Ημέρα: 6 Ιανουαρίου 2015

  • Μια απάντηση από το ένα άκρο… #skouries

    Μια απάντηση από το ένα άκρο… #skouries

    Από τον Αριστείδη Φρουζάκη, μια απάντηση στο “ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” και τη θεωρία του περί “δύο άκρων” (εδώ). Αρχικά κάποιες εξηγήσεις… Είμαι γεωτεχνικός μηχανικός, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και ενεργό μέλος του κινήματος κατά του χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα (Πέραμα, Σάπες, Χαλκιδική) τα τελευταία 4 χρόνια. Αν και δεν είμαι δημότης Αριστοτέλη, έχω επισκεφτεί πολλές φορές την…