Συντάκτης: Πότμος

  • Έφυγε ο Τόλης Παπαγεωργίου

    Έφυγε ο Τόλης Παπαγεωργίου

    Ο Τόλης Παπαγεωργίου, ιδρυτής του Παρατηρητηρίου μας, δεν είναι πια κοντά μας. Τον αποχαιρετούμε με το σήμα της νίκης, και την υπόσχεση των αγώνων για τον τερματισμό της μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπως ακριβώς επιθυμούσε.