Αρχική Uncategorized Το μέτωπο του χρυσού σε Σάπες και Πέραμα

Το μέτωπο του χρυσού σε Σάπες και Πέραμα

6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δωρίζουν δένδρα σε μία γη που θα καταστρέψουν


Πηγή: ΧΡΟΝΟΣ

Οι εταιρείες του χρυσού με τη συναίνεση των κυβερνώντων πατούν πόδι στη Θράκη

Από μη σημαντικές έως σημαντικές χαρακτηρίζονται από το ΥΠΕΚΑ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στις Σάπες, σε μία μεσοβέζικη γνωμοδότηση

Σε Σάπες και Πέραμα εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες το μέτωπο του χρυσού και μάλιστα με ενέργειες που μόνο αρνητικές μπορούν να χαρακτηριστούν για το μέλλον της περιοχής. Οι εταιρείες του χρυσού με τη συναίνεση των κυβερνώντων πατούν πόδι στη Θράκη. Τελευταία εξέλιξη η θετική γνωμοδότηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου: Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της εταιρίας Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ. Σημειώνεται ότι η επιτροπή που έχει συσταθεί «για τα περιβαλλοντικά θέματα, που σχετίζονται µε την παραγωγή χρυσού στην Ελλάδα», γνωμοδότησε στις 11/7/2012 και την τελική απόφαση υπογράφει ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, Ελεήμων Τηλιγαδάς.

ΕΞΟΡΥΞΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ

Η απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ αναφέρει: Γνωμοδοτούµε θετικά, ύστερα από την διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: Μεταλλευτικό Έργο Χρυσού στη περιοχή των Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα µε τη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ – κείμενο, σχέδια, χάρτες) που συνοδεύουν την παρούσα γνωμοδότηση.

Το παραπάνω έργο το οποίο αφορά στην εκμετάλλευση της χρυσοφόρου μεταλλοφορίας που εμφανίζεται εντός του Δημοσίου Μισθωμένου Χώρου (Δ.Μ.Χ.) Ε5 στην περιοχή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών, συνοπτικά περιλαμβάνει:

α) το υπόγειο μεταλλείο Οχιάς,
β) το υπαίθριο μεταλλείο Αγίου Δημητρίου,
γ) το εργοστάσιο επεξεργασίας/εμπλουτισµού του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος,
δ) την εγκατάσταση παραγωγής κράματος χρυσού (doré),
ε) την εγκατάσταση διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων κατεργασίας,
στ) την μονάδα επεξεργασίας νερού,
ζ) τον υδροταμιευτήρα επεξεργασμένων νερών, καθώς και βοηθητικές και συνοδές εγκαταστάσεις αυτών.

ΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑ

Η πρόκληση επιπτώσεων στην χλωρίδα και την πανίδα είναι δεδομένες και αναφέρονται μέσα στη γνωμοδότηση. Όπως αναφέρει σχετικά «τα παραγόμενα απόβλητα από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, καθώς και μετά το τέλος της λειτουργίας του, οι προκαλούμενες επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα, στο έδαφος, στον αέρα, στα νερά και στο τοπίο, καθώς και η συσσωρευτική τους δράση μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση και έλεγχο των αποβλήτων και αντιμετώπισης της ρύπανσης». Σημειώνεται επίσης ότι «ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων με ενδεχόμενη πρόκληση περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιορίζεται σημαντικά με την επιλογή των προτεινόμενων λύσεων υλοποίησης του έργου (χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας για την κατεργασία των μεταλλευμάτων, επιλογή συγκεκριμένων τρόπων για την κατασκευή των έργων κ.α.) καθώς και από τη δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων κατά την κατασκευή, λειτουργία και αποκατάσταση μετά το τέλος λειτουργίας του έργου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΣΑΠΩΝ

Από την υλοποίηση του έργου αναμένονται αλλαγές στη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή των Σαπών. Πάντως το ΥΠΕΚΑ στην θετική του γνωμοδότηση επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αναφέροντας ότι «οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου, λόγω του μεγέθους και της φύσης αυτού, μπορούν να χαρακτηριστούν από μη σημαντικές έως σημαντικές. Όμως οι επιπτώσεις αυτές περιορίζονται κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο, κρίνονται στο μεγαλύτερο μέρος τους ως παροδικές και αναστρέψιμες και μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με τον συνδυασμό της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης, αντιμετώπισης της ρύπανσης και λήψης επανορθωτικών μέτρων, καθώς και ενός εκτεταμένου προγράμματος αποκατάστασης μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ

Στο μέτωπο του Περάματος η εταιρεία χρυσού που επιθυμεί διακαώς να δραστηριοποιηθεί εκεί, δεν περιμένει κανένα υπουργείο να γνωμοδοτήσει. Αναγγέλλει σε δική της ανακοίνωση την έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου χρυσού στο Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και μάλιστα αναφέρει ότι πριν από αυτή παίρνει πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης.
Συγκεκριμένα γίνεται γνωστό ότι «η Εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης ίδρυσε δασικό φυτώριο για την παραγωγή δασικών δένδρων, που θα προορίζονται για την αποκατάσταση από την μεταλλευτική δραστηριότητα περιοχής. Ειδικότερα από τις αρχές του 2012 παράγει φυτάρια Μαύρης Πεύκης, τα οποία προέρχονται από σπόρους των δέντρων Μ. Πεύκης της ευρύτερης περιοχής του Περάματος. Πιο συγκεκριμένα φυτεύτηκαν 6.000 φυτάρια Μαύρης Πεύκης, τα οποία μόλις φθάσουν στην ηλικία των δυο ετών θα είναι έτοιμα για την αποκατάσταση της περιοχής του Περάματος, όπου θα λειτουργήσει το αμέσως προσεχές διάστημα το μεταλλείο χρυσού. Η όλη μεθοδολογία για την προστασία των δασικών γενετικών πόρων της Μαύρης Πεύκης εδράζεται επάνω σε σχετική εμπεριστατωμένη για το σκοπό αυτό επιστημονική μελέτη, που εκπόνησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Περάματος υλοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «Έκθεση κατανομής και δυναμική αναπαραγωγής της Μαύρης Πεύκης στους Νομούς Έβρου και της Ροδόπης» από το τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την πόλη της Ορεστιάδας.

Επίσης ένα δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα της Εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης, που είναι σε εξέλιξη για την περιοχή του Περάματος και υλοποιεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης αφορά την προστασία αγριομηλιάς (Eriolobus trilobatus L.). Τα άτομα της αγριομηλιάς σε όλη την έκταση της ελληνικής επικράτειας είναι μόλις και μετά βίας λιγότερα από εκατό(100), ενώ η Εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης έχει ήδη αναπαράγει 500 δενδρύλλια του είδους. Ειδικότερα προτίθεται να τα εγκαταστήσει σε πειραματική φυτεία στο Πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης σαν πρότυπη φυτεία και ουσιαστική απομίμηση της ύπαρξης της στο φυσικό δάσος. Τέλος η Εταιρεία Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. πρόκειται να φυτέψει από το προσεχές κιόλας φθινόπωρο αμπελώνες προς οινοποίηση σε ιδιόκτητα αγροτεμάχια της Εταιρείας και μάλιστα με ποικιλίες σταφυλιών, που συνάδουν με τις εδαφικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα τοπικά μετεωρολογικά χαρακτηριστικά(θερμοκρασία, υγρασία) της ευρύτερης περιοχής του οικισμού του Περάματος».

Οι εξελίξεις είναι καθόλα αρνητικές για τη Ροδόπη και ειδικότερα για τις Σάπες, εκεί που λίγο καιρό πριν οι τοπικές αρχές, νεοσύστατες κινήσεις πολιτών αλλά και απλοί δημότες διατράνωναν την αντίθεσή τους με τέτοιου είδους επενδύσεις. Μένει για ακόμα μία φορά να αποδειχθεί ότι η κοινωνία έχει αντανακλαστικά και μπορεί να αντιδράσει εκ νέου σε αποφάσεις που αποδεικνύουν ότι οι εταιρείες του χρυσού με τη συναίνεση των κυβερνώντων πατούν πόδι στη Θράκη.

Δήμητρα Συμεωνίδου

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. για ενημερωση αλλα δυστηχως δεν θυμαμε που το διαβασα, οτι αναβαινουν στη Φινλανδια ξανα κλειμακειο να ξαναδουν πως δουλεβουν εκει τα μεταλλεια.πιστευω οτι καλα κανουν επηδει παλια οπως θυμομαστε πηγαι η κ. καραβασιλη . Να παν ξανα και να εχουν τα ματια τους 14. Κυριε Νικο, δεν μπορω να συμετασχω πολυ αυτες τισ μερες , εχω προβληματα οικογενιακα και πρεπει να ειμαι διπλα στα παιδια. Θα μου λυψεις.

 2. Προσωπικά δεν εκπλήσσομαι αφού ο καθ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. CHIONIS του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

  Κοσμήτορας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  είναι σφοδρός υποστηριχτής τέτοιου είδους ” χρυσών επενδύσεων” ..αυτος σίγουρα “ξέρει” και έχει γνώσει από δα υτά .. μόνο

  eva – με μια εκδρομή στην Φινλανδια διαρκείας 1 εβδομάδας το μόνο που πρόκειται να αποκόμιση ένας τουρίστας είναι να αλλάξει τον αέρα στα πνευμονία του. Περαστικά στα οικογενειακά σου προβλήματα

 3. Αναρωτιέμαι προσωπικά παρακολουθώντας την “δικιά” μας ομελετα copyright
  ΜΠΕ Σκουριες , είμαι απόλυτα σίγουρος και την συγκεκριμένη (Π.Π.Ε.Α.) Σάπων και Πέραμα, Κιλκίς κλπ. ποιος είναι ο λόγος που δεν μας παρουσιάζουν συγκριτική μελέτη κόστους- οφέλους αυτών τον μυθικών “επενδύσεων”. Είναι βασική προϋποθέσει όποιας έστω απλής αγοράς ενός αγαθού που κάνουμε όλοι μας στο σούπερ μάρκετ η μπακάλη της γειτονιάς του χωριού. . Αφήνουν με κάτι ψευτοδιαρροες στις εφημερίδες της κυβέρνησης Τα Νεα ,Βημα , Καθημερινή (τρομάρα τους).. κάτι μυθικά σούπερ χρηματιστήριακες φούσκες και κέρδη .Ταυτόχρονα μηδενίζουν απαξιώνουν, υπερφορολογούν με διαφορά Νομικά ψευτοτερτίπια π.χ.του Νόμου 2004, διοικητικά τερτίπια την πραγματική σημερινή οικονομική αξία που με λεπτομερείες ιστορικές και ντοκουμέντα περιγράψατε αγαπητοί Μαρια και Αποστολη στο http://antigoldgr.org/blog/2012/07/12/paremvasi-hellasgold/ και όλοι μας γνωρίζουμε μιας και τα ζήσαμε και ζούμε.Και αιντε δικαίωμα τους να το κάνουν με το Στρατωνι σκουπιδότοπο τοξικών αποβλήτων (αφού ο τελευταίως πατριώτης του χωρίου Οδυσσεας Π. μας αποχαιρέτησε και οι άλλοι υποταχτικαν στην εταιρία για ενα μεροκάματο ..και αυτό δεν το πιστεύω γνωρίζοντας κάποιους άλλους Οδυσσεύς,Νικολακιδες ),με την Αρναια όπου το φτωχό σπιτάκι του Αρ.Παχτα ,Παλιοχωρι , Αλλά το χωριό μου Στανος με 1300 κατοίκους,Νεοχωρη ,Στρατονικη ,Βαρβαρα ,Μ.Παναγια επιτρέπεται αυτήν την βάρβαρη , και προγραμματισμένα εκτελούμενη χρόνια τώρα απαξίωση της γης , νερού , ανθρωπίνου δυναμικού , κτηνοτροφίας, δάσους, σπιτιών, αμπελόκηπων ,ελιόδεντρων ,.Μα είναι στα καλά τους η για δέσιμο , λαϊκά διακαστηρια και εκτέλεση . Μετά σου λένε “επαναστατη” .. όταν οι εγκληματίες και αλιταμποροι του κοινού ποινικού εγκληματος… φοράνε κορδωμένοι τα κουστούμια των κρατικών και εκκλησιαστικών αξιωμάτων. Καλή μέρα στους πολλούς νέους αναγνώστες μας εδώ και στο…. Τοροντο.

 4. Μην φανταστιται ότι κατι καλύτερο συμβαίνει στο άλλο το χωραφάκι που καλλιέργησα επαγγελματικά (τώρα ερασιτεχνικά) για χρόνια του “εθνικού ορυκτού πλούτου” λιγνίτη . Μέχρι που ζούσε ο μακαρίτης ο Κ.Καβουριδης (φίλος και συνάδελφος)τα μαγειρευαι όπως ήθελε . Μαλώναμε σκοτωνόμασταν η δυο σαν “σκυλιά” .. πάντα όμως φίλοι και συνάδελφοι . Από τοτε που μας αποχαιρέτησε κανένας “αρμόδιος “π.χ. Κουκουζας,Νικολακακος ,Λεοναρδος,Κολοβος κλπ .. όλοι τους αρμόδιοι δεν πρόκειται ποτέ να σας απαντήσουν σε δυο πολύ απλά ερωτήματα
  1.ποια είναι τα οικονομικά απολήψιμα κοιτάσματα λιγνίτη στην Ελλάδα η Δυτ. Μακεδονία
  2.ποια είναι τα τεχνικά απολήψιμα κοιτάσματα στην Ελλάδα και Δυτ. Μακεδονία

  όλοι τους τα μπερδεύουν σκόπιμα η σε….. παραπέμπουν στα γεωλογικά κοιτάσματα ..αρα ζήσε λαε μας …. να φας τρυφηλή. Το παίζουν και τρέλα .. μόνο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.