Αρχική Απόψεις & Σχόλια Το σκεπτικό και η σημασία της απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ για τις Σκουριές

Το σκεπτικό και η σημασία της απόφασης του ΥΠΑΠΕΝ για τις Σκουριές

4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

mulos-skouries

Mε την από 26.2.2015 απόφασή του Υπουργού ΠΑΠΕΝ Παν. Λαφαζάνη (εδώ) ανακαλείται η από 8-10-2014 ΘΕΩΡΗΣΗ της Αρχιτεκτονικής-Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών. Η θεώρηση αυτή είναι απαραίτητο στοιχείο του φακέλου για την έκδοση άδειας δόμησης της μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4280/2014.

Το άρθρο 54 του ν. 4280/2014 που τροποποίησε το άρθρο 216 του ν.δ. 210/1973 (Μεταλλευτικός Κώδικας) είναι η φωτογραφική διάταξη με την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση επιχείρησε να νομιμοποιήσει το θηριώδες εργοστάσιο της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές που δεν μπορούσε να πάρει έγκριση και άδεια δόμησης γιατί  ήταν αντίθετο στο σύνολο της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η διάταξη αυτή άλλαξε τη διαδικασία πολεοδομικής αδειοδότησης των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν μεταλλεία, αφαιρώντας αρμοδιότητες από τα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία και μεταφέροντάς τες στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών (ΔΙΜΕΒΟ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα ορίστηκε ότι η έγκριση Τεχνικής Μελέτης του άρθρου 4 του ΚΜΛΕ ή η Άδεια Εγκατάστασης ΗΜ εξοπλισμού που εκδίδει η ως άνω υπηρεσία υποκαθιστά την έγκριση δόμησης και ότι αυτή η έγκριση δόμησης μπορεί να δίδεται ακόμη και κατά παρέκκλιση της ισχύουσας  νομοθεσίας.

Αφού με αυτό τον τρόπο παρακάμφθηκε σε αυτό το στάδιο η Πολεοδομία του Δήμου Αριστοτέλη η οποία αρνούνταν να χορηγήσει έγκριση δόμησης, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και η ΔΙΜΕΒΟ βιάστηκαν να εξυπηρετήσουν την Ελληνικός Χρυσός και να βαφτίσουν “έγκριση δόμησης” τις δυο προαναφερθείσες εγκρίσεις που είχαν εκδοθεί σχεδόν δυο χρόνια νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2013. Στη συνέχεια, πάλι σύμφωνα με τη φωτογραφική διάταξη του ν. 4280/2014, η ίδια υπηρεσία εξέδωσε την επίμαχη “θεώρηση” της αρχιτεκτονικής και ΗΜ μελέτης του εργοστασίου και η εταιρεία πλέον άρχισε να πιέζει την τοπική Πολεοδομία για την έκδοση άδειας δόμησης.

Ωστόσο, όπως σαφώς προκύπτει από τη χθεσινή απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, η φωτογραφική διάταξη ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ:

“Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή είναι εφαρμοστέα στις πράξεις έγκρισης σχετικών Τεχνικών Μελετών που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος αυτής (ήτοι μετά την 8.8.2014), δεδομένου ιδιως ότι δεν προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, και υπό την προϋπόθεση ότι στο φάκελο της Τεχνικής Μελέτης περιλαμβάνονται και τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση πράξης έγκρισης δόμησης, τα οποία ελέγχονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του ν.4030/2011”.

Κατά συνέπεια οι εγκρίσεις της ΔΙΜΕΒΟ που εκδόθηκαν δυο  χρόνια πριν από την επίμαχη ρύθμιση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την απαιτούμενη έγκριση δόμησης.

Με το αυτό σκεπτικό, ότι δηλαδή το άρθρο 54 του νόμου 4280/2014 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναδρομικά γιατί δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας, ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ ανακάλεσε και τη θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ΗΜ μελέτης.

Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει για το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις Σκουριές έγκριση δόμησης και η εταιρεία δεν μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια Πολεοδομία την έκδοση άδειας δόμησης.

Η εταιρεία θα πρέπει τώρα να ζητήσει την έκδοση νέας Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης και Άδειας Εγκατάστασης ΗΜ εξοπλισμού οι οποίες είναι άκυρες. Οι νέες αιτήσεις όμως θα πρέπει να ενσωματώνουν και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζει ο νόμος 4030/2011 για την έγκριση δόμησης.

Σημειώνεται ότι η Άδεια Εγκατάστασης είχε βασιστεί σε μια ΨΕΥΔΗ υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού ότι “τηρήθηκαν οι όροι δόμησης της περιοχής του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία”… Κατά συνέπεια, όλες οι εργασίες που έχουν γίνει βάσει αυτής της άδειας στις Σκουριές είναι ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ και πρεπει άμεσα να σταματήσουν.

Στο σημείο αυτό, η απόφαση του Υπουργού ΠΑΠΕΝ κάνει αναφορά στην από 17.12.2014 και 11.2.2015 ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του “Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων” (εδώ) με την οποία:

“καταγγέλεται ότι έχουν υποβληθεί ανακριβή στοιχεία σχετικά με το μέγεθος του γηπέδου ιδιοκτησίας του φορέα του έργου, καθώς και την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητα αυτού, στοιχεία τα οποία είναι ελεγκτέα υποχρεωτικώς κατά το στάδιο έκδοσης της έγκρισης δόμησης και στην προκειμένη περίπτωση δεν ελέγχθησαν”.

Με αυτήν καταγγείλαμε και τεκμηριώσαμε ότι:

  1. Δεν είναι δυνατή η έκδοση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης για το εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών και ότι
  2. ΟΛΕΣ οι οικοδομικές κατασκευές και οι σχετικές με αυτές χωματουργικές εργασίες, κατασκευές, διαμορφώσεις και περιφράξεις που έχουν ήδη γίνει στη ευρύτερη περιοχή του εργοταξίου των Σκουριών, είναι παράνομες και αυθαίρετες και μη επιδεχόμενες νομιμοποίησης ή υπαγωγής στις διατάξεις ρύθμισης αυθαιρέτων.

Το παράδοξο είναι ότι τα καταγγελλόμενα θα πρέπει να ελεγχθούν από τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΑΠΕΝ, η οποία στη συνέχεια θα χορηγήσει και τις σχετικές παρεκκλίσεις για την Έγκριση Δόμησης του εργοστασίου. Όμως η υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για τα μεταλλεία και δεν έχει την επιστημονική επάρκεια και εξειδίκευση για να κρίνει πολεοδομικά θέματα.

Θεωρούμε ότι το ΥΠΑΠΕΝ θα πρέπει να καταργήσει την παράλογη αυτή φωτογραφική διάταξη και να επαναφέρει το προηγούμενο νομικό καθεστώς.

Σημειώνουμε επίσης ότι η “θεώρηση της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης” δεν συνιστά εκτελεστη Διοικητική Πράξη, ούτε η  ανάκλησή της συνιστά εκτελεστη Διοικητική Πράξη. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της απόφασης του Υπουργού ΠΑΠΕΝ και οι απειλές της εταιρείας είναι για δημιουργία εντυπώσεων και μόνο…

4 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Rimpas Ath. Asterios
    Twitter ·
    Η ΒΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ θέλει τον αποχαρακτηρισμό της από μεταλλευτική περιοχή. Στις ‪#‎skouries‬ το απέραντο Gr El Dorado ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ.-
    και εγώ συμφωνώ!!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.