Αρχική Uncategorized Η εκμετάλλευση χρυσού θα οδηγήσει σε περιβαλλοντική και κοινωνική πτώχευση της Θράκης

Η εκμετάλλευση χρυσού θα οδηγήσει σε περιβαλλοντική και κοινωνική πτώχευση της Θράκης

4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχολιασμός δηλώσεων εκπροσώπου της εταιρίας “Χρυσωρυχεία Θράκης”

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ: http://www.politis-thrakis.gr –  http://politististhrakis.blogspot.com

Στις 25.2.2011 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Η ΓΝΩΜΗ” συνέντευξη με τον κ. Γιάννη Μπαρά, επιστημονικό συνεργάτη της εταιρίας Χρυσωρυχεία Θράκης (θυγατρική της καναδικής κοινοπραξίας Eldorado Gold). Ο παρακάτω σχολιασμός, αποτελεί αντιπαράθεση των δηλώσεων του κ. Μπαρά και αποσκοπεί στη σωστή δημόσια ενημέρωση με συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία που βασίζονται σε εμπειρίες 35 ετών γεωλογικών, ορυκτολογικών, πετρογραφικών και γεωχημικών εργασιών στην Θράκη (βλ. υποσημείωση στο τέλος του άρθρου).

Τα σχόλια ακολουθούν τη σειρά ροής της εν λόγω συνέντευξης:

Σε ερώτηση στο πρώτο μέρος της συνέντευξης, «ποιο είναι το ισοζύγιο για το έργο χρυσού στο Πέραμα» ο κ. Μπαράς δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση και αρκείται μόνο στην αναφορά ότι «υπάρχει σχετική μελέτη που δείχνει πως πρόκειται για θετικό έργο», χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η μελέτη αυτή. Πιθανόν εννοεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρίας η οποία φυσικά προβάλει την εκμετάλλευση χρυσού σαν «θετικό έργο». Για την εταιρία μετράει σαν «θετικό» στοιχείο το τελικό προϊόν: ο χρυσός, και δεν την ενδιαφέρει εάν ξεριζώνονται και αλέθονται ολόκληροι λόφοι και καταλήγουν ύστερα από την κυάνωση σαν δηλητηριασμένη λάσπη σε λίμνες αποβλήτων (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω).

Στην ερώτηση για τα χαρακτηριστικά του έργου Περάματος, ο κ. Μπαράς περιορίζεται σε αόριστες πληροφορίες σχετικά με την εκμεταλλευσιμότητα του χρυσού στο Πέραμα, ότι «είναι ένα παρά πολύ νοικοκυρεμένο και ιδιαίτερο έργο» και επαναλαμβάνει το παλιό επιχείρημα της εταιρίας ότι το πέτρωμα είναι ευκατέργαστο επειδή είναι οξειδωμένο, «με συνέπεια να μην δημιουργείται όξινη απορροή από σκαψίματα που θα γίνουν». Ο χαρακτηρισμός του πετρώματος στον Λόφο Περάματος σαν «χρυσοφόρο μετάλλευμα» είναι παραπλανητικός διότι δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις μεταλλεύματος χρυσού, πράγμα που δεν συμβιβάζεται με τα ίχνη χρυσού στο πέτρωμα, «3 γραμμάρια ανά τόνο πετρώματος» που αναφέρει ο ίδιος.

Οι επάνω δηλώσεις του κ. Μπαρά είναι απλοποιημένες και ανακριβείς. Για το λόγο αυτό δίνονται παρακάτω μερικά συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με περιεκτικότητες χρυσού στα πετρώματα και τις διαστάσεις του ανοιχτού ορυχείου στο προτεινόμενο έργο Περάματος.

Στην κοινή γνώμη επικρατεί εν μέρει η εντύπωση ότι στον Λόφο Περάματος (και σε άλλες παρόμοιες εμφανίσεις, π.χ. στη περιοχή Σαπών) υπάρχουν κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις χρυσού, δηλαδή ένα είδος “θησαυρού”, που μπορεί να τον πάρει η εταιρία με κάποια «σκαψίματα» όπως αναφέρει ο κ. Μπαράς. Διευκρινίζεται ότι οι χαρακτηρισμοί «χρυσοφόρο μετάλλευμα» ή «κοίτασμα χρυσού» είναι παραπλανητικοί, διότι προκαλούν την αίσθηση ότι πρόκειται για μεγάλες ποσότητες του “μαγικού” χρυσού.

Επ’ αυτού συνίστανται οι εξής επεξηγηματικές παρατηρήσεις:
Όλα τα πετρώματα του φλοιού της Γης περιέχουν μεταξύ άλλων ιχνοστοιχείων και ελάχιστα ίχνη χρυσού (συχνά έως 0,01 γραμμάριο στον τόνο). Τα μαγματικά/ηφαιστειακά πετρώματα που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος του νοτιοανατολικού τμήματος της Θράκης από Μαρώνεια-Σάπες μέχρι Δαδιά/Σουφλί παρουσιάζουν συχνά ορισμένες εξαλλοιώσεις (“επιθερμικές” εξαλλοιώσεις) και περιέχουν μεταξύ άλλων μεταλλικών ορυκτών και μικροσκοπικά ίχνη χρυσού μέχρι 0,5 γραμμάριο στον τόνο. Τέτοιες “επιθερμικές” εξαλλοιώσεις απαντώνται σε πολυάριθμους λόφους από Σάπες μέχρι Πέραμα-Πετρωτά και σε άλλες ηφαιστειακές περιοχές (π.χ. Κίρκη, Αισύμη, Πεύκα/Λουτρά).

Σε ορισμένες από τις “επιθερμικές εμφανίσεις” βρίσκεται ο χρυσός σε μικροσκοπικά ίχνη (ψήγματα συνήθως 5-10 μm = χιλιοστά του χιλιοστού!!) με περιεκτικότητες συνήθως κάτω από 1 γραμμάριο και κατά θέσεις 1 έως 5 γραμμάρια ανά τόνο πετρώματος. Εμφανίσεις με περιεκτικότητες χρυσού ήδη ενός γραμμαρίου ανά τόνο αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις εταιρίες και μπορούν να χαρακτηριστούν σαν «κοίτασμα χρυσού» και να καταχωρηθούν σε πρόγραμμα εκμετάλλευσης.

Για καλύτερη κατανόηση αναφορικά με τα όρια περιεκτικοτήτων χρυσού στο πέτρωμα αρκεί να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρίας, η μέση περιεκτικότητα χρυσού στον Λόφο Περάματος είναι 3,6 γραμμάρια και το κατώτερο όριο εκμεταλλευσιμότητας μόνο 1,0 γραμμάριο ανά τόνο πετρώματος. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί κανείς να υπολογίσει τις μάζες πετρωμάτων που πρέπει να εξορύσσονται. Για την προγραμματιζόμενη παραγωγή χρυσού 40 τόνων στο Πέραμα, θα πρέπει (με τα στείρα) να εξορυχθούν πάνω από 16 εκατομμύρια (!!) τόνοι πετρώματος. Ο γραφικός Λόφος Περάματος θα εξαφανιστεί και θα μετατραπεί σε έναν πελώριο σεληνιακό κρατήρα. Η μαζική εξόρυξη δεν θα περιοριστεί όμως μόνο στο λόφο Περάματος παρά θα επεκταθεί και σε πολλούς άλλους λόφους της Θράκης με τις επάνω αναφερόμενες οριακές τιμές χρυσού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρείας, το επιφανειακό ορυχείο στον Λόφο Περάματος σε λίγα χρόνια λειτουργίας θα έχει μήκος 750 μέτρα και πλάτος έως 400 μέτρα. Η εταιρία υποστηρίζει ότι θα εξορύξει μόνο το σώμα του επάνω οξειδωμένου πετρώματος, το οποίο στο κέντρο του έχει (κατά την εταιρία) πάχος 125 (;) μέτρα, πλευρικά όμως μόνο 50–30 μέτρα. Κάτω από το οξειδωμένο πέτρωμα βρίσκεται ένας παχύς ορίζοντας θειούχου μεταλλεύματος πάχους μέχρι 180 μέτρα. Διάφορα στοιχεία (π.χ. όμοιες περιεκτικότητες σε χρυσό με αυτές του οξειδωμένου σώματος) μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε ότι η εξόρυξη θα συνεχιστεί σε βαθύτερα επίπεδα, δηλαδή στη θειούχα μεταλλοφορία με ολέθριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διότι απαιτείται ένταση της κυάνωσης ή και βιομηχανική οξείδωση (“φρύξη”) του μεταλλεύματος για την ανάκτηση των μικροσκοπικών εγκλεισμάτων χρυσού στα θειούχα ορυκτά, διοχετεύοντας έτσι τεράστιες ποσότητες θείου στο περιβάλλον. Συγχρόνως θα ενταθεί δραματικά η όξινη απορροή και η εκπομπή τοξικών μετάλλων στο υδρολογικό σύστημα. Η εταιρεία του Περάματος αποσιωπεί για ευνόητους λόγους τις εξελίξεις αυτές.

Το επόμενο μέρος της συνέντευξης αναφέρεται στην κυάνωση και στα μέτρα προστασίας. Στην παρατήρηση ότι «η χρήση του κυανίου είναι βασικό στοιχείο που προκαλεί τις αντιδράσεις του κόσμου…», ο κ. Μπαράς περιορίζεται στην άστοχη παρομοίωση ότι «αν φάμε πέντε κιλά πικραμύγδαλο (σημ.: περιέχει ίχνη κυανίου) …τότε επίσης θα δηλητηριαστούμε» και ότι το κυάνιο στα μεταλλευτικά τέλματα θα είναι όπως «το χλώριο, το οποίο χρησιμοποιούμε σε τέτοια ποσότητα μέσα στο νερό ώστε να είναι άκακο για τον οργανισμό μας». Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε τον κ. Μπαρά στην πληροφόρηση και να επεξηγήσουμε στους κατοίκους της Θράκης τι σημαίνει η χημική ανάκτηση μικροσκοπικών ψηγμάτων χρυσού από τις μάζες των εξορυχθέντων πετρωμάτων:

Σωστά έπαιξε μέχρι τώρα το θέμα “κυάνωση” βασικό ρόλο στην επιχειρηματολογία κατά της βιομηχανίας εκμετάλλευσης χρυσού, εφόσον θα διαχειρίζονται και θα διοχετεύονται στο περιβάλλον χιλιάδες τόνοι κυανιούχου νατρίου, το οποίο στο 0,1 γραμμάριο είναι θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Σημειώνεται αρχικά ότι η εκχύλιση στις πελώριες δεξαμενές απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, πράγμα που αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στην άνυδρη αυτή περιοχή. Το διάλυμα περιέχει 0,05 έως 0,1 % (500-1000 ppm) κυανιούχο νάτριο. Εφόσον το διάλυμα αυτό έχει την ικανότητα να διαλύει τα ίχνη χρυσού της τάξης 1-3 γραμμαρίων ανά τόνο πετρώματος, είναι ευνόητο ότι διασπάει και τα τοξικά χημικά στοιχεία από τα μεταλλικά ορυκτά (μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, αντιμόνιο, βισμούθιο, τελλούριο κ.ά.). Ο πολτός μετά την χημική ανάκτηση του χρυσού θα διοχετεύεται σαν τοξικό απόβλητο σε κοντινή λίμνη τελμάτων.

Στο Πέραμα θα επεξεργάζονται 3.400 έως 3.800 τόνοι πετρώματος καθημερινώς (επί 24 ώρες). Η λίμνη τελμάτων θα δέχεται συγκεκριμένα μαζί με την υγρή φάση (στερεά : διάλυμα = 47 : 53% κ.β.) ημερησίως κατά μέσο όρο 7.700 τόνους και ετησίως 7.700 x 365 = 2.810.000 τόνους πολφό τέλματος (στοιχεία ΜΠΕ της εταιρίας, σελ. 4-28), το οποίο ύστερα από μερικά χρόνια λειτουργίας του έργου θα διαιωνιστεί σαν “αποστεγνωμένο” τοξικό ίζημα 11.900.000(!!) τόνων στη λίμνη εναπόθεσης, με το τίμημα να εξαφανιστεί ο γραφικός “Λόφος Περάματος”, η περιοχή να μεταβληθεί με σεληνιακό τοπίο και οι κάτοικοι της Θράκης να κληρονομήσουν μόνο από αυτό το ορυχείο 12 εκατομμύρια (!!) τόνους δηλητηριασμένα, τοξικά μεταλλευτικά απόβλητα. Ο κάθε πολίτης ας βγάλει μόνος του συμπέρασμα τι θα κληρονομήσουν οι επόμενες γενεές εάν σύμφωνα με τις παρακάτω αναφερόμενες προθέσεις των εταιριών, πολλαπλασιαστούν τα ορυχεία με ισάριθμες λίμνες μεταλλευτικών τελμάτων.

Για την περιγραφή του έργου στο τρίτο μέρος της συνέντευξης ο κ. Μπαράς αποσιωπεί το μέγεθος του επιφανειακού ορυχείου, τις διαστάσεις της λίμνης μεταλλευτικών τελμάτων και είναι εκτός πραγματικότητας χαρακτηρίζοντας το έργο Περάματος επί λέξει σαν «προτζέκτ, το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς να βλάψει την περιοχή». Ο κ. Μπαράς φαίνεται ότι υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών της Θράκης και προσπαθεί με ανακατάρτιστες, ανακριβείς και απλοποιημένες πληροφορίες να αποσπάσει την προσοχή της κοινής γνώμης από τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργήσει η επιζήμια αυτή βιομηχανία. Γι’ αυτό οφείλουμε εδώ να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το προτεινόμενο έργο του Περάματος και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη γεωοικονομική εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ των Νομών Ροδόπης και Έβρου.

Παραπάνω έγινε ήδη λόγος για τις διαστάσεις του επιφανειακού ορυχείου και ότι η εταιρία θα συνεχίσει την εξόρυξη σε βαθύτερο θειούχο ορίζοντα. Παράλληλα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να επεκτείνει τις εξορυκτικές της δραστηριότητες και σε γειτονικές εμφανίσεις (βλ. παρακάτω). Οι επεκτάσεις των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων αποτελούν κατά κανόνα κύριο στόχο των εταιριών, αποσιωπούν όμως για ευνόητους λόγους το καυτό περιβαλλοντικό αυτό θέμα στα πρόθυρα των αδειοδοτήσεων.

Σύμφωνα με βιβλιογραφικά δεδομένα έχουν χαρακτηριστεί σαν „επιθερμικά συστήματα“ και οι γειτονικοί λόφοι: Οδοντωτόν και Μαυροκορυφή, 5 χλμ Δ. και 2 χλμ βορειοδυτικά αντίστοιχα από τον Λόφο Περάματος και η εμφάνιση 1,5 χλμ βόρεια Περάματος με τις χαρακτηριστικές πυριτιωμένες κορυφές (“πυριτικά καπέλα”), που με το ανάγλυφό τους χαρακτηρίζουν την ιδιαιτέρου κάλλους μορφολογία της περιοχής (τα εντυπωσιακά πυριτιωμένα βράχια π.χ. του Οδοντωτού είναι ορατά από αποστάσεις δεκάδων χιλιομέτρων). Όλες αυτές οι εμφανίσεις βρίσκονται στην ιδιάζουσα γεωτεκτονική τάφρο, την ονομαζόμενη “Τάφρο των Πετρωτών”, η οποία έχει ήδη συμπεριληφθεί από την εταιρία του Περάματος στην οριοθετημένη «περιοχή άμεσης μελέτης».

Η επέκταση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων απορρέει πιο συγκεκριμένα από τις προθέσεις της εταιρίας Σαπών, τις οποίες για ευνόητους λόγους αποσιωπούσε στη δημόσια συζήτηση. Εκτός από τις δύο προτεινόμενες εξορύξεις της Οχιάς και του Αγίου Δημητρίου, είχαν χαρακτηριστεί σαν «χρυσοφόρες δομές» έξι ακόμη εμφανίσεις μεταξύ Σαπών και Συκορράχης: Σαπάναι, Γαλαξίας, Λόφος Aγ. Νικολάου, Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Κωνταντίνος και Έβρος. Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερα η παραχώρηση (ΔΜΜ Ε5) της εταιρείας Σαπών σε μια έκταση 7 χιλιομέτρων από βορειοανατολικά Σαπών μέχρι Συκορράχη περιέχει πολυάριθμες “επιθερμικές” εμφανίσεις με εντυπωσιακές κορυφές από πυριτιωμένα βράχια, οι οποίες προσδίδουν ιδιαίτερη ομορφιά στο φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής. Οι πανέμορφοι αυτοί λόφοι κινδυνεύουν να πέσουν θύμα εξορύξεων εάν επιτραπεί η εγκαθίδρυση εκμετάλλευσης χρυσού στη Θράκη, οπότε σίγουρα θα επαναδραστηριοποιηθεί και η εταιρία Σαπών, οποία ενώπιον της αντίδρασης των κατοίκων της Θράκης διέκοψε τη δραστηριότητά της το 2005.

Τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες και τους φόβους των κατοίκων της Θράκης, ότι εάν αρχίσει το πρώτο μεταλλείο θα ακολουθήσουν και άλλα και οι περιβαλλοντικές καταστροφές θα είναι ασταμάτητες και ανεπανόρθωτες. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ανοιχτό ορυχείο απαιτεί δίπλα του κατά κανόνα και μία λίμνη μεταλλευτικών τελμάτων.

Το γενικό συμπέρασμα είναι:

Ο χώρος από βορειοανατολικά και ανατολικά των Σαπών μέχρι Κασσιτερές και Συκορράχη και στη νοτιοδυτική προέκταση μέχρι Πέραμα–Πετρωτά (σχεδόν μέχρι την παραλία Μεσημβρίας – Πετρωτών) αποτελεί στο σύνολο τη γνωστή “επιθερμική ζώνη” μήκους πάνω από 20 χλμ και πλάτους 3-6 χλμ. Όλος αυτός ο χώρος κινδυνεύει να γίνει μελλοντικά ένα πελώριο συγκρότημα μεταλλείων και το φυσικό τοπίο θα αντικατασταθεί από θεόρατα επιφανειακά ορυχεία, επιχωματώσεις, πλατείες, τραβέρσες, δρόμους και πελώριες λεκάνες με τοξικά μεταλλευτικά απόβλητα. Εδώ δεν πρέπει να παραληφθεί και η επιθερμική εμφάνιση Πεύκων, 15 χλμ ΒΑ της Αλεξανδρούπολης και άλλες περιοχές (π.χ. Κίρκης – Αισύμης) που σε μια τέτοια ευρεία φάση μεταλλευτικών δραστηριοτήτων μπορούν να γίνουν αντικείμενα ενδιαφέροντος. Οι κάτοικοι της Θράκης πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση που θα επικρατεί ύστερα από ένα χρονικό διάστημα 10-20 χρόνων: Η θαυμάσια λοφώδης περιοχή από ΒΑ Σαπών μέχρι την παραλία Πετρωτών – Μεσηβρίας θα εξελιχθεί σε σκαμμένη, απογυμνωμένη και δηλητηριασμένη γη. Τα σημερινά παιδιά και εγγόνια των κατοίκων της Θράκης θα βγαίνουν τότε οπωσδήποτε στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι και διερωτώμενοι, γιατί η πολιτεία και οι γονείς τους επέτρεψαν την περιβαλλοντική αυτή καταστροφή της χώρας τους, αλλά τότε θα είναι πλέον αργά.

Για τις θέσεις εργασίας και τα σχετικά προβλήματα απασχόλησης στη Θράκη θα αναφερθούμε λεπτομερώς στο τέλος της εισήγησης αφού προηγουμένως σχολιάσουμε τις δηλώσεις του κ. Μπαρά σχετικά με την αποκατάσταση περιβάλλοντος μετά το κλείσιμο του έργου:
Ο κ. Μπαράς πρέπει να μας εξηγήσει τι εννοεί με την “κοιλότητα” δίπλα στο Λόφο Περάματος, μήπως το διπλανό ρέμα (Παλιόρεμα) ή τη λίμνη τελμάτων κατά μήκος του ρέματος;; και πως ερμηνεύεται η φράση του «”κατεβαίνοντας” ο λόφος θα “ανεβαίνει” η κοιλότητα αντικαθιστώντας τον σημερινό λόφο»;; Εάν σαν “κατέβασμα” του λόφου εννοεί τον κρατήρα εξόρυξης και σαν “ανέβασμα” τον τεράστιο όγκο του εξορυχθέντος αλεσμένου πετρώματος του λόφου που θα εναποτεθεί σαν δηλητηριασμένη τοξική λάσπη στη γειτονική λίμνη μέσα στο ρέμα, τότε ας βγάλει ο κάθε πολίτης μόνος του συμπέρασμα από τις ανεύθυνες αυτές δηλώσεις αντιπροσώπου μιας εταιρίας, η οποία επιδιώκει τόσο επικίνδυνες περιβαλλοντικές επεμβάσεις στη Θράκη.

Τα υπόλοιπα γενικά σχόλια του κ. Μπαρά περί αποκατάστασης και ελέγχων τήρησης των προδιαγραφών «σε συνεννόηση και συνεργασία με τις τοπικές αρχές» είναι γνωστά από παλαιότερα δημοσιεύματα της εταιρίας. Ο ίδιος ο κ. Μπάρας θεωρεί «ότι είναι λογικό να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο κράτος με αυτά τα δείγματα γραφής που έχουμε μέχρι σήμερα» και αναφέρεται στο παράδειγμα του εγκαταλειμμένου μεταλλείου Κίρκης εκτοξεύοντας ένα ακόμη από τα πολλά δέλεαρ της εταιρίας: Η εταιρία να αναλάβει «προς όφελος του Δήμου» την αποκατάστασή του μεταλλείου Κίρκης «αν ξεκινήσει το έργο στο Πέραμα»(!!). Αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα ότι η εταιρία υπόσχεται τα πάντα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της, δηλαδή την αδειοδότηση για το ξεκίνημα του έργου.

Ας συνειδητοποιήσει κ. Μπαράς ότι μόνο το έργο Περάματος θα προκαλέσει πάνω από 100 φορές μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή απ’ ότι το μεταλλείο Κίρκης. Επ’ αυτού αρκεί μόνο το εξής συγκεκριμένο παράδειγμα: Ο όγκος των μεταλλευτικών τελμάτων στη λίμνη απόθεσης στο Πέραμα (11.900.000 κυβ. μέτρα) θα είναι 130 φορές μεγαλύτερος απ’ ότι στο μεταλλείο Κίρκης (90.000 κυβ. μέτρα). Το νούμερο αυτό διπλασιάζεται εάν προσθέσουμε το έργο Σαπών και υπερπολλαπλασιάζεται εάν λάβουμε υπόψη το πλήθος εξορύξεων με ισάριθμες λίμνες μεταλλευτικών τελμάτων σε μια μελλοντική εξέλιξη 10-20 ετών.

Τέλος θα σχολιάσουμε το θέμα των εργατικών θέσεων και τα προβλήματα απασχόλησης. Το θέμα αυτό αποτελεί άλλωστε το ισχυρότερο χαρτί στην επιχειρηματολογία της εταιρίας, η οποία ουσιαστικά θριαμβεύει για την οικονομική κρίση και την άνοδο της ανεργίας στη σημερινή συγκυρία. Σχετικά με το δυναμικό απασχόλησης στο έργο Περάματος ο κ. Μπαράς δηλώνει ότι «οι υπολογισμένες θέσεις είναι 190 με 210». Για ολοκληρωμένη ενημέρωση επί του θέματος συνίσταται να αναφερθούν αρχικά μερικοί προηγούμενοι αριθμοί εργατικών θέσεων εκ μέρους της εταιρίας: Σε δημοσίευμα της εταιρίας τον Απρίλιο 1999, αναφέρονται 140 θέσεις εργασίας για την «καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή». Ύστερα από τις αντιδράσεις των πολιτών και τις αρνητικές αποφάσεις όλων των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης ο τότε διευθυντής της εταιρίας κ. Creg Durack σε δημοσίευμά του τον Φεβρουάριο 2003 ανέβασε τις θέσεις εργασίας σε 220. Ο κάθε πολίτης ας βγάλει μόνος του συμπέρασμα για την αυθαίρετη αυτή αύξηση των θέσεων κατά 60% με το ίδιο μέγεθος και τις ίδιες προδιαγραφές του έργου.

Ας πάρουμε λοιπόν σαν βάση το παράδειγμα των 140 θέσεων. Υποθέτουμε ότι ο αριθμός αυτός θα είναι μάλλον χαμηλότερος. Από την ειδική μεταλλευτική βιβλιογραφία, πληροφορούμαστε ότι στην οργανωτική διάρθρωση τέτοιων εργοταξίων λαμβάνονται αυστηρά μέτρα λιτότητας και οι εργασίες γίνονται με το δυνατόν ελάχιστο προσωπικό. Ειδικά οι εργασίες της εξόρυξης και μετακίνησης των πετρωμάτων θα γίνεται με τη βοήθεια πολύ μεγάλων εκσκαφέων που απαιτούν λίγους και ειδικούς χειριστές. Επιστήμονες, ειδικοί τεχνίτες και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό θα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού όλου του έργου που εν μέρει δεν μπορεί να προσληφθεί από το Πέραμα, Σάπες και άλλους οικισμούς της περιοχής. Όλες αυτές οι σκέψεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα απασχολούνται αισθητά λιγότερα άτομα από την περιοχή, φυσικά στις πιο βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.

Η εκμετάλλευση χρυσού θα επιφέρει όχι μόνο την περιβαλλοντική πτώχευση και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Θράκης αλλά θα έχει και αρνητική οικολογική και οικονομική εξέλιξη, όπως στη γεωργία, στην αλιεία, στον τουρισμό και σε άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Δεν θα σταθούμε στα σεληνιακά τοπία και γενικά στην καταστροφή της φύσης στη λοφώδη περιοχή του νοτιοανατολικού τμήματος της Θράκης (είναι κατά την γνώμη μας το πιο ενδιαφέρον τμήμα της Θράκης), ούτε στους άμεσους κινδύνους της δημόσιας υγείας, παρά θα αναφερθούμε μόνο σε μερικά παραδείγματα της εναπόθεσης των κυανιούχων μεταλλευτικών τελμάτων με υψηλές περιεκτικότητες σε τοξικά χημικά στοιχεία (μόλυβδο, χαλκό, ψευδάργυρο/κάδμιο, αρσενικό, τελλούριο κ.ά.). Η θεόρατη λίμνη των μεταλλευτικών τελμάτων (700.000 τετρ. μέτρα) στο νότιο τμήμα του προγραμματιζόμενου έργου Περάματος θα απέχει μόνο 3,5 χλμ από την Παραλία Μεσημβρίας. Για διαρροές, αστοχίες και θραύσεις φραγμάτων έγινε λόγος σε προηγούμενα δημοσιεύματα.

Από την άλλη πλευρά η εκμετάλλευση στις Σάπες θα απειλεί τη γεωργική περιοχή βορειοανατολικά Σαπών. Διαρροές και αστοχίες στη λίμνη των μεταλλευτικών τελμάτων (στη τοποθεσία Αλογότοπος δίπλα στο Ζεστόρεμα) θα επηρεάζουν το υδρολογικό δίκτυο: Ζεστόρεμα – ποταμός Φιλιούρης (εκρέει στον Όρμο Ανοικτό), που διασχίζει ένα μεγάλο τμήμα του κάμπου Σαπών – Ξυλαγανής – Ν. Σιδηροχώρι.

Μόνο από αυτά τα παραδείγματα μπορεί ο καθ’ ένας να υπολογίσει τι σημαίνει η αναπόφευκτη δυσφήμιση και υποβάθμιση των γεωργικών προϊόντων της περιοχής Σαπών – Κομοτηνής καθώς και της αλιευτικής και τουριστικής κίνησης στην παραλιακή περιοχή: Αλεξανδρούπολη – Μαρώνεια – Φανάρι/Πόρτο Λάγος. Οι απώλειες απασχόλησης στους βασικούς και παραδοσιακούς αυτούς τομείς δεν συγκρίνονται ούτε κατ’ ελάχιστον με τις λίγες θέσεις εργασίας που υπόσχονται οι εταιρίες (και δεν θα σταθούμε στην ποιότητα των λίγων αυτών εργατικών θέσεων). Στην τελική ανάλυση, η εκμετάλλευση χρυσού θα οξύνει την ανεργία και την οικονομική κρίση και θα οδηγήσει στη περιβαλλοντική και κοινωνική πτώχευση της Θράκης.

Δρ. Κυριάκος Αρίκας
Υφηγητής Ινστιτούτου Ορυκτολογίας
Πετρογραφίας Πανεπιστημίου Αμβούργου
[email protected]

Βιογραφικά στοιχεία του εισηγητή:

Ο Κυριάκος Αρίκας γεννήθηκε το έτος 1941 στην Κίρκη Ν. Έβρου και έζησε μέχρι το τέλος της γυμνασιακής του εκπαίδευσης το 1960 στην Αλεξανδρούπολη. Σπούδασε και σταδιοδρόμησε στη Γερμανία (δίπλωμα γεωλογίας 1968, διατριβή διδακτορικού 1971, διατριβή υφηγεσίας 1985) και ήταν μέχρι την συνταξιοδότησή του το 2006 υφηγητής στο Ινστιτούτο Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας του Πανεπιστημίου Αμβούργου με το οποίο συνεργάζεται μέχρι σήμερα.
Ο Κ. Αρίκας είναι έμπειρος γνώστης των γεωλογικών συνθηκών στη Θράκη, διότι στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας ασχολήθηκε πάνω από τρεις δεκαετίες με την γεωλογία, πετρογραφία και κοιτασματολογία-γεωχημεία του νοτιοανατολικού τμήματος της Θράκης και έχει επιτηρήσει επιπλέον πολλές επιστημονικές διατριβές στις περιοχές: Σάπες – Κασσιτερά – Συκορράχη, Πέραμα – Πετρωτά, Κίρκη – Αισύμη και Λουτρά – Φέρες.

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. @antigoldgreece

  Εχετε λογοκρίνει τρία χθεσινά σχόλιά μου. Προφανώς δεν αντέχετε (κι εσείς, αλλά και οι λοιποί εν Ελλάδι «οικολόγοι») το διάλογο μέσα από το μπλογκ που -ώ, τι ειρωνία- δημιουργήσατε για αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλ. τη δημόσια συζήτηση. Aπεχθάνομαι τη λογοκρισία και δεν πρόκειται να σχολιάσω ξανά στο μπλογκ σας. Ούτως ή άλλως, είχα απομείνει σχεδόν μόνος να σχολιάζω.

  Θα σημειώσω και τα εξής:

  – Σχόλια κατά παραγγελία δεν κάνω, σχολιάζω όσα έχω να πώς κάτι και όπως έχω τονίσει, δεν είμαι συνήγορος κανενός.
  – Ο αντίλογος φυσικά δεν φιμώνεται με λογοκρισία και θα συνεχίσω να εκφράζω δημόσια θέσεις αλλού. Αυτό είναι ιντερνετική δημοκρατία.
  – Διαπιστώνω με ικανοποίηση, ότι η μέχρι πρότινος σιωπηρή και παθητική πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών, γίνεται πιο ενεργή, αφού έχει πιά αποκυρήξει τα «οικολογικά» παραμύθια, έχει συνειδητοποιήσει τι εστί «οικολογία» και έχει αντιληφθεί ότι το μέλλον είναι στη βιώσιμη ανάπτυξη και όχι στην υπ-ανάπτυξη.
  – Η παρουσία δομημένου διαλόγου με αντιπαράθεση απόψεων ήταν και η μόνη που έδινε κάποια επίφαση πολυφωνίας αναγνωστών στο μπλογκ σας. Τη χάσατε κι αυτή.

  Μπορείτε με όλη την άνεσή σας να λογοκρίνετε και αυτό το κείμενο. Δυστυχώς γιά σας οι καιροί έχουν αλλάξει. Καλή συνέχεια στους μονολόγους σας.

  • Tου Stinger ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει!Ο ασυμβίβαστος σχολιαστής Stinger δεν είναι συνήγορος κανενός, είναι όμως υπάλληλος της S&B! Kαι γράφει περί ανέμων και υδάτων, για το Γυαλί και για τη Φινλανδία και τη Σουηδία αλλά ποτέ για τις εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα, ποτέ για τα αίσχη της ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ εταιρείας! Άλλα λόγια ν’αγαπιόμαστε.

   Τελικά, ακόμα και χωρίς να πεις ούτε λέξη για το Λαρνάκι (τι να πεις άλλωστε;), ο μικρός μου “εκβιασμός” απέδειξε κάτι: Είστε τόσο βαθιά βουτηγμένοι στη διαπλοκή και την παρανομία που το σύστημα λειτουργεί θαυμάσια μόνον όταν ο κοσμάκης κοιμάται. Όμως έχω νέα για σένα: ο κόσμος ξύπνησε. Ναι, ακόμα και στη Φωκίδα! Τα πράγματα δυσκολεύουν Stinger!

   Απέδειξε ότι είσαι εσύ που φοβάσαι το διάλογο, γιατί διάλογος δεν είναι να λές μόνο ότι γουστάρεις, αλλά να απαντάς και στα ζητήματα που θέτουν οι άλλοι. Μετά από τόσους φοβερούς διαλόγους που είχαμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια (από την ανάρτηση Οι “κακοί οικολόγοι” που θέλουν να σταματήσουν τον πολιτισμό;) είναι φανερό τι κάνεις: λόγια, λόγια ψεύτικα και όποτε χρειάζεται να απαντήσεις για πραγματικές παρανομίες και πραγματικές καταστροφές, “εμείς δεν είμαστε συνήγοροι κανενός” και Λούης ο Stinger… Πληρωμένος γραφιάς, πληρωμένος φονιάς.

   Kαημένε Stinger, δε νομίζεις ότι αν ήθελα να σε λογοκρίνω θα το είχα κάνει μέχρι τώρα; Τα σχολιάκια σου είναι εκεί, τα ενέκρινα, άλλωστε ποτέ δεν είχα πρόθεση να τα κόψω, άλλωστε δεν είναι και τόσο σοβαρά ώστε να σου δώσω τη χαρά να λες ότι σε λογοκρίνουμε. Θα ‘θελες ίσως…

   Καλημέρα Stinger!

 2. Καλημέρα,

  το κείμενο του Κου Αρίκα έχει απαντηθεί στο παρελθόν και για άγνωστο λόγο αναδημοσιεύεται τώρα. Σας αποστέλλω την απάντηση μου προς ενημέρωση σας, προς αποκατάσταση των ανακριβιών που περιέχει και επίσης διότι απευθύνεται και σε εμένα προσωπικά.

  Ευχαριστώ προκαταβολικά για την φιλοξενεία.

  Ακολουθεί το δημοσιευμένο κείμενο:

  “Αγαπητέ Κύριε Αρίκα,
  Κατ’αρχάς είναι ίσως χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στην εφημερίδα ΓΝΩΜΗ για την πλήρη συνέντευξη (25/2/11) καθώς αυτό που δημοσιεύτηκε είναι εύλογα –λόγω περιορισμένου χώρου στο φύλλο της εφημερίδας υποθέτω- μια περίληψη και κάποια μόνο κομμάτια της συνολικής συνέντευξης που διήρκησε περίπου 1μιση ώρα. Εκεί διατυπώνεται ξεκάθαρα ότι η μελέτη στην οποία αναφέρομαι σχετικά με το ισοζύγιο του έργου είναι η Μελέτη Κόστους-Ωφέλους που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τον Ιούλιο του 2010. Δεν πρόκειται λοιπόν για «κατασκευασμένη» μελέτη από πλευράς της εταιρίας.
  Σε ότι αφορα τα ακριβή στοιχεία του έργου του Περάματος σας παραπέμπω στην παρουσίαση στην οποία αρχικά αναφέρεστε και εσεις, αλλά δημιουργείται η εντύπωση ότι τελικώς δεν την μελετήσατε με προσοχή. Ακόμη επιμένετε να ανεφέρεστε στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του 2000 από άλλη εταιρία. Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στον σχεδιασμό, εκτέλεση και λειτουργία του έργου από την σημερινή εταιρία (www.eldoradogold.com) , την οποία εάν δεν κατανοήσετε δεν έχουμε κοινό παρονομαστή συζήτησης, επομένως και συννενόησης. Τα στοιχεία είναι αυτά που αναγράφονται λεπτομερώς στην παρουσίαση που δημοσιεύσαμε στις 14 Μαρτίου 2011.
  Το επίπεδο της σημερινής μητρικής εταιρίας αποδεικνύεται έμπρακτα από την άψογη λειτουργία των 4 μεταλλείων χρυσού, ενός μεταλλείου σιδήρου και άλλων 2 υπο κατασκευή μεταλλείων χρυσού στην Τουρκία την Κίνα και την Βραζιλία. Χρειάζεται ίσως να τα επισκεφτεί κάποιος από κοντά για να λάβει πλήρη εικόνα. Ωστόσο αν και αυτό μπορεί να είναι πρακτικά δύσκολο για το σύνολο των συμπολιτών μας, θα αποτελούσε μία αυτόματη κατάρριψη των τρομακτικών σας σεναρίων για απόλυτη περιβαλλοντική καταστροφή.
  Μια άλλη βασικότατη διαφοροποίηση σε σχέση με τον παλιό σχεδιασμό του έργου είναι η απουσία της λίμνης τελμάτων. Είναι άξιο απορίας το να επιμένετε να αναφέρεστε σε αυτήν εφόσον δεν θα υπάρχει κάτι ανάλογο στο έργο του Περάματος. Χρησιμοποιείται σειρά από φιλτρόπρεσσες και παράγεται αφυγραμμένο τέλμα (filter cake) το οποίο εναποτίθεται ως στερεό στοιχείο σε πλήρως σχεδιασμένη στεγανοποιημένη περιοχή η οποία θα αποκατασταθεί πλήρως. Το αφυγραμμένο αυτό υλικό δεν περιέχει τα στοιχεία που ισχυρίζεστε στην αναλυτική σας τοποθέτηση και δεν αποτελεί εστία μόλυνσης καθότι έχει προηγηθεί κατάλληλη και πιστοποιημένη επεξεργασία αποτοξικοποίησης που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο.
  Επιτέλους ας αποδειχθεί με αληθινά στοιχεία η παραφιλολογία για τις τεράστιες καταστροφές που έχουν προκληθεί από το κυάνιο σε έργα ανα τον κόσμο και ας αναρωτηθούμε πώς γίνεται να λειτουργούν αυτή τη στιγμή πάνω από 900 μεταλλεία χρυσού χωρίς κανένα προβλήμα.
  Η Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) καθώς και η κύρια Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία ακολουθεί -εάν και εφόσον ελέγξει και προωθήσει το ΥΠΕΚΑ την ΠΠΕ- συντάσσονται από μελετητικές εταιρίες της Ελλάδας και του Εξωτερικού παράλληλα με τον σχεδιασμό του έργου, από μηχανικούς, γεωλόγους κλπ εξειδικευμένους στο αντικείμενο τους ο καθένας, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι υπάρχουσες συνθήκες στον χωρο ενός προτεινόμενου έργου και να εξεταστούν οι επιπτώσεις της λειτουργίας του. Δεν παρουσιάζονται πλαστά στοιχεία με σκοπό την παραπλάνηση των αρμόδιων φορέων και του κόσμου. Έχουμε να κάνουμε με έναν σύγχρονο σχεδιασμό και συγκεκριμένες διαδικασίες που έχουν επαληθευτεί στην πράξη και δεν θα αποτελέσουν πειραματισμό στην περιοχή μας.
  Οι καταστάσεις ληστρικής εκμετάλλευσης που περιγράφετε θα ευδοκιμούσαν θεωρητικά σε περιβάλλοντα πλήρους ανομίας και ο ισχυρισμός ότι πρέπει να εξορυχθούν ανεξέλεγκτα όλοι οι λόφοι της περιοχής για να φτάσει η εταιρία στο επιθυμητό κέρδος ή ποσότητα χρυσού, καταργούν κάθε έννοια ύπαρξης περιβαλλοντικής μελέτης και νόμων. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και η Ελληνική κατ’ επέκταση) είναι συγκεκριμένη, αυστηρή και έχει δημιουργηθεί μέσα από ζωντανά παραδείγματα για να εξυπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος μαθαίνοντας μεταξύ άλλων και από τα λάθη του παρελθόντος. Δεν συντάσσονται οι νόμοι για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταιριών. Αυτός ο υπαινιγμός είναι ένας ισοπεδωτικός και απόλυτος λαϊκισμός, που δεν αρμόζει σε επιστημονικές αναλύσεις.
  Ίσως θα ήταν ωφελιμότερο για τους συμπατριώτες μας να κάνετε προσπάθειες για την αποκατάσταση του παρατημένου μεταλλείου στην Κίρκη, για του οποίου την αποκατάσταση είναι υπεύθυνο το Ελληνικό κράτος (είναι αστείο να λέτε ότι αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα η προτεινόμενη αποκατάσταση του από την Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Ε. ως αντισταθμιστικό αφού τέτοιου μεγέθους αντισταθμιστικά έργα προβλέπονται), παρά να επιτίθεστε σε πρόσωπα που δεν γνωρίζετε προσπαθώντας να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δεν αρμόζει στην σοβαρότητα του βιογραφικού σας το οποίο κατά τα άλλα σέβομαι απόλυτα. Είναι παρ’ όλα αύτα μεγάλη ευθύνη να μην αποπροσανατολίζουμε τους συμπολίτες μας. Η προσωπική μου ευθύνη απέναντι στους συμπολίτες μου -εάν προσπεράσουμε την ευθύνη που έχω για την επιστήμη που σπούδασα- είναι πολύ μεγαλύτερη από την δική σας εξ αποστάσεως θέση. Κατοικώ σε αυτή την πόλη και εργάζομαι σε αυτό το έργο προσπαθώντας να ενημερώσω τους συμπολίτες μου για τις αληθινές παραμέτρους ενός τέτοιου έργου, που εφόσον γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές (προυπόθεση κάθε σύγχρονου έργου και υπεύθυνης ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον γενικότερα) η τοπική κοινωνία θα καρπωθεί πολλά θετικά τα οποία αναλύονται στην παρουσίαση του έργου, αλλά και εκτενέστερα σε κάθε ευκαιρία επικοινωνίας με τους συμπολίτες μου, όπως επίσης και σε μεγαλύτερες εκδηλώσεις (επισκέψεις σε μεταλλεία, ενημερωτικές ημερίδες, κλπ) που θα επακολουθήσουν στο προσεχές χρονικό διάστημα. Δεν εκμεταλλεύομαι την άγνοια τους κατακεραυνώνοντας τους με έναν καταιγισμό από ανακρίβειες. Ειλικρινά προβληματίζομαι για τις προθέσεις σας με τα όσα τρομακτικά μεγέθη παρουσιάζετε.
  Αντίθετα με τα όσα ισοπεδωτικά υπαινίσεστε για επικοινωνιακές τακτικές σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκω καμμία αυτοπροβολή, όμως με αναγκάζετε σήμερα να σας απαντήσω σε αυτό το δημόσιας πρόσβασης μέσο διότι οι ισχυρισμοί σας απευθύνονται σε εμένα προσωπικά και είναι ανεύθυνα και επικίνδυνα διαστρεβλωμένοι. Εν κατακλείδι δεν θα προσπαθούσα ποτέ να αλλάξω την άποψη κανενός, αλλά είναι πλέον χρέος να υπερασπίζεται κανείς την πραγματικότητα με ακριβή στοιχεία που προέρχονται από την πρακτική λειτουργία ανάλογων έργων. Έτσι τουλάχιστον μπορεί ο καθένας να έχει άποψη, αλλά έχοντας επαρκή ενημέρωση. Οι καταθέσεις σας βοηθούν την απαξίωση της εφαρμογής της τεχνολογίας και της επιστήμης που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υφίσταται γιατί υπάρχει λόγος ύπαρξης για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, αφού καλύπτουν δεδομένες ανάγκες του σύγχρονου κόσμου. Είναι υποκριτικό να κατηγορούμε τις μεταλλευτικές δραστηριότητες και την ίδια στιγμή να απολαμβάνουμε τα αγαθά, των οποίων οι πρώτες ύλες προέρχονται από αυτές.
  Εν τέλει η πιο αφελής απλοποίηση για την οποία με κατηγορείτε στο κείμενο σας, εντοπίζεται στον δικό σας ισχυρισμό σας ότι όλη η περιοχή της Θράκης θα γεμίσει με μεταλλεία, έτσι απλά. Την στιγμή που για να υλοποιηθεί ένα έργο πρέπει να εξεταστούν όλες οι σχετικές με αυτό μελέτες και να προκύψει μεταξύ άλλων ότι η λειτουργία του είναι επωφελής. Διαδικασίες χρονοβόρες, λεπτομερείς και πολύ σοβαρές που δεν επιβάλλονται χωρίς να εξετάζεται η διαδραστικότητα τέτοιων έργων με τις παράπλευρες δραστηριότητες και αναπτυξιακές παραμέτρους κάθε περιοχής.
  Θα χρειαζόντουσαν πολλές ακόμα σελίδες για να αναλυθούν μία μία οι ανακρίβειες που αποδίδετε στο έργο του Περάματος μέσα από το κειμενό σας. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα εάν κάποια στιγμή επισκεφτείτε και πάλι τον Έβρο να κουβεντιάζαμε και από κοντα όλες αυτές τις παραμέτρους που αναπτύσσετε στην ανάλυση σας για την μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας. Ίσως μας τιμούσατε με την παρουσία σας σε κάποια από τις ενημερωτικές ημερίδες που θα διεξαχθούν στην πόλη μας τους προσεχείς μήνες. Ο διάλογος είναι πάντα εποικοδομητικός και θα μπορούσαμε να τον συνεχίσουμε χωρίς να αναστατώνουμε τα μέσα ενημέρωσης και τους συμπολίτες μας.

  Με εκτίμηση
  Γιάννης Μπαράς
  ———————–
  Μηχανικός Διαχείρισης Περιβάλλοντος
  και Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

  ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
  Βενιζέλου 51
  68100
  Αλεξανδρούπολη
  Τηλ: 25510-80987
  Φαξ: 25510-35613
  Κιν: 6957836125
  http://www.tgm.gr
  http://www.eldoradogold.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.