακόμα επηρεάζει καταστάσεις…
   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
   Προϊστάμενος : Λουκάς Γεωργαλάς
   Υπηρεσίες
   – Διεύθυνση Πολιτικής και Ερευνών
   Προϊστάμενος: Σπυρίδων Τζίμας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.