Αρχική Ενημέρωση Ερώτηση Γλέζου-Χρυσόγονου στην Ευρωβουλή, για την “Ελληνικός Χρυσός”

Ερώτηση Γλέζου-Χρυσόγονου στην Ευρωβουλή, για την “Ελληνικός Χρυσός”

0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από τον Προβοκάτορα

4d9524f0b46ae468c670af0debffdbcb

Μ.Γλέζος : Ερώτηση στην επιτροπή περιβάλλοντος της Ε.Ε.:

“Η Ελληνικός Χρυσός ΑΕ επιβαρύνει το οικοσύστημα της Χαλκιδικής” Η απάντηση του επίτροπου

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007974/2014 προς Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού των ευρωβουλευτών Μ.Γλέζου και Κ.Χρυσόγονου

Θέμα:  Η “Ελληνικός Χρυσός ΑΕ” επιβαρύνει το οικοσύστημα της Χαλκιδικής

Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσμοθετήθηκε για να συμβάλει στην προστασία της βιοποικιλότητας στα κράτη μέλη όπου αυτή εφαρμόζεται. Τα μέτρα της εν λόγω οδηγίας αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδαςκαι πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οδηγία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες.

Στην περίπτωση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», ένα τμήμα του έργου βρίσκεται στην περιοχή του δικτύου NATURA 2000, ενώ άλλες δύο προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από το έργο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θα προβεί σε πλήρη απαγόρευση χρήσης του κυανίου για να σωθεί το περιβάλλον;2. Θα ζητηθούν στοιχεία για ενέργειες και παραλείψεις; Γιατί δεν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιομορφίες οι οποίες πλήττονται εξαιτίας των δραστηριοτήτων της «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ», όπως απαιτεί η παραπάνω οδηγία;

Απάντηση του κ. Vella εξ ονόματος της Επιτροπής 
(2.12.2014)

Όσον αφορά την απαγόρευση της χρήσης κυανίου, η Επιτροπή επιθυμεί να παραπέμψει τους κ. βουλευτές στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση E-6197/2012 που υποβλήθηκε από τις κ. Hassi και Pietikäinen[1]. *

Όσον αφορά τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που είναι πιθανό να επηρεαστούν από τις εν λόγω εξορυκτικές δραστηριότητες, οι ελληνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της υποβάθμισης των περιοχών αυτών και ότι όλες οι άδειες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ[2] για τους οικοτόπους.

Η Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνον εφόσον υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία για πράξεις ή παραλείψεις που υποδεικνύουν παραβίαση των διατάξεων αυτών και μόνο στην περίπτωση που δεν έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση μη συμμόρφωσης.

[1]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/parliamentary-questions.html

[2]  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, Επίσημη Εφημερίδα L 206 της 22/07/1992.

20 Αυγούστου 2012Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

E-006197/2012

Όπως εξηγείται λεπτομερώς στην απάντηση της Επιτροπής στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010(1) σχετικά με την ενδεχόμενη επιβολή γενικής απαγόρευσης της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων, η Επιτροπή δεν προτίθεται να προτείνει μια τέτοια γενική απαγόρευση. Έχουν θεσπιστεί εκτενείς κανόνες που εγγυώνται την ασφάλεια των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων οι οδηγίες για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων(2), για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση(3) και για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας(4). Η οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας περιλαμβάνει απαιτήσεις ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων πολύ αυστηρών οριακών τιμών για τις συγκεντρώσεις κυανίου. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών οφείλουν να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή, επιβολή και τήρηση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας της Συνθήκης, θα διασφαλίσει την πλήρη εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ.

kinisienergoipolites

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.