Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το Ελληνικό Δημόσιο πρόκειται να προσφύγει σε διαιτησία με το ερώτημα αν η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός παραβιάζει τη σύμβαση μεταβίβασης των Μεταλλείων Κασσάνδρας και συγκεκριμένα το αρ. 3 παρ. 3.2 αυτής.  Αυτό ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ΠΕΝ Γιώργο Σταθάκη στον CEO Eldorado, Πολ Ράιτ, κατά την προχθεσινή επίσκεψη του δεύτερου στο ΥΠΕΝ η οποία κρατήθηκε μακριά από τη δημοσιότητα.

Το άρθρο 3.2 της σύμβασης που κυρώθηκε με το νόμο 3220/2004 είναι αυτό που ορίζει τις υποχρεώσεις της Αγοράστριας Ελληνικός Χρυσός:

“Η Αγοράστρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπονήσει πλήρες και άρτιο Επενδυτικό Σχέδιο το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου που κυρώνει την παρούσα σύμβαση για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας καθώς και την κατασκευή-λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας χρυσού…”.

Η διαδικασία της διαιτησίας προβλέπεται στο άρθρο 7 της σύμβασης:

«Τα μερη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν καλόπιστα σε κάθε εύλογα απαιτουμενη ενέργεια για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που προκυπτουν απο την παρούσα σύμβαση σχετική με την ερμηνεία η και εφαρμογή της. Κάθε διαφορά σχετική με την ερμηνεία ή και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται με διαιτησία, εφαρμοζομένων των αντιστοίχων διατάξεων του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Τα μέρη διορίζουν από ενα μέλος του δικαστηρίου ως διαιτητή. Ο επιδιαιτητής επιλέγεται από τα μέλη του δικαστηρίου. Η απόφαση εκδίδεται το συντομότερο δυνατό και πάντως οχι πέραν των 3 μηνών από το διορισμό του επιδιαιτητού».

Τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας είναι τα 867-903.

Αναμένουμε την επίσημη επιβεβαίωση της είδησης αλλά κάποια πρώτα σχόλια είναι τα εξής:

1. Το επίμαχο ζήτημα είναι φυσικά η δυνατότητα ή μη της εταιρείας να τηρήσει τη συμβατική της υποχρέωση για κατασκευή και λειτουργία μεταλλουργίας χρυσού, μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ απόφαση του ΥΠΕΝ με την οποία απορρίπτεται ως μη εφαρμόσιμη η μέθοδος flash smelting, δεδομένου και του ότι η ΑΕΠΟ δεν προβλέπει εναλλακτική μέθοδο (επειδή το 2010-2011 η εταιρεία νόμιζε οτι αυτό τη συμφέρει).

2. Αντικείμενο της διαιτησίας δεν είναι η απόφαση Σκουρλέτη η οποία ως διοικητική πράξη δεν μπορεί να τεθεί σε διαιτησία, αλλά η ίδια η σύμβαση.

3. Εκκρεμεί προσφυγή της εταιρείας ενώπιον του ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης Σκουρλέτη. Κατά συνέπεια η διαιτησία δεν μπορεί να προχωρήσει πριν αποφανθεί το ΣτΕ, διότι στην περίπτωση που ακυρωθεί η απόφαση Σκουρλέτη δεν θα υπάρχει πλέον αντικείμενο διαιτησίας. Είναι ωστόσο εξαιρετικά απίθανο να βγάλει τέτοια απόφαση το ΣτΕ και η εταιρεία το γνωρίζει (πρακτικά το παραδέχθηκε). Αλλά και στην περίπτωση που το ΣτΕ δεν κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας, μάλλον δεν απαιτείται πλέον διαιτησία διότι θα είναι ξεκάθαρη η παραβίαση της σύμβασης.

4. Επίσης, μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ και ενώ είναι υπό αμφισβήτηση όλο το οικοδόμημα της σύμβασης δεν αναστέλλεται καμμία από τις υπάρχουσες αδειοδοτήσεις. Ωστόσο δεν μπορεί να εκδοθεί καμμία νέα άδεια για κανένα από τα υποέργα Ολυμπιάδας, Σκουριών και Μαύρων Πετρών, όπως οι άδειες που χρειάζεται τώρα η εταιρεία για να βάλει στην παραγωγή το μεταλλείο Ολυμπιάδας. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξηγήσει την κατάσταση στους μετόχους και στα χρηματιστήρια η Eldorado, που μέχρι σήμερα τους εξαπατά συστηματικά δηλώνοντας ότι όλα τα προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις στην Ελλάδα έχουν πλέον λυθεί.

5. Σίγουρα η προσφυγή σε διαιτησία δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς…

Συνέχεια αντιδράσεων από ευρωβουλευτές για τις απειλές της Ελληνικός Χρυσός #skouries
Σκληρές απαντήσεις Σακοράφα-Κούνεβα στις απειλές της Ελληνικός Χρυσός #skouries