Ημέρα: 25 Οκτωβρίου 2009

  • Ομόφωνα αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο Παναγίας για τις γεωτρήσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

    “Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Παναγίας αποφασίζει αρνητικά για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με θέμα “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”, γνωστοποιώντας επί πλέον ότι δεν επιθυμεί καμία μεταλλευτική δραστηριότητα στο Δήμο Παναγίας”. Το Δ.Σ. αποφάσισε επίσης να παραστεί την Τρίτη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να καταθέσει τη θέση του. H MΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ […]