Ημέρα: 13 Δεκεμβρίου 2002

  • Μόλυνση του Κόλπου της Ιερισσού με Τοξικά Απόβλητα της TVX!

    Στην …κακοκαιρια αποδιδει την καταστροφη η εταιρεια Μια περιβαλλοντική καταστροφή είναι σε εξέλιξη από τις αρχές Δεκεμβρίου στον κόλπο της Ιερισσού Χαλκιδικής. Τεράστιες ποσότητες από όξινα και τοξικά νερά του μεταλλείου Στρατωνίου- Στρατονίκης της TVX Hellas έχουν «κοκκινίσει» τη θάλασσα μπροστά από το Στρατώνι και η κατάσταση είναι ακόμα εκτός ελέγχου. Γύρω στις 7 Δεκεμβρίου,…