Από το The Press Project

Στη διαδικασία της διαιτησίας προσφεύγει επίσημα πλέον το ελληνικό Δημόσιο κατά της Ελληνικός Χρυσός, προς «διασφάλιση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας», σχετικά με την επένδυση των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Ωστόσο τα ερωτηματικά, λόγω της επιλογής του προσώπου που θα εκπροσωπήσει το Δημόσιο στη διαδικασία, παραμένουν.

«Σκοπός είναι η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προδιαγραφές», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου και προσθέτει:

«Με έγγραφο που απέστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Μιχαήλ Απέσσο, ζήτησε επισήμως την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή στη διαιτησία».

Ωστόσο η επιλογή του δικηγορικού γραφείου που θα εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από το κίνημα κατά της εξόρυξης χρυσού (αναλυτικό ρεπορτάζ του TPP εδώ).

Τον Απρίλιο, δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, να αναθέσει την εκπροσώπηση του ελληνικού Δημοσίου στη διαιτησία στο δικηγορικό γραφείο «Δρυλλεράκης και Συνεργάτες». Η απόφαση Τσακαλώτου έγινε μετά από πρόταση του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη. Το επιχείρημα για την επιλογή του συγκεκριμένου γραφείου είναι ότι, όπως αναφέρεται, «επειδή εν προκειμένω συντρέχει εντελώς εξαιρετική περίπτωση άκρως δυσχερούς και περίπλοκης υπόθεσης, που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία λόγω της φύσεως του αντικειμένου της, καθώς κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω διαιτησίας θα προκύψουν, με βεβαιότητα, διαιτέρως δυσχερή τεχνικά και νομικά ζητήματα, λόγω της φύσης του επενδυτικού έργου, της έκτασης της αδειοδοτικής διαδικασίας και της διαιώνισης πολλών και ποικίλων διαφορών μεταξύ των συμβληθέντων μερών»

Το «Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» σε ανοιχτή επιστολή του προς τους κ. Τσακαλώτο και Σταθάκη, υποστηρίζει ότι ο Ιωάννης Δρυλλεράκης:

  • Ήταν ο δικηγόρος της TVX Hellas, πρώην ιδιοκτήτριας των Μεταλλείων Κασσάνδρας στο διάστημα 1995-2003, και της «Χρυσωρυχεία Θράκης», πρώην ιδιοκτήτριας του έργου χρυσού Περάματος.
  • Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της TVX Hellas και στη συνέχεια γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, σε όλα τα χρόνια της παρουσίας της εταιρείας στην Ελλάδα. Συνάδελφοι του κ. Δρυλλεράκη στην ΤVX ήταν τα περισσότερα από τα μετέπειτα υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός, μεταξύ των οποίων ο προηγούμενος CEO της Ελληνικός Χρυσός, κ. Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος και ο σημερινός CEO, κ. Δημήτρης Δημητριάδης – o πρώτος μάλιστα ήταν και στο ΔΣ της TVX Hellas, μαζί με τον κ. Δρυλλεράκη.
  • Στην απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο του 1998 που επισυνάπτεται περιγράφεται η προσπάθεια τριών ατόμων που αυτοπροσδιορίζονταν ως “Alpha Group”, με δικηγόρο τον κ. Δρυλλεράκη, να πετύχουν την εξαγορά των χρεωμένων Μεταλλείων Κασσάνδρας το 1993 μέσω μιας ιδιωτικής συμφωνίας με την πιστώτρια Εθνική Τράπεζα, χωρίς διαγωνισμό. Η 116 σελίδων απόφαση του Καναδικού Δικαστηρίου (που έχει στη διάθεση του και το TPP) είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τις αδιαφανείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πωλήθηκαν τελικά τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην TVX Gold και για το ρόλο του κ. Δρυλλεράκη.

«Η θητεία του στην TVX Hellas δημιουργεί κατά τη γνώμη μας ασυμβίβαστο: ο κ. Δρυλλεράκης δεν υπηρέτησε την ΤVX Hellas μόνο στα πλαίσια των δικηγορικών του καθηκόντων αλλά και από τη θέση του μέλους ή του γραμματέα του διοικητικού της συμβουλίου. Κατά συνέπεια είχε προσωπικό συμφέρον από την εκμετάλλευση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το οποίο ταυτιζόταν με το συμφέρον της εκμεταλλεύτριας εταιρείας και των λοιπών στελεχών της που είναι σήμερα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός. Για την Ελληνικός Χρυσός δεν θα μπορούσε να υπάρξει ευνοϊκότερη επιλογή δικηγόρου από το αντισυμβαλλόμενο – και πλέον αντίδικο – Ελληνικό Δημόσιο» υποστηρίζει το «Παρατηρητήριο» στην επιστολή του προς τους δύο υπουργούς.

Τεράστια κατολίσθηση στο ορυχείο Αμυνταίου, εκκενώθηκαν σπίτια στους Ανάργυρους (βίντεο) #skouries
Σκουριές: υπερήλικοι Γαλάτες, βρώμικες σημαίες και πουλημένη διαιτησία #skouries