Αρχική Ενημέρωση Πρόστιμα 1,73 εκατ. ευρώ στην Ελληνικός Χρυσός για περιβαλλοντικές παραβάσεις #skouries

Πρόστιμα 1,73 εκατ. ευρώ στην Ελληνικός Χρυσός για περιβαλλοντικές παραβάσεις #skouries

5
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

c5ae6b47-ea20-4deb-8390-14b80ecf31c4

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΕΝ.
Έγκριση από το ΥΠΕΝ των εισηγήσεων για την επιβολή προστίμων στην «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.»

Εγκρίθηκαν, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, οι εισηγήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος) για την επιβολή στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» προστίμων συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ για 21 παραβάσεις της νομοθεσίας, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκαν την περίοδο από το 2012 έως και τα μέσα του 2014. Οι παραβάσεις χωρίζονται σε αυτές που αφορούν στο Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής και σε αυτές που σχετίζονται με το Υποέργο Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα ελέγχων που για χρόνια έμεναν «ξεχασμένα» σε συρτάρια με ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών και των κυβερνήσεων οι οποίες είχαν την αρμοδιότητα, αλλά όπως φαίνεται όχι και τη βούληση, να επιβάλλουν την νομιμότητα, να προστατέψουν το περιβάλλον, να ελέγξουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και να προφυλάξουν τους κατοίκους της περιοχής και τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτές, όπως επίσης και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Η νέα κυβέρνηση χρειάστηκε να λάβει ειδικότερα μέτρα, ενώ δεν θα έπρεπε, για το αυτονόητο. Έτσι ώστε να διαπιστωθούν οι συγκεκριμένες παραβάσεις και να επιβληθούν τα πρόστιμα που αυτές συνεπάγονται. Γιατί είχε και την ευθύνη, αλλά και τη βούληση να το πράξει, παρ΄ότι έγινε αποδέκτης επικρίσεων για την προσπάθειά της να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον, από υποστηρικτές της άποψης ότι σε αυτή τη χώρα η νομιμότητα έρχεται σε κάθε περίπτωση σε αντίθεση με την ανάπτυξη, και ως εκ τούτου η ανομία είναι αυτή που προσελκύει τις επενδύσεις.

Αυτές είναι οι θέσεις και απόψεις που απέρριψε ο ελληνικός λαός με την επιμονή στην επιλογή του για μια άλλη πορεία της χώρας.

Η Απόφαση για το Υποέργο Μαύρων Πετρών και Μαντέμ Λάκκου αφορά συνολικό πρόστιμο 994.500 ευρώ για δώδεκα (12) παραβάσεις. Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις και πρόστιμα:

1. Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
2. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.
3. Ελλιπής υποβολή στοιχείων για την επικινδυνότητα των προϊόντων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
4. Μη σύννομη διάθεση ιλύος σε υδαρή μορφή, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων και επιβαρυμένων ομβρίων, πρόστιμο 100.800 ευρώ.
5. Αποθήκευση στερεών αποβλήτων και χημικών σε ακατάλληλους χώρους, πρόστιμο 100.800 ευρώ.
6. Παραλείψεις στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, πρόστιμο 75.600 ευρώ.
7. Ελλιπής χαρακτηρισμός επικινδυνότητας παραγόμενων αποβλήτων, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
8. Ανεξέλεγκτη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων (φιλτρόπανων), πρόστιμο 43.200 ευρώ.
9. Παραλείψεις στην κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) Κοκκινόλακκα, πρόστιμο 145.800 ευρώ.
10. Παραλείψεις στη λειτουργία του παλαιού χώρου απόθεσης αποβλήτων, πρόστιμο 115.200 ευρώ.
11. Μη σύννομη διακίνηση των προϊόντων, πρόστιμο 13.500 ευρώ.
12. Μη λειτουργία συστήματος πλύσης τροχών, πρόστιμο 21.600 ευρώ.

Η Απόφαση για το Υποέργο Ολυμπιάδας αφορά συνολικό πρόστιμο 739.800 ευρώ για εννέα (9) παραβάσεις. Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις και πρόστιμα:

1. Ελλιπής υποβολή στοιχείων σχετικά με την επικινδυνότητα του παραγόμενου προϊόντος (συμπύκνωμα πυριτών), πρόστιμο 113.400 ευρώ.
2. Μη τήρηση διατάξεων ασφαλούς θαλάσσιας μεταφοράς του προϊόντος Ολυμπιάδας, πρόστιμο 4.500 ευρώ.
3. Ελλιπής τήρηση όρων και απαιτήσεων για έργα αποκατάστασης στην Ολυμπιάδα, πρόστιμο 133.200 ευρώ.
4. Διάθεση ανεπαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 94.500 ευρώ.
5. Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών αποβλήτων, πρόστιμο 37.800 ευρώ.
6. Ελλιπής χαρακτηρισμός παραγόμενου αποβλήτου ως προς την ιδιότητά του ως “αποβλήτου” και ελλιπής προσδιορισμός της επικινδυνότητάς του, πρόστιμο 113.400 ευρώ.
7. Αποθήκευση αποβλήτου (υπόλειμμα κατεργασίας) σε μη προβλεπόμενο χώρο, πρόστιμο 57.600 ευρώ.
8. Μη σύννομη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, πρόστιμο 142.200 ευρώ.
9. Ελλιπή μέτρα χειρισμού προϊόντος συμπυκνώματος σιδηροπυριτών, πρόστιμο 43.200 ευρώ.

5 ΣΧΟΛΙΑ

 1. σημαντικότατο … !
  .
  ηταν/είναι εν γνώσει των κυβερνήσεων , που μαζί με την Eldorado καταστρέφουν τον βιότοπο , με μικροαποζημιώσεις (και αν..), για χρηματιστηριακό τζόγο …..

  Ιούλιος 2013 – Όταν η Eldorado ανακοίνωνε παύση εργασιών στις Σκουριές, γιατί ο χρυσός είχε πέσει στα 1576$ !!
  Δύο αναβολές, δύο διαφορετικές τιμές του χρυσού.
  Στις 17/7/2013, η Eldorado ανακοινώνει την αναβολή της εξόρυξης, γιατί η τιμή του χρυσού είχε πέσει στα 1576$ και το αυξημένο κόστος εξόρυξης στο κοίτασμα της Χαλκιδικής, καθιστούσε την εξόρυξη ασύμφορη.
  Στις 11/2016 Η Eldorado ανακοινώνει ξανά αναβολή των εργασιών εξόρυξης στις Σκουριές. η τιμή του χρυσού, έχει πέσει πλέον κάτω από τα 1100$ με προοπτική να πέσει στο επόμενο διάστημα κάτω από τα 1000$ !!
  – Δεδομένου ότι το κοίτασμα στην Χαλκιδική είναι πολύ φτωχό, μόλος 1,8γρ ανά τόνο εξορυξης!!
  – Δεδομένου ότι είναι αναμιγμένο με θειούχα και συνεπώς υπάρχει δυσκολία και αυξημένο κόστος στον διαχωρισμό του χρυσού.
  Γίνεται κατανοητό, ότι στην Β.Α Χαλκιδική έχουν βρεί την κότα που γεννάει χρυσά αυγά
  (χρηματιστηριακά παιχνίδια) και όχι χρυσό που θέλουν να εξορύξουν.
  Συνεπώς 40 χρόνια τώρα, ταλαιπωρούν την τοπική κοινωνία παίρνοντας τα χρυσά αυγά, και ποτέ .. δεν πρόκειται να σφάξουν την κότα …..
  Αυτά ας τα λάβουν υπ όψιν όσοι εξακολουθούν για πολιτικό όφελος – και όχι μόνο – να συνεχίζουν να διχάζουν την τοπική κοινωνία.

  http://kinisienergoipolites.blogspot.gr/2016/01/2013-eldorado-1576.html

 2. ο Σκουρλέτης πάντως επιμένει στο ότι η επένδυση θέλεουνε να γίνει αλλά υπό προϋποθέσεις όπως δήλωσε σε εκπομπή.
  http://www.newsit.gr/politikh/Skoyrletis-gia-Eldorado-Gold-Na-katalavoyn-oti-i-Ellada-den-einai-mpanania/493474

  ΜΗΝ ΤΡΩΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

  Ο αγώνας μας δίνεται για τον ολικο αποχαρακτηρισμό της περιοχής ως μεταλλευτικής, και από τι φαίνεται μόνο εμείς θα το κάνουμε αυτό πραγματικοτητα

 3. και αυτά τα πρόστιμα επέβαλαν οι κρατικοι επιθεωρητές επί κυβέρνησης Σαμαρα ,Βενιζελου και δεν εισπράχτηκαν χιχχι

 4. Mε δελτίο τύπου το υπουργείο ενημερώνει ότι Εγκρίθηκαν, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη, οι εισηγήσεις του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος) για την επιβολή στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» προστίμων συνολικού ύψους 1.734.300 ευρώ για 21 παραβάσεις της νομοθεσίας, οι οποίες ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκαν την περίοδο από το 2012 έως και τα μέσα του 2014. Οι παραβάσεις χωρίζονται σε αυτές που αφορούν στο Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής και σε αυτές που σχετίζονται με το Υποέργο Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής.
  Τα πρόστιμα από το 2011 και μετά επιβάλλονται, με βάση την εισήγηση των επιθεωρητών, από το ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ !!!
  Kαι Όπως ρητά καθορίζει ο νόμος των Επιθεωρητών (άρθρο 9 του ν. 2947/2001), η προβλεπόμενη διαδικασία ελέγχου ήταν συγκεκριμένη και περιλάμβανε τα παρακάτω στάδια:
  – Έκθεση αυτοψίας
  – Έκθεση ελέγχου εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις
  – Κλήση σε απολογία
  – Πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης
  – Διαβίβαση στον εισαγγελέα(sic)
  – Εισήγηση προστίμου.

  σε πιο στάδιο και γιατί …πάγωσε η διαδικασία ???
  Οι υπεύθυνοι έχουν ονοματεπώνυμο !!!!
  Και επειδή μιλάμε για πολύ σοβαρή υπόθεση να ρωτήσουμε ακόμα:
  Οι υπεύθυνοι του …παγώματος έχουν σταλεί στον εισαγγελέα ???
  Έχει διατάχθει κάποια ΕΔΕ για να εξακριβώσετε εάν εμπλέκονται και δημόσιοι υπάλληλοι ??

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.