Aντιδράσεις για νέες έρευνες βωξιτικών κοιτασμάτων στη Γκιώνα από την ΕΛΜΙΝ


p1010059Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έρευνα βωξιτικών κοιτασμάτων με περίπου 600 γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Γκιώνας και εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Καλλιέων, Γραβιάς και Αμφίσσης, Νομού Φωκίδας, υπέβαλε η εταιρεία «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.» . Η μελέτη βρίσκεται στη Νομαρχία Φωκίδας όπου μέχρι τις 20-3-2009 μπορούν πολίτες και φορείς να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους.

Ήδη έχουν εκδηλωθεί οι πρώτες αντιδράσεις. Ομόφωνη απόφαση κατά της έγκρισης της ΜΠΕ έχει λάβει ο Δήμος Καλλιέων, ενώ κάθετα αντίθετο στην έρευνα και εκμετάλλευση βωξίτη είναι και το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης. Οι πληροφορίες προέρχονται από το http://iteanet.blogspot.com/, απ’όπου και η φωτογραφία.

Σχετικά με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη στη Γκιώνα και την Οίτη, στις 11 Μαρτίου δόθηκαν στη δημοσιότητα οι απαντήσεις του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ Σταύρου Καλογιάννη σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις του βουλευτή Περικλή Κοροβέση.  Τα κείμενα των δυο ερωτήσεων βρίσκονται εδώ και για την Οίτη εδώ.

Δημοσιεύουμε τις δυο απαντήσεις του Υφυπουργού ως …υποδείγματα αοριστολογίας! Τι μας λέει ο Υφυπουργός; Απολύτως τίποτα! Καμία συγκεκριμένη απάντηση στα ερωτήματα, καμία νέα πληροφορία, καμία ένδειξη για τις προθέσεις του Υπουργείου. Αοριστολογίες και γενικότητες… Όπως είναι όλες οι απαντήσεις στις επίκαιρες ερωτήσεις … Μήπως θα έπρεπε να καταργηθούν τελείως οι επίκαιρες ερωτήσεις;

Θέμα: « Μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Γκιώνας ».

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης και σε ό,τι αφορά στις αρμοδιότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιοχή της Γκιώνας αφορούν είτε σε έρευνα βωξίτη είτε σε συνέχιση εργασιών εξόρυξης αυτού, εντός περιοχών με καθεστώς Οριστικής Παραχώρησης.

Η Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ συνεκτιμώντας τα στοιχεία κάθε μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, τις γνωμοδοτήσεις των φορέων/Υπηρεσιών, τις διατυπωθείσες απόψεις των πολιτών, την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής του έργου κλπ αποφαίνεται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Στο όρος Γκιώνα δραστηριοποιούνται μεταλλευτικές εταιρίες οι οποίες εξορύσσουν βωξίτη με επιφανειακή και υπόγεια εκμετάλλευση.

Η μεταλλευτική δραστηριότητα διενεργείται με βάση:

 • Την Περιβαλλοντική αδειαδότηση (Ν. 1550/86. Ν. 3010/02) κάθε κοιτάσματος που παρέχεται με Κ. Υ.Α. ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και
 • Την Έγκριση επέμβασης της Δασικής Υπηρεσίας κατά το άρθρο 57 Ν 998/79.

Αρμόδιες για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), η Επιθεώρηση Μεταλλείων του Υπουργείου Ανάπτυξης και οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος της Ν. Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας, και η αδειοδοτούσα αρχή.

Η ΕΥΕΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ έχει διενεργήσει τρεις (3) επιθεωρήσεις στην περιοχή, τον Δεκέμβριο 2007, με σκοπό τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν:

 • Μεταλλείο υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε, θέση «Σπαρτόλακας» Δ. Άμφισσας Ν. Φωκίδας.
 • Μεταλλείο υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε, θέση «Αγία Άννα» Δ.Δ. Δροσοχωρίου Δ. Άμφισσας Ν Φωκίδας.
 • Μεταλλείο υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη της εταιρείας ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Μ.Ε, θέση «Ρέμα Σκουντουλούς» Δ. Δ. Βάριανης Δ. Γραβιάς Ν. Φωκίδας.

Ο Υφυπουργός

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης

Aκολουθεί η απάντηση σχετικά με την Οίτη. Ίδια γεύση.

Θέμα: « Εξορυκτική δραστηριότητα στο όρος Οίτη ».

Για το παραπάνω θέμα, και σε ό,τι αφορά θέματα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Στην αρμόδια Δ/νση Περ/κου Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχουν υποβληθεί και βρίσκονται στη διαδικασία αξιολόγησης Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΕΛΜΙΝ Α.Ε. στον ορεινό όγκο της Οίτης, που αφορούν είτε σε έρευνα βωξίτη, είτε σε συνέχιση εργασιών εξόρυξης αυτού, εντός περιοχών με καθεστώς Οριστικής Παραχώρησης.

Η Υπηρεσία, αφού μελετήσει όλα τα στοιχεία των Μ.Π.Ε., λάβει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των φορέων/Υπηρεσιών, τις διατυπωθείσες απόψεις των πολιτών, την περιβαλλοντική ευαισθησία της περιοχής του έργου κλπ, θα προχωρήσει στην τελική αξιολόγηση τους.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, είχε πραγματοποιήσει έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων, στις 15-07-2004, στο μεταλλείο υπόγειας εκμετάλλευσης βωξίτη της εταιρείας ΕΛΜΙΝ ΑΕ, που βρίσκεται στη θέση Κοκκινόβραχος του Δήμου Υπάτης του Ν. Φθιώτιδας.

Οι διαπιστώσεις του ελέγχου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α), οδήγησαν στην εισήγηση επιβολής προστίμου προς το Νομάρχη Φθιώτιδας και τη διαβίβαση του φακέλου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η ΕΥΕΠ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού της και με βάση την Ερώτηση, θα συνεχίσει τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ορεινού όγκου της Οίτης.

Ο Υφυπουργός

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης


2 απαντήσεις στο “Aντιδράσεις για νέες έρευνες βωξιτικών κοιτασμάτων στη Γκιώνα από την ΕΛΜΙΝ”

 1. Αυτό που λέει έμμεσα ο Καλογιάννης αλλά δεν το πιάσατε (ή κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε) είναι ότι:
  1) Στη Γκιώνα με βάση τη διαδικασία αδειοδότησης και αφού συνεκτιμήθηκαν όσα αναφέρει, δόθηκαν άδειες. Οι δε έλεγχοι που έγιναν δεν έδειξαν παραβάσεις
  2) Στην Οίτη, παλαιότεροι έλεγχοι έδειξαν παραβάσεις και ακολούθησαν τα περαιτέρω, η δε αδειοδότηση των ΜΠΕ ακολουθεί τη διαδικασία.
  Υ.Γ. Ο Κοροβέσης είναι συμπαθής, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τί κάνει σαν βουλευτής και μάλιστα του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε και ο ίδιος πιθανόν. Κρίμα. Διαπιστώνουμε πάντως ότι γιά μιά ακόμη φορά προβάλλεται στο blogg ο ΣΥΡΙΖΑ και η φτηνή ψευτο-προοδευτική ρητορία του (βλ. Παπαδημούλης, Φίλοι των βουνών κλπ, Κοροβέσης τώρα).

 2. Oi perioxes tis OITIS kai tis GIONAS exoun provlima me ta katalipa apo tis eksoriksis ton metallion ta xalasmena ekriktika ta xonoun mesa sti gi opos kai ta ladia apo ta mixanimata pou xrisimopoioun ta diafora alla ximika (farmaka gia ton katharismo ton mixanon k.tl.) me apotelesma to nero poy perna apo to edafos na ta parasernei se katotera stromata kai na molinete o idroforos orizontas kai oxi mono .fisika auto to nero ftanei sta spitia ton poio kontinon katikon se ayta ta ydrofora stromata kai ta apotelesmata fainontai meta apo 10-15 xronia otn kapoios pethanei kai oloi lene apo ti pethane autos itan igiestatos anthropos den eixe tipota i itan neotatos .Distixos auti einai i alithia pou epimelos krivoun oloi autoi oi kirioi ton ekastote drastiriotiton .I lisi einai sta xeria sas .Parakalo proothiste auto to minima oste na matheutei i alithia kai se alles perioxes tis xoras mas me to idio problima.Euxaristo poli

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.