Τεράστια ευαισθησία και κινητοποίηση για την περιβαλλοντική ρύπανση στο Σαρωνικό #skouries
12 ερωτήσεις-απαντήσεις για το χρυσό σκάνδαλο στις #skouries (και μία σημείωση)