Ημέρα: 5 Νοεμβρίου 2006

  • ΣτΕ: Αναδασώσεις Λατομείων όταν σταματούν Εξορύξεις

    H πληγή της ανατολικής Αττικής: τα λατομεία Μαρκόπουλου Σύμφωνες με το Σύνταγμα και τους νόμους είναι οι αποφάσεις για αναδάσωση των εκτάσεων των λατομείων όπου έχουν σταματήσει οι εξορύξεις, ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για δημόσιες ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις. Αυτό αποφάσισε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση της εταιρείας «Κέκρωψ» για άρση […]